Trangruppen


Projektnamn: Tranhantering i Vattenriket (Gås- och tranförvaltningsgruppen).
Medverkande: Markägare, Länsstyrelsen i Skåne, Biosfärkontoret, LRF Kristianstad, Nordöstra Skånes fågelklubb, Naturskyddsföreningen.
Finansiärer: Naturvårdsverket finansierar genom Länsstyrelsen tranmatningssamordnare, hyra av matningsfält, tranmatare och korn. Kristianstadsortens Lagerhusförening sponsrar en del av kornet. Biosfärkontoret lämnar resebidrag till fågelklubben som räknar tranorna.
Kontakt: Hans Cronert Länsstyrelsen i Skåne län/Biosfärkontoret.
hans.cronert@kristianstad.se

På ett särskilt fält vid Pulken sprids korn till tranorna. Foto Sussie Söderlundh
På matningsfältet vid Pulken sprids korn till tranorna. När de äter här skonas vårsådden på kringliggande åkrar. Foto Sussie Söderlundh.

Matningsfält skonar vårsådden

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket på sin väg från södra Europa till häckningsplatser i norra Sverige. Tranornas ankomst sammanfaller med vårsådden av korn och vete. Den nysådda grödan är begärlig föda för tranorna. Samtidigt som tranorna kan ställa till problem för lantbrukarna, intresserar de stora mängder fågelskådare och allmänheten. 

I Vattenriket finns sedan 1997 “Trangruppen” med representanter från lantbruket, kommunen, länsstyrelsen och Nordöstra Skånes Fågelklubb och KLF. När det fyller på med tranor i bygden, räknar fågelklubben tranorna som övernattar vid Pulken. Om det finns många tranor när böndernas vårbruk sätter igång, matar Trangruppen tranorna med korn på fältet intill Utemuseum Pulken. Här kan fåglarna äta i lugn och ro och gör då ingen skada på nysådda åkrar. Samtidigt är de till stor glädje för alla fågelintresserade som kan njuta av tranorna från Utemuseum Pulken. kornet sponsras av Kristianstadsortens Lagerhusförening KLF.

Läs också om gåsförvaltningen och inventeringar av gäss som gjorts genom åren:
Gåsförvaltningen


Läs mer

Tranorna i Vattenriket

 

Besök Utemuseum Pulken
Väster om Yngsjö

 

 

Tillbaka