Rödlistade arter i Vattenriket


Tack vare de skiftande och ofta välbevarade miljöerna lever många sällsynta växter och djur i Kristianstads Vattenrike. Både internationellt och i Sverige ställer man samman listor över hotade arter. Dessa listor kallas rödlistor. I Vattenriket finns fortfarade livsmiljöer kvar för ett stort antal rödlistade arter.


Havsörn. Foto: Patrik Olofsson/ N


Gullstånds. Foto: Patrik Olofsson/ N


På bilderna finns två av de rödlistade arterna, havsörn och gullstånds. Båda arterna kan faktiskt ses mitt inne i centrala Kristianstad. Gullstånds har en av sina få växtplatser i landet längs Helgeån och växer till exempel längs längs Tivolirundan och kring naturum. Havsörnen flyger ofta genom staden och har ett viktigt övervintringsområde i Vattenriket.

Läs mer

Mer om rödlistan, hotkategorier med mera
Nationellt rödlistade arter
Internationellt rödlistade arter i Vattenriket (globalt rödlistade samt EU-listade)
ArtDatabanken

Tillbaka