Inventering av tjockskalig målarmussla i Helge å


Projektnamn: Inventering av tjockskalig målarmussla - en del i projektet Bättre balans i Helge å och Hanöbukten
Medverkande: Biosfärenheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen Skåne och Vattenvårdsförbundet i Västra Hanöbukten.
Finansiärer: Havs- och Vattenmyndigheten samt medfinansiering från medverkande.
Genomförds 2014-2017
Kontakt: Jonas Dahl jonas.dahl@kristianstad.se

I Sverige har vi totalt nio musselarter som räknas till ”stormusslor. Stormusslorna lever huvudsakligen i sjöar och dammar men kan även hittas i rinnande vatten, till exempel den långlivade flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera). Flera av våra stormusslor för idag en ansträngd tillvaro i svenska sjöar och vattendrag och fyra arter räknas som mer eller mindre hotade. En art som är stark hotad är den tjockskaliga målarmusslan (Unio Crassus). Den tjockskaliga målarmusslan har en komplex livscykel där den under sitt första levnadstadium parasiterar gälarna hos olika fiskarter för under tiden utvecklas till mussla sedan leva vidare på sjö- och åbotten.

Kunskapen om Skånes stormusslor i grunda vattendrag är i grova drag kartlagt men kännedomen om stormusslornas förekomst på djupare vatten i sjöar och vattendrag är ofullständig. Därför är syftet med detta projekt att bredda kunskapsläget om den tjockskaliga målarmusslan och andra stormusslors förekomst i nedre Helge å.

 

Kristianstads kommun   Vattenriket   Länsstyrelsen Skåne   Havs- och vattenmyndigheten

Detta har hänt/händer i projektet

Sommaren 2014

Under sommaren 2014 genomfördes en dykinventering av tjockskalig målarmussla i nedre Helge å från Torsebro till Lastageplatsen i centrala Kristianstad. Totalt hittades 6 arter av stormusslor, spetsig målarmussla var den vanligaste arten följd av tjockskalig målarmussla. Under inventeringen fann man även riktigt små musslor från fem musselarter som visar på att det sker en föryngring i ån. Musselbeståndets status bedöms därför som god i nedre Helge å.

Inventering av stormusslor i Helge å Inventering av stormusslor i Helge å


Dokumentation

Stormusslor i Helge å - en dykinventering 2014 (pdf)


Pressklipp

Mystisk minskning av unga musslor, 23 juni 2014, SVT Regionalt
Många rödlistade musslor i Helge å, 23 juni 2014, SR P4 Kristianstad
Inventering av musslor ger blandade resultat, 23 juni 2014, Kristianstadsbladet


Övrigt

Läs mer om projektet "Bättre balans i Helge å och Hanöbukten"


Tillbaka