Dagsländelarv


Dagsländor
Teckningar av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Många insekter har fått sitt namn efter hur de uppträder under sitt vuxna liv, som flygande sländor. Dagsländor är alltså sländor som är ofta bara flyger under en endaste dag.

För deras larver som lever åtminstone ett år under vatten passar namnet dagslända kanske inte så bra. Dagsländelarver kläcks ur de ägg som den vuxna honan släpper över vattnet under sommaren. De flesta larverna lever sedan under vatten tills nästa sommar. Då kläcks de till flygande sländor. Det finns de arter som lever upp till tre år under vatten innan de kläcks för att sedan flyga som vuxna dagsländor under endast några timmar.

Dagsländelarver finns både i rinnande och stillastående vatten, men det är olika arter. Man känner alltid igen dagsländelarver på att de har sex ben, tre tunna stjärtspröt och fladdrande gälar på bakkroppen. Man kan lära sig känna igen olika typer av larver av dagsländor: simmande, krypande eller grävande dagsländelarver.

Simmande dagsländelarver hittar man i lugna delar av ån eller sjön, krypande larver istället där vattnet strömmar. Här skulle en simmande dagsländelarv snabbt spolats iväg. Grävande dagsländor lever nedgrävda i sandiga bottnar och finns både i bäckar och sjöar om vattnet är rent och bottnen sandig. Dagsländor är känsliga för försurning och många av dem också mot syrebrist. När man hittar många olika dagsländelarver är det alltså ett bra tecken på en fin vattenmiljö.

När dagsländelarven skall kläckas till en flygande slända simmar larven upp till vattenytan. Här spricker larvhuden och en slända med vingar kryper ut. Sländor av en viss art i ett vattendrag kläcks ofta alla på samma dag. Deras enda uppgift är att para sig. Under sitt vuxna liv äter de ingenting, utan svälter ihjäl efter att ha lagt ägg. Vilket liv!

Tillbaka