Husmaskar och frilevande nattsländelarver


Husmaskar

Husmaskar som byggt av olika material
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Husmasken är egentligen en sländelarv, som skall bli en nattslända. Den heter just nattsländelarv, men har fått smeknamnet husmask eller husbyggare, eftersom larven bygger ett ”hus” av växtdelar eller grus som skydd. Husmaskar finns både i lugna och i strömmande vatten, men det är olika arter, som också ser olika ut.

Varje art väljer omsorgsfullt vilket material den skall bygga huset av. De husmaskar som lever i strömmande vatten måste ha tunga hus för att inte flyta bort, och bygger därför av sand eller grus. De som lever i lugna vattendrag bygger ofta av lövbitar eller pinnar. Somliga arter väljer att klä sitt hus med tomma snäckskal och ser ut som konstverk. Variationerna är många, men varje art kan bara bygga på sitt vis, av det material de är inprogrammerade på.

Delvis är husets material dock beroende på hur omgivningen ser ut, husmasken vill ju vara väl kamouflerad. Om man tar in husmasken och ”byter botten”, till exempel lägger ljusa löv istället för mörka, så kommer husmasken som bygger av löv att bygga på sitt hus med ljusa löv för att synas mindre.

Husets uppgift är att skydda mot fiender och husmasken lämnar inte sitt hus om den inte måste. Men, om syrehalten i vattnet blir för låg kan den krypa ut. Inne i huset döljer husmasken nämligen sina sytrådstunna gälar och ett sätt att få mera syre är att gå ur huset och låta gälarna komma i kontakt med vattnet.

Husmasken har stora käkar. Somliga arter äter endast växtmaterial eller döda djur, medan andra arter är rovdjur.

När husmasken levt en eller två säsonger under vatten förpuppas den och kläcks till en vuxen nattslända vars enda uppgift är att para sig och lägga ägg så snabbt som möjligt.

Frilevande nattsländelarver

Frilevande nattsländelarver
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Frilevande nattsländelarver bygger inte hus som de släpar runt på. De lever ett undanskymt liv under stenar i strömmande vatten. Många frilevande nattsländelarver är rovdjur. En del bygger nät där det fastnar plankton och annat smått. Om du håvat upp en frilevande nattsländelarv kan du lägga den i ett akvarium bland lite stenar och vattenväxter. Har du tur får du se när larven bygger sitt nät och fångar plankton. Nattsländelarverna lever ett eller två år i vattnet, sedan förpuppas de och kläcks till vuxna nattsländor.

Tillbaka