Storken i Vattenriket 2002


Det frihäckande paret i Viby, hona 145

Hona nr 145 gul
    ljusblå
    brun

 

Den vilde hanen kom våren 2002 tillbaka till sin "projekthona"i Viby för sjätte året i rad. Detta året anlände han den 29 mars. Läs mer i veckans vykort den 4:e april. Häckningen såg ut att bli lyckad och fyra ungar kläcktes fram. Läs mer i veckans vykort den 22 maj. Men när ungarna började få ordentliga fjäderpennor såg man att inte allt stod rätt till med fjädrarna. Fåglarna samlades in för vidare undersöknignar. Nya pennor har sedan dess vuxit ut och de såg bra ut. Det är för sent att släppa ut ungarna nu, utan de får växa upp i hägen, men kommer så småningom att häcka fritt i landskapet.

Den vilde hanen lämnade Viby för sin långa flytt i månadsskiftet augusti / september. Honan rapporterades bland annat från Isternäset och Viby äng under vintern.


Det frihäckande paret i Härnestad - hane 160, hona död

I Härnestad, vid bron över Helge å häckade för andra gången ett par på toppen av en skorsten. 2001 släpptes ett par vid Pulken, men istället för att välja den iordningställda plattformen valde paret skorstenen i Härnestad. Under vintern 2001 försvann hanen, en ny hane släpptes ut men ratades av honan. Så kom ytterligare en hane flygande och han föll honan i smaken. De skred till häckning och fick två ungar.

Honan blev tyvärr funnen död i första veckan i augusti men hanen matade ungarna själv. Läs mer i veckans vykort den 12 augusti.

Ungarna lämnade boet i slutet av augusti och flög raka spåret ner till södra Skåne. En flock av ungfåglar flyttade ut över Falsterbo och avlästes sedan på ön Taasinge söder om Fyn. Enligt uppgifter från Danmark var den ena Härnestads ungen med i den flocken. Dock vände ungarna tillbaks och är på skånsk mark igen.

Båda Härnestadsungarna avlästes den 11 oktober vid Gårdstånga Nygård.
Hanen avlästes i Högseröd den 27  september och i Flyinge den 7 oktober.


Par släppt vid Lillö

Ytterligare ett par släpptes våren 2002 från ett mobilt hägn vid Lillö. Detta par splittrades och flög åt olika håll. Honan flög till Listerlandet och har inte observerats efter det. Hanen flög mot mellanskåne, där han uppehållit sig under sommaren. I september hade han dock flugit söderut och observerats vid Flyinge.

Hägnet i Viby

I hägnet i Viby blev det ingen häckning under 2002 tyvärr. Båda paren började  bygga, men inga ägg lades.

Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka