Vattensnäcka


Snäcka
Teckning av Göran Vägren
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Många säger att de plockar snäckskal på stranden. Men i själva verket är det musselskal.
Och ibland när man ser en snäcka i skogen, så kallar vi den för en snigel. Ordet snäcka
kan göra en lite förvirrad helt enkelt. Men så här är det.

Vattensnäckor behöver kalk till sitt skal och trivs därför bra i våra kalkrika vattendrag i Vattenriket. I näringsrika vatten trivs dammsnäckor alldeles extra bra. Dammsnäckorna är växtätare som skrapar av alger ifrån stenar och växter. Ju mer näring, desto mer alger och desto fler dammsnäckor.

Många vattensnäckor kan inte andas under vattenytan utan måste gå upp till ytan för att andas. Dessa kallas lungsnäckor. Men det finns även snäckor som andas med gälar. Dessa känner man lätt igen på att den kan stänga till snäckans öppning med ett lock som sitter fast på själva djuret.

Vattensnäckorna lever hela sitt liv under vatten. De växer från spiran och utåt. Ju större skal desto äldre snäcka alltså. En spännande sak är att de är hermafroditer. Det betyder att varje snäcka är både hona och hane samtidigt. Trots det måste de hitta en annan
snäcka för att kunna para sig och lägga ägg.

Tillbaka