Storken i Vattenriket 2006


454x446  Det "blåa paret"

Historik: Paret kommer närmast ifrån Hemmestorp. Båda är födda 2002. Hanen är barnbarn till Vibyhonan i hennes häckning tillsammans med hane 127 år 1998.

Hona nr 446 ljusblå Hane nr 454 tom
    ljusblå     brun
    grön     ljusblå

2006

06-11-16
Storkhannen 454 som släpptes ut i Viby i våras med honan 446 har de senaste veckorna vistats i Flyinge tillsammans med ett sextiotal andra projektstorkar.

06-08-17
Storkhonan 446 (ljusblå-ljusblå-grön) går på den översvämmade ängen vid Hemmestorps Mölla intill storkhägnet där.

06-05-22
Det "blåa" storkparet avbröt sina häckningsförsök i första veckan i maj. Är nu inte längre kvar i Viby.

06-04-02
Det "blåa" storkparet stod ömsom i Vibyhonans bo och ömsom på gårdsbutikens tak.

06-03-30
Det "blåa" storkparet stod i boet på gårdsbutiken i anspråk.

06-03-24
Paret travade lugnt och stilla ut ur hägnet där de tillbringat vintern.


Nysläppt par 383x354, "det röda paret"

Historik: Paret har häckat tillsammans 2 år, senast i Tvet. Honan är dotter från Vibyhonans häckning med den vilde hanen (år 2000), medan hanen är född 2001.

Hona nr 354 röd Hane nr 383 röd
    brun     mörkblå
    ljusblå     röd

2006

06-11-26
Stork 383 ses i Flyinge.

06-08-22 till 06-10-12
Stork 354 kommer till N-Ströö tillbringat en lång period där. Honan har suttit på stalltaket på nätterna och vandrat omkring runt en damm på dagtid.

06-05-22
Det röda paret avbröt sitt häckningsförsök i första veckan i maj, men är kvar i Viby och födosöker ofta på ängarna ner mot Hercules.

06-04-08
Det röda paret har byggt på pelaren på hägntaket. Strax intill, i det gamla boet på hägntaket, ligger Vibyhonan 145.

06-04-03
Det röda paret hade försökt lägga lite pinnar på segelskärmen...

06-03-25
Det röda storkparet försökte sätta sig på boet på hägntaket, men Vibyhonan ställde sig och klapprade i boet.

06-03-24
Paret travade lugnt och stilla ut ur hägnet där de tillbringat vintern.


Honan 145

Historik: Honan häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och sedan dess är Vibyhonan ensam.

Hona nr 145 gul
    ljusblå
    brun

2006
06-04-02
Vibyhonan stod i boet på hägntaket.

2005
Kort resume av 2005 års säsong. Den vilde hanen kom inte tillbaks i år, liksom så många andra storkar i Europa. Uppgifter från Tyskland säger att i början av maj stod så många som 60-80% av storkarna ensamma i sina bon, liksom Viby honan, det vill säga 30-40% av de flyttande storkarna hade inte återvänt. Anledningen är fortfarande okänd.


Hägnet i Viby

2006
06-06-08
Inga ungar fanns i boet på morgonen. Stork kameran avslutad.

06-05-29
Stork on-line kameran körde igång.

06-05-26
Paret 046 x 284 häckar i hägnet och den 26 maj kläcktes de första äggen och dunungarna tittade fram.

2005
Kort resume av 2005 års säsong. Häckningen i Viby, som såg bra ut för början, visade sig inte bli något eftersom äggen inte var befruktade.


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka