Grön turistdestination i Nordöstra Skåne


Projektnamn: Grön turistdestination i Nordöstra Skåne
Medverkande: Vattenriket och Kristianstads kommun/strategi och utveckling.
Finansiärer: Leader, Kristianstads kommun
Genomförs 2011-2012
Samarbetsparter: Lokala turistentreprenörer och föreningar i Vattenriket och Nordöstar Skåne.
Kontakt: Karin Magntorn och Åsa Pearce
karin.magntorn@kristianstad.se, asa.pearce@kristianstad.se

Projektet ska utveckla ekoturismen i Vattenriket och Kristianstad kommun. Målet är att göra nordöstra Skåne till ett resmål där besökare kan bo, äta och uppleva saker med gröna förtecken.

Ett EU-bidrag på 80 000 kronor bidrog till en förstudie om att skapa en grön turistdestination i nordöstra Skåne.

Kristianstads Vattenrike lockar många besökare till nordöstra Skåne. Mycket har redan gjorts för att tillgängliggöra, informera om och marknadsföra området. Det nya projektet ska stimulera lokala företag och föreningar till att utveckla naturnära turistprodukter och skapa nätverk mellan entreprenörer.

Målgruppen för förstudien är lokala turistföretagare och personer som planerar att starta upp turistisk verksamhet i nordöstra Skåne.

Kristianstads kommun
Vattenriket

Detta har hänt/händer i projektet

Workshop på naturum Vattenriket. Foto Åsa PearceDeltagarna har fått vara med vid två workshops och en studieresa till biosfärområde Vänerskärgården.

Projektledarna har deltagit i ett nationellt seminarium för affärsanpassning av friluftsturism genomfördes.

Förstudien visade att vi bör invänta nationella riktlinjer för certifiering av ekoturistprodukter i stället för att skapa kortsiktiga lokala kriterier.

 

Studiebesök i Vänerskärgården. Foto Åsa Pearce.Det nya företagsnätverk som bildats önskar framför allt kompetensutveckling och stöd i produktutveckling.
En värdefull kontakt etablerades med Vänerskärgården. Studiebesöket gav nyttiga erfarenheter för resans deltagare.

 

 


Resultat

Under förstudien bildades ett nätverk av företag med intresse för hållbar turism. I samverkan med biosfärkontoret och turismenhet på kommun och i regionen fortsätter arbetet med att skapa en ekoturistdestination inom ramen för befintliga verksamheter.

Arbetet med hållbar utveckling av turistprodukter fortsätter som en naturlig del i biosfärarbetet och i kompetensutveckling för turistnäringen genom kostnadsfria ekoturistutbildningar.

Per Jiborn från Ekoturismföreningen har vid två tillfällen hållit utbildning i hållbar turismutveckling på naturum Vattenriket.


Läs mer

Var med och utveckla nordöstra Skåne till en grön turistdestination! 19 april 2013 (kristianstad.se)
Grön turism i fokus på naturum, 16 februari 2012
Våtmark som turistupplevelse, 2 februari 2012
Vattenriket får Eu-pengar till grön turism, 19 december 2011


Dokumentation

Slutrapport Ekoturistdestination Kristianstad (pdf 200 kB)Tillbaka