Skräddare


Skräddare
Teckning av Göran Vägren © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Skräddaren är ett rovdjur. Den springer fram på vattenytan för att hitta djur som fallit i och ligger och sprattlar på vattenytan. Precis som sina släktingar ryggsimmaren och buksimmaren, har den en sugsnabel att sticka andra med. Sugsnabeln syns lätt om ni tittar på magsidan av en skräddare. Skräddaren är också släkt med landlevande bärfisar, och liksom dessa kan skräddaren ibland lukta illa.

Skräddare ser ut att bara ha fyra ben, men sex ben som andra insekter. De två främsta är små och tjänar som fångstben. De bakre benen fungerar som roder, så det är bara mittbenen den använder för att springa på vattenytan.

En skräddare kan inte simma, så det är tur att den kan gå på vattnet. Att den klara det beror på vattnets ytspänning, det vill säga att vattenytan är som en seg hinna (prova med att få ett gem att flyta). Skräddaren vilar både med foten och nedre delen av benet mot vattenytan, därför blir den yta som skräddaren har mot vattnet stor. På så vis kan den utnyttja vattnets bärförmåga bättre. Skräddarna kan också hoppa högt, så de är svåra att studera i burkar med låg kant.

Tillbaka