Samrådsgruppen


Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utgörs av en grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området, bl.a. lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter.

Samrådsgruppen består av representanter från:


Kristianstads kommun

Samrådsgruppen sammanträder oftast tre gånger om året, varav ett av mötena förläggs i fält för att på ort och ställe studera någon aktuell fråga t.ex. planerad verksamhet, redovisning av utfört arbete eller något problem som behöver diskuteras. Ordförande i samrådsgruppen har under lång tid varit ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och sekreterare i gruppen är Naturvårdssamordnaren i Kristianstads Vattenrike, Hans Cronert. Ofta har också någon mer avgränsad verksamhet i Vattenriket bjudits in för att delge sin specialistkunskap i något aktuellt ärende.
Protokollen från mötena skickas även till representanter för myndigheter och organisationer på central nivå.
Samrådsgruppen har ingen formell status att ta beslut, men med sin breda intresseförankring har den kunnat ge tydliga rekommendationer och förslag, som fångats upp av olika lämpliga aktörer.


Protokoll från Samrådsgruppens möten

Nästa möte: Måndagen den 11 juni kl 18.30 någonstans i Vattenriket.

Möte 5 mars 2018
Möte 23 oktober 2017

Möte 12 juni 2017

Möte 6 mars 2017
Möte 24 oktober 2016
Möte 30 maj 2016

Möte 29 februari 2016

Möte 26 oktober 2015

Möte 1 juni 2015

Möte 23 mars 2015

Möte 20 oktober 2014
Möte 9 juni 2014
Möte 10 mars 2014
Möte 2 december 2013

Möte 17 juni 2013

Möte 4 mars 2013
Möte 1 oktober 2012
Möte 11 juni 2012

Möte 12 mars 2012
Möte 17 oktober 2011
Möte 13 juni 2011
Möte 14 mars 2011
Möte 8 nov2010
Möte 14 juni 2010
Möte 8 mars 2010
Möte 12 okt 2009  
Möte 1 juni 2009
Möte 16 mars 2009
Möte 6 okt 2008
Möte 2 juni 2008
Möte 17 mars 2008
Möte 1 okt 2007
Möte 5 juni 2007 på Ekenabben
Möte 19 mars 2007
Möte 9 okt 2006
Möte 12 juni 2006 på Balsberget
Möte 6 feb 2006
Möte 17 oktober 2005
Möte 13 juni 2005 på Härlövsbackar och Tivoliängar
Möte 7 mars 2005
Möte 1 nov 2004Tillbaka