Sandnejlikan i Åhus


Projektnamn: Sandnejlikan i Åhus.
Medverkande: Biosfärkontoret och Lunds Botaniska förening samt floraväktarna.
Finansiärer: Biosfärkontoret 40 tkr
Genomförs: 2011-2013
Samarbetsparter: Lunds Botaniska förening, floraväktarna.
Kontakt: Josefin Svensson josefin.svensson@kristianstad.se

Förr fanns det blommande hav av sandnejlikor på Täppet i Åhus. Idag hittar man den ovanliga, vita lilla örten lite här och var i Åhus med omgivningar. 2010-2011 gjordes en stor inventering av sandnejlika i Skåne av floraväktarna genom Lunds Botaniska förening. Sandnejlikans förekomst har minskat rejält i Åhus de senaste 50 åren.
För att gynna den rara örten har Biosfärkontoret startat ett projekt för att sprida intresse och kunskap om sandnejlikan och andra växter på sandiga marker i Åhus. Under 2012 har det hållits en upprops- och informationskväll på Aoseum i maj. I juli genomfördes en trädgårdsvandring där deltagarna fick höra om hur man kan sköta sin trädgård för att gynna sandnejlikan.
Vi har även tagit fram ett informationsblad om sandnejlikan som handlar om projektet och om trädgårdsskötsel.

Vattenriket  
Floraväktarna Lunds botaniska förening
Sandnejlika. Foto Christer Neideman
Foto Christer Neidaman/ Sländan.

Detta har hänt/händer i projektet

Sandnejlika Foto Christer Neidaman Foto Christer Neidaman/ Sländan.

Plantering av sandnejlikor i maj 2013
Vi har denna vår i samarbete med Lunds botaniska förening planterat ut ett 100- tal sandnejlikeplantor på väl valda platser i Åhus med omnejd. Syftet var att förstärka vissa platser där det fanns ett fåtal sandnejlikeplantor kvar, eller där de helt försvunnit. Vi har bland annat planterat lite vid Sånnarna och Ripa sandar och i de trädgårdar vi besökte på vår trädgårdsvandring.

Uppsökande verksamhet 2012
i har cyklat runt i Täppet och pratat med boende om sandnejlikan och delat ut informationsblad. Många personer har ringt och tipsat om lokaler. Vi har fått in ungefär 30 tips på sandnejlikeväxtlokaler. Minst 8 av alla tips var nya för sandnejlikeinventeringen.

Gräsklippning
I samarbete med C4 teknik Park i Åhus klipper vi och samlar upp gräset på grönområdet vid Palmérs väg. Med hjälp av kartor som visar var sandnejlikan blommar, kan klippningen anpassas efter säsong. Under sommaren då sandnejlikan blommar ska blommorna få stå orörda. Till hösten ska allt klippas ner och samlas upp.

Trädgårdsvandring i Åhus Trädgårdsvandring vid grönområdet söder om Palmérs väg i Åhus, tis 3 juli 18.30
Trädgårdsvandringen på Täppet engagerade ca 20 personer som gick genom Palmérs grönområde och besökte 3 olika trädgårdar med sandnejlikor. Deltagarna blev informerade om sandnejlikans förekomst och hur man kan sköta dem i sin trädgård.

 

Informationskväll och upprop om sandnejlikan, Aoseum, tors 10 maj kl 18.30
Carina Wettemark och Kjell-Arne Olsson berättade om sandnejlikans förekomst i Åhus med omgivningar. Åhörarna fick även en historisk tillbakablick om hur landskapet ändrats och påverkats av människan och därmed påverkan av de sandiga markerna. Det kom strax under 20 personer och flera hade tips på lokaler där sandnejlikan växer.

Artikel
En liten artikel har skrivits till ”Vi syns i Åhus” som går ut till många hushåll Åhus. I artikeln berättas om varför Vattenriket vill bevara denna lilla växt och om vad som är på gång i projektet. Fler artiklar ska troligtvis publiceras för på så sätt sprida information om projektet.

Inventering av sandnejlika
Inventeringen genomfördes under 2010-2011 i samarbete med Lunds Botaniska förening, floraväktarna.


Läs mer

Sandnejlikeplantor får nytt hem, Vattenrikets blogg, 17 maj, 2013
Utrotningshotad växt gavs som tack, Kristianstadsbladet, 17 maj 2013
Väldoftande raritet får hjälp att överleva, fredag 4 maj, 2012
Väldoftande raritet får hjälp att överleva, Tidningen Kristianstad, nr 3 2012
Väldoftande skönhet på väg att dö ut, Norra Skåne 4 juli 2012

Dokumentation

Projekt sandnejlika i Åhus - rapport 2013. Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson. 2013. (4 Mb)
Inventering 2010-2011 (excelfil)
Infoblad om projektet (pdf 1,4 MB)


Övrigt

Lunds Botaniska Förening
Floraväktarna

Tillbaka