Sötvattensgråsugga


Gråsugga

Teckning av Göran Vägren
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sötvattensgråsuggan lever hela sitt liv under vatten. När den kläcks från sin mammas ruvningshåla är den bara någon millimeter lång. Den växer genom att ömsa hud och blir oftast inte större än en centimeter. Kroppen är bred och platt och hoptryckt ovanifrån. Den kryper runt på botten bland sin mat, ruttnande växtdelar och löv och hjälper sötvattensmärlorna att ”hålla rent” på botten.

Ibland ser man två gråsuggor som sitter ihop, den ena under den andra. Det hanen som bär honan under sig. Det gör han under lång tid, ibland flera veckor. Man kan lätt konstatera om honan är ”gravid”. Titta under magen på de undre gråsuggorna (honorna). Ibland kan man få se en vit bula på främre delen av magsidan. Det är hennes ruvningshåla, där äggen förvaras. Under sensommaren händer det ofta att äggsäcken spricker och ett tiotal pyttesmå gråsuggor plötsligt simmar runt i luppen.

Sötvattensgråsuggan andas med gälar och dessa sitter bakom de sista benparen. När man tar in en vattengråsugga för att studera den ser man tydligt hur den häver bakkroppen upp och ner för att vatten skall komma till gälarna. Sötvattensgråsuggan är ett tåligt djur som klarar både surt vatten och syrebrist som uppstår vid övergödning. Om man enbart hittar många stora vattengråsuggor och knappt några andra småkryp kan det vara ett tecken på att vattenkvalitén inte är bra.

Tillbaka