Spindeldjur


VattenspindelVattenkvalster

Vattenspindel och Vattenkvalster i förstoring
Teckningar av Göran Vägren
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Spindeldjur känner man lätt igen på att de har åtta ben, till skillnad från insekterna
som har sex ben. Det finns två gruppen av spindeldjur under eller på vattenytan: Vattenkvalster och spindlar.

Vattenkvalster är små djur. När man upptäcker dem ser de ut som små simmande röda bollar. Benen ser man inte förrän de kommer under luppen. Alla vattenkvalster är rovdjur. De är vanligast i lugna vattendrag. Ibland kan man se små röda prickar på benen av till exempel en klodyvel. Då är det parasitkvalster som sugit sig fast.

Det finns spindlar som lever ovanpå vattenytan. De är jaktspindlar som inte väver något nät utan springer på vattenytan för att hitta sitt byte. Kärrspindeln är just en sådan jagande spindel. Den är också Sveriges största spindelart.

Den spindel som verkligen anpassat sig till ett liv under vatten är vattenspindeln. Hela spindelns bakkropp är fint luden och de små fina håren håller kvar ett luftskikt som gör att spindeln kan andas under vatten. Det ser ut som att den har en silverglänsande luftbubbla runt bakkroppen. Om man tar in den i en burk och ger den lite vattenväxter att klättra på så dröjer det inte länge innan den börjar spinna under vatten. Honorna spinner ett nät som är så tätt att de kan ha sitt luftförråd i det. Spindeln hämtar luft vid ytan och släpper in luften under nätet så att en luftklocka bildas. Den använder sin luftklocka när den skall äta sitt byte under vatten. De enda gånger spindeln lämnar sitt luftförråd är när den behöver jaga eller hämta mer luft till boet. Luften i klockan räcker flera dagar till spindeln.

Tillbaka