Sävslända


Sävslända
Teckningar av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sävsländelarver är vanliga i både lugna och strömmande vattendrag. De har sex ben som alla insekter, ett hårigt spröt längst bak och något som liknar ytterligare 14 ben på bakkroppen. Det är dock inga ben, utan sävsländans gälar som tar upp syre ur vattnet.

Larven lever på botten av åarna, där den tar sig fram genom att krypa. Ofta ser man den lyfta bakänden och simma baklänges, som en dykarlarv. Man kan inte undgå att märka att sävsländelarven är ett glupskt rovdjur. Den har kraftiga käkar och visar dem ofta. Sävsländan är ett tåligt djur som tål både surt och syrefattigt vatten.

När larven har levt ett par år under vatten kryper den upp i strandlinjen och förpuppar sig. Sländan som kläcks är mycket vanlig på våren. Den sitter gärna stilla bland buskar nära vattnet. Ibland är den mer närgången och sätter sig i håret eller på kläderna. Den vuxna sävsländan har vingar som inte är helt genomskinliga. De är mörkt rökfärgade.

Tillbaka