Sammanfattning om storken i Vattenriket


Vibyhägnet. Foto karin Magntorn
Storkhägnet i Viby. Foto Karin Magntorn.Storkpar i Härnestad. Foto Karin Magntorn
Storkhäckning i Härnestad. Foto Karin Magntorn.Bild från stork online
Stork online 1989.

Det sista vilda storkparet i Vattenriket häckade på Lillö kungsgård 1940. Sedan den sista storken i Skåne häckade på Karups Nygård 1954, fanns inga fritt häckande storkar i Sverige förrän Storkprojektet startade 1989.
Vattenriket fick sitt första storkhägn 1993 i Skånes Viby. Fram till 2009 fungerade hägnet som häckningsplats och äktenskapsförmedling för unga storkar som bildat par för att sedan släppas ut att häcka i det fria.

Först 1997 kläcktes de första äggen i Vibyhägnet. I samma veva dök en vild hane upp som ivrigt uppvaktade en av honorna i hägnet. Honan släpptes ut och sex år i rad häckade paret på ladan. Under årens lopp har flera par släppts ut från hägnet, och det har varit häckningar på potatisladan, gårdsbutiken och på hägntaket. 2008 blev det även en häckning på en skorsten i Sjögård. 2001 släpptes ett par vid Pulken. De ratade den uppsatta plattformen och häckade istället på en skorsten i Härnestad.

Syftet med hägnen är att föda upp storkar, släppa ut etablerade par och att det sedan ska bildas kolonier av frihäckande par utanför hägnen. År 2009 hade Vibyhägnet gjort sitt och avvecklades. Under häcksäsongen finns ofta två frihäckande storkpar vid gårdsbutiken nära kyrkan och ibland ser man dem födosöka i Vibytrakten.

Våren 2010-2013 hade Storkprojektet ett hägn i Härnestad. Hägnet avvecklades sedan storkpar etablerat sig även utanför hägnet. De senaste åren har flera par häckat här och de kan ibland ses födosöka i våtmarken vid fågeltornet vid Pulken.

Sedan 2014 finns ett hägn i Hovby. Sju storkpar har 2014-2016 släppts från ett hägn väster om Hammarsjön. Ett par började häcka på platsen 2015. Sedan dess har två par häckat framgångsrikt. Ungstorkarna i hägnet har hjälpt till att få de frisläppta att stanna kvar.

 

 

 

 

 

 

Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

länk Hägnet i Viby avvecklas - nytt hägn i Härnestad 2010 (pdf)

länk Skånska storkprojektets hemsida

Tillbaka