Plankton


Plankton

Hoppkräfta och Vattenloppa
Teckning av Göran Vägren
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Går det att se plankton? Nej, inte växtplankton, till det behövs mikroskop. Men djurplankton går bra att se med ögat. Två sorter är särskilt vanliga, nämligen vattenloppor och hoppkräftor. Man hittar dem i lugna vattendrag och framför allt i dammar. Båda planktonsorterna är kräftdjur, men det är inte lätt att se likheter mellan dessa och en sötvattensgråsugga eller sötvattensmärla.

Hoppkräftorna (Cyclops till exempel) är någon eller några millimeter långa och avlånga till formen. De har två långa antenner längst fram och rör sig knyckigt. Ibland kan man se två prickar vid sidorna av kroppen. Då har man upptäckt en hona med äggsäckar. Av hoppkräftor finns det nämligen både honor och hanar.

Hinnkräftorna, eller vattenlopporna (Daphnia till exempel) ligger inuti ett skal och ser ut som en simmande liten boll eller mussla, grön eller rödaktig. Också dessa är någon millimeter långa som störst. De flesta lever av små planktonalger. Nästan alla vattenloppor är honor. De behöver nämligen inte några hanar för att föröka sig. De obefruktade äggen blir till nya honor och så fortsätter det i långa perioder. Detta kallas jungfrufödsel.

Tillbaka