Vattenfis


Vattenfis i förstoring

Teckning av Emma Andersson
© Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Att det finns bärfisar bland hallonen vet de flesta. Det är nog inte lika känt att det finns en släkting som heter vattenfis. Det här krypet lever ett anonymt liv, väl anpassat till strömmande vatten. På sina långa ben och med sin platta kropp jagar vattenfisen snabbt fram bland sten och grus och letar efter byten. På undersidan av kroppen sitter sugsnabeln, som den använder för att suga ut andra djur. Särskilt förtjust lär vattenfisen vara i de små ärtmusslorna.

Vattenfisen har utvecklat ett speciellt sätt att andas som gör att den kan hämta syre direkt ur vattnet. Andningssystemet kallas plastronandning eller fysikalisk gäle. På vissa delar av vattenfisen finns ett tunt lager av täta hårstrån. Här bildas ett skikt av luft där syre strömmar från vattnet in till vattenfisen. Samtidigt transporteras koldioxid ut från vattenfisen till vattnet.

Buk- och ryggsimmare är vattenlevande släktningar till vattenfisen. De måste gå upp till ytan för att hämta luft. Att kunna andas luft ger möjligheten att flyga. Vattenfisen är helt anpassad till ett liv i vatten och har bara förkrympta vingar som den inte kan flyga med.

Tillbaka