Provfiske av mal


Projektnamn: Provfiske av mal i Nedre Helgeån.
Medverkande: Vattenriket.
Finansiärer: Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Vattenriket.
Genomförds 2011-
Samarbetsparter: Sofia Brockmark HaV, Måns Bruun Lst Skåne, Nedre Helgeåns FVO, Osby Naturbruksgymnasium.
Kontakt: Jonas Dahl jonas.dahl@kristianstad.se

Förr var malen en vanlig fisk i Helge å. På 1960-talet försvann den på grund av föroreningar och utbyggnad av vattenkraft. Under senare år har vattenkvaliteten blivit bättre. 12 könsmogna malar sattes ut år 1999 och därefter enstaka malar åren 2003 och 2006. På senare år har Nordens Ark satt ut 2-3 åriga malar; 22 malar 2011 och 70 malar 2012.

Under årens lopp har flera sportfiskare fiskat upp malar, vilket tyder på att malen reproducerat sig. Provfisket från 2011 visar att malen har etablerat sig i Nedre Helgeån. Genetiska analyser visar att det bara är enstaka individer som har lekt. Därför är det viktigt att följa upp beståndets utveckling. Skulle man få en mal på kroken när man fiskar, är det viktigt att försiktigt släppa tillbaka den igen!

Vattenriket   STERF

Detta har hänt/händer i projektet

Manet som fångats i ryssja i Helge å
Maneter fångade i Helge å 2014.

2016

Ännu ett år av malprovfiske är över och 2016 blev något av ett mellanår. Tidigare år har vi glädjande kunnat se att malfångsterna verkat öka allt eftersom. Årets fiske provfiske gav dock ett annat resultat. Till skillnad från tidigare år fångade vi endast ca 30 malar. Orsaken till detta vet vi inte men en teori är att sommaren 2015 var kallare än vanligt och därmed missgynnade malarnas reproduktion. Glädjande var att vi under årets provfiske fick ett potentiellt årsyngel. Sommaren 2016 började tidigt och värmen höll i sig, därmed kan vi möjligen se fram emot ett ökande antal individer kommande år. Utöver mal fångar vi många andra arter och i år fick vi en lax på närmare 11 kg. Kanske var den på väg upp till Torsebro för att leka.


2015

Sommaren 2015 var det femte året i rad vi provfiskade mal i Helgeå. Efter fem års provfiske går det att se vissa skillnader mellan lokalerna uppströms och nedströms Torsebro. Det råder inga tvivel om att malen bildat ett bestånd nedströms Torsebro i Helgeå. Vidare är malen mer vanligt förekommande nedströms Torsebro än uppströms, liksom björkna. Sett till fångst per ansträngning (f/a) är årets resultat (0,32) det högsta sedan provfisket startade 2011. Totalt fångade vi 143 malar.  Sommaren 2015 bjöd även på en bjässe till mal i provfiske sammanhang. Malen som fångades vid Torsebro vägde ca 13 kg och var hela 130 cm lång!

Sommaren 2014

Årets provfiske innebar nytt rekord i antalet fångade malar. Ifrån gränsen till Kronobergs län ner till Vramsåns utflöde i Helgeån fångade vi hela 132 malar. En stor andel av de fångade malarna var årsyngel, förmodligen på grund av den varma sommaren. Sammanlagt fångades 16 olika fiskarter under årets provfiske. Havets vattenstånd har en stor inverkan på nedre Helge å. Detta blev tydligt under sommarens provfiske. Vid tömningen av ryssjorna nedströms Kavrö bro fångades ett stort antal maneter som tryckts in från havet.

Sommaren 2013

Vi har återigen fiskat mal under augusti/september, dels på kända lokaler och dels på några helt nya lokaler. Till skillnad från tidigare år fångade vi endast 15 malar, företrädesvis små individer. Sett till fångst per ansträngning var 2013 betydligt sämre än 2012 och 2011. Orsaken bakom detta vet vi inte men flödet och vattenståndet var betydligt lägre under provfisket 2013 jämfört med tidigare år. I år fiskade vi ända uppe mot gränsen till Kronobergs Län och vi fångade enstaka malar även där. Sammanlagt fångades 14 olika fiskarter där de dominerande arterna var björkna, mört och abborre. Av mer ovanliga arter fångades sandkrypare och flodnejonöga. 

Sommaren 2012

Under augusti och september har vi återigen provfiskat i Helge å. Fångsterna var ganska likvärdiga med fjolårets. Vi har i år även fiskat uppströms Torsebro, dels vid Knisslinge i Helgeån och även vid Osby runt Skeingesjön. Vid Knisslinge fångade vi ingen mal, men vid Skeingesjön fick vi en mal. Under 2012 fångades sammanlagt 15 olika fiskarter. Abborre, björkna, mört, ål, gärs och mal dominerade i fångsten.

Elias med ål i ryssjan. Foto Jonas Dahl Jerker Jansson med en sutare. Foto Jonas Dahl

Sommaren 2011

Fångad mal. Foto Jerker Jansson.

Under tre veckor i august genomförde Vattenriket provfiske av mal i nedre Helgeån. Provfisket gav god fångst. Nästan samtliga malar var årsyngel, ettåriga, tvååriga och treåriga malar. Detta tyder på att malen fortplantar sig i de nedre delarna av Helge å och att malen har lyckats etablera ett bestånd i området. Sammanlagt fångades 17 olika fiskarter. De dominerande arterna var björkna, ål, abborre och mal. Av de mer ovanliga arterna fångades sandkrypare, karp, färna och flodnejonöga. Dessutom fastnade fyra signalkräftor i ryssjorna och på några ställen levande exemplar av tjockskalig målarmussla.

Malarna bedövades först lätt med benzokain. Sedan gick det bra att mata och väga, scanna efter chipmärkning och ta ett litet fenprov. Fenprovet skickades vidare till DNA-analys för att fastställa malens släktskap.

Liten mal. Foto Sven-Erik Magnusson Fenprov. Foto Åsa Pearce.


Läs mer i vår blogg

På jakt efter mal - Vattenrikets gigant, 26 augusti 2014
Provfisket gav mal redan i andra ryssjan, 30 augusti, 2011.


Dokumentation

Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2011 (pdf 2,4 MB)
Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012 (pdf 1,8 MB)
Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2013 (pdf)
En limnisk gigant. Inventering och genetiska studier av europeisk mal (Silurus glanis) i nedre Helgeå. Jerker Jansson, Examensarbete Högskolan Kristianstad, 2012 (1,5 MB).


Övrigt

Åns egen haj tillbaka, 27 augusti 2014, Norra Skåne.

22 nya malar simmar i Vattenriket, 13 juli 2011.

Malen Silurus glanis i Göingebygden. Berättelser och andra noteringar sammanställda av Nils-Åke Andersson.


Tillbaka