Buksimmare


Buksimmare
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Buksimmare är lätta att hitta eftersom de simmar runt i vattnet. De liknar ryggsimmare, men känns igen på att de simmar bröstsim och inte ryggsim. Buksimmaren har inga gälar, utan måste gå upp till ytan för att andas. Om man har en buksimmare i en burk kan man se precis hur den gör.

Buksimmaren lägger sig med huvudet mot vattenytan och låter luften sippra in mellan huvudet och mellankroppen. Sedan är den som en sportdykare med lufttuber på ryggen. Den har luften med sig ner och går upp till ytan först när den behöver ”fylla på lufttuberna”.

Buksimmaren har sex ben, men bara fyra syns i första ögonkastet. Tydligast syns de två bakre benen, som fungerar som åror. De främre benen är svåra att se. De är korta och används för att hålla fast maten.

Buksimmaren kan flyga, något ni kanske märker om ni tar med en buksimmare in. Liksom andra vattenskinnbaggar har de en sugsnabel, som man ibland kan få syn på under djuret. Den används till att suga ut växter och djur. Det finns både rovdjur och växtätare bland buksimmarna, med de flesta livnär sig av små planktonalger eller döda växtdelar.

Tillbaka