På vatten i Vattenriket


Projektnamn: På vatten i Vattenriket.
Medverkande: Vattenriket.
Finansiärer: Vattenriket, Kristianstads kommun (590 000 kr) och Länsstyrelsen i Skåne/Naturvårdsverket (500 000 kr). Total budget 1 090 000 kr.
Genomförs 2010-2012.
Samarbetsparter: Lokala föreningar och entreprenörer som är aktiva på och vid Helge å har varit med som referensgrupp i projektet.
Kontakt: Karin Magntorn
karin.magntorn@kristianstad.se

Med "På vatten i Vattenriket" tar vi ett helhetsgrepp kring friluftsliv, färd och naturupplevelser på Helge å. Särkskilt fokus ligger på den tätortsnära naturen i närområdet kring naturum Vattenrike och naturreservatet Årummet. Det här är ett första steg mot målet att göra den tätortsnära, vattenrika naturen mer åtkomlig för friluftslivet. Samtidigt ska de som vistas på ån och sjöarna med båt och kanot styras till vissa stråk och platser så att negativ påverkan på områdets naturvärden blir så liten som möjligt. Projektet På vatten i Vattenriket drivs av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, med hjälp av finansiering från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA.

Vattenriket   STERF

Detta har hänt/händer i projektet

Tivolibryggan. Foto Andreas NilssonTivolibryggan
En brygga, Tivolibryggan, har anlagts nära naturum, men på motsatt sida av Helge å, vid Tivoliparken. Denna kan användas som förtöjningsplats för allmänhet med egna båtar, landstigningsplats för kanoter, angöringsplats för ekoturismentreprenörer, samt som fiskebrygga. Bryggan har en landgång med så liten lutning som möjligt för att göra bryggan tillgänglig för den som kommer med barnvagn eller med rullstol.

Storkanot. Foto Sam Peterson.Undervisning på vattnet och utlåning av familjekanot
Naturum Vattenriket äger en familjekanot. Den används i projektet för undervisning av skolelever och för utlåning till allmänheten i samband med olika arrangemang. Under 2011 nyttjades den under Biosfärlägret och under sommarens Naturmingel på Ekenabben. Den kommer att användas till mer undervisning under 2012 och lånas ut bland annat under invigningen av naturreservatet Årummet.

karta över blackanUnderlagsrapport och informationskarta
Inom projektet arbetas det fram en underlagsrapport med förslag på hur friluftsliv med båt och kanot kan utvecklas på ett hållbart sätt på Helge å mellan Torsebro och havet, med ett särskilt fokus på de tätortsnära delarna vid Kristianstad. Det har även tagits fram ny information till hemsidan och en karta med rutter, råd och information om området. Kartan finna att ladda ner på Vatternikets hemsida samt att hämta på naturum Vattenriket.

Paddla i Vattenriket

 

Skärmtak
Ett skärmtak har byggts strax väster om naturum, med utsikt över naturumsjön, i anslutning till vandringsslingorna Linnérundan och Tivolirundan. Syftet med taket är att ge naturundervisningen som leds från naturum en samlingspunkt utomhus och samtidigt erbjuda en plats för besökare till reservatet Årummet att sitta ner för att exempelvis äta medhavd matsäck eller njuta av fågellivet.


Läs mer i våra blogginlägg

Pengar till brygga och kartor, onsdag, 23 juni, 2010

Dokumentation

Underlag för utveckling och styrning av det båtburna friluftslivet på Helge å

Paddla i Vattenriket- karta med bilder, utflyktsmål, tips och råd (pdf 5 MB)


Övrigt

C4 Teknik rensade skonsamt delar av Härnestadsgraften under september 2011, för att öka genomströmningen och göra det fortsatt möjligt för grundgående småbåtar och flodbåtar att passera genom kanalen.

Tillbaka