Mygglarv


Mygglarv
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Många tänker på stickmyggor när mygg kommer på tal. Men, det finns en myllrande mångfald av olika myggor. Svampmyggor, sorgmyggor, gallmyggor och fjädermyggor är några av de mer okända myggsorterna. Inga av dessa sticks. Myggor är insekter och har alltså sex ben. Larverna av stickmyggor och fjädermyggor har inga ben alls och lever under vatten.

Fjädermyggornas larver kan se ut på många olika sätt. De kan leva i rör på botten, de kan leva frilevande, de kan vara grönaktiga, genomskinliga eller blodröda. Lättast att känna igen är de röda fjädermygglarverna. De är röda eftersom de har gott om hemoglobin, blodpigment, löst i kroppen. Med hjälp av hemoglobinet kan de klara mycket syrefattigt vatten. De röda fjädermygglarverna blir därför vanliga i stillastående, övergödda vattendrag. Ett bra ställe att hitta dem i Kristianstad är i diket där det kommunala reningsverket släpper ut det renade avloppsvattnet.

Stickmyggornas larver lever oftast nära vattenytan. De ligger med huvudet neråt och sticker upp sitt andningsrör ovanför ytan. Om de behöver så slingrar de sig iväg med piskande rörelser. De förpuppas under vatten. Även puppan kan simma. Ofta kan man se pupporna och larverna ligga i vattenytan på långt håll. Om man ”skrämmer” dem genom att dra med handen ovanför vattenytan, så släpper de taget och simmar ner till botten. Efter en stund flyter de upp till ytan igen.

Tillbaka