Knottlarv


Knottlarv
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

I bäckar och åar där vattnet rör sig snabbt måste djuren sitta ordentligt fast för att inte svepas med vattenströmmen ut i havet. Knottlarverna har löst detta problem genom att klistra fast spetsen av bakkroppen mot stenar eller grenar som ligger stilla. Knottlarverna sitter tätt tillsammans på stenarna. På huvudet har larverna små borst, som fångar in den mat som passerar genom vattnet.

Larverna blir så småningom till puppor, som ser lite annorlunda ut, som en strut med borst som sticker upp. Ur puppan kläcks det f ärdiga knottet under vatten. Knottet är täckt av luft och flyter upp till vattenytan utan att det förstör sina flygvingar. Så flyger knottet iväg för att hitta en häst eller ko att suga blod ifrån.

Tillbaka