Flickslända


Flickslända
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Flicksländelarver skall så småningom kläckas till underbart vackra flicksländor. Blodröda, knallblåa eller kanske glänsande gröna. Larverna är inte lika f ärgstarka. De är oftast ljusbruna eller ljusgröna.

Flicksländor tillhör samma grupp som trollsländor och är liksom dessa rovdjur. Det kan man lätt gissa när man ser huvudet på en flicksländelarv. De stora ögonen syns direkt. Munnen är inte lätt att hitta utom på tomma (kläckta) skal. Den har nämligen en stor skedlik klo, som sitter under huvudet. Den kallas fångstmask. Denna kastar larven blixtsnabbt ut för att fånga andra smådjur.

Längst bak har flicksländelarven tre fenor. Det är gälblad som fångar syret ur vattnet. Flicksländelarven använder också gälbladen att simma med. Den vickar snabbt på stjärten och f äller ihop gälbladen till en simfena när den behöver förflytta sig snabbt.

Flicksländelarver är vanligast i lugna vattendrag och lever som larv under vatten i flera år innan de kryper upp på en växt och kläcks till den vackra flygande sländan. Larven växer under sin tid under vatten och genomgår upp till 15 olika stadier. För varje hudömsning blir vinganlagen (det ställe där vingarna på sländan kommer att bildas) allt tydligare på larven.

I strömmande vatten kan man hitta en släkting till flicksländorna, nämligen jungfrusländelarven. Denna är större och har längre ben och gälblad. Den f ärdiga sländan är otroligt vacker med blåglänsande vingar. vuxen flickslända flicksländelarv jungfrusländelarv inga gälar.

Tillbaka