Storken i Vattenriket 2008

454x145 
Paret har nu häckat två på gårdsbutiken. År 2008 fick de ut en flygg unge (791) som kom från ett utbytt ägg från de polska storkarna. Den flyttade via Falsterbo och Gedser och har inte lästs av sedan dess. Paret uppehåller sig i Viby.

288x402
Paret har två år häckat på potatisladan. År 2008 fick de ut tre flygga ungar (788, 789, 790). I augusti dog honan i en trafikolycka. Hanen är kvar i Viby, men inte ungarna.

337x484 
Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby.

295x650
Hanen 295 kom i början av april till skorstenen i Sjögård. I slutet av april fick han sällskap av honan 650. De sågs ofta runt skorstenen i Härnestad, men skred aldrig till häckning. Senare under hösten höll de till i Viby runt storkhägnet.

454x145 

stork i vibyHistorik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 har honan varit ensam.

2007
År 2007 bildade hon par med hanen 454, som släpptes i Viby 2006 och resultatet blev två flygga ungar som märktes med 763 och 765.

2008
Även år 2008 häckade hon med hane 454 och fick då ut en flygg unge nr 791. Denna unge kommer från ett utbytt ägg, dvs från de polska storkarna.
Denna unge flög sedan söderut, mellanlandade i Gårdsstånga och var sedan med i den grupp av 12 storkar som sträckte ut från Falsterbo och som sedan sågs på Själland. Enligt storkprojektet så landade storkarna den 5e sept på Gedser Odde och två dagar senare försökte 9 av dem korsa sundet. De vände dock och sågs över land under eftermiddagen för att sedan återigen flyga till Gedser. Efter detta har de 9 storkarna inte observerats och troligen har de flugit vidare söderut.

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå unge nr 791 orange
    ljusblå     rosa     ljusgrön
    rosa     ljusblå     gul

 

 


08-12-17 Skånes Viby
145 och 454 stod nära storkhägnet.

08-09-02 Venslev-Rude, Själland
791, orange-olivgrön-gul, var en av fem projektstorkar som idag sågs på Själland.

08-08-31
Söndagen den 31 augusti rapporterade flera oberoende observatörer en grupp om 12 storkar som sträckte ut från Falsterbonäset söder om Öresundsbron. Bland dessa fanns unge 791!

08-08-15 Gårdstånga Nygård
Bland 54 storkar som gick efter harv/vält fanns 8 årsungar däribland 791 som vuxit upp i boet ovan gårdsbutiken.

08-06-23
Storkungen märkt med 791

08-05-20
454+145 i boet ovan gårdsbutiken har en ca 5 dygn gammal unge;

08-04-17
Fick meddelande om att äggen i boet på gårdsbutiken är utbytta mot "polska ägg" av Storkprojektet.

08-04-14
Honan ruvar.

08-03-15
Parning i boet på gårdsbutikens tak.

Detta par år 2007>>


295x650 På taket i Sjögård

Historik: Hanen är stork nr 295,  nioårig hanne utsläppt våren 2006 i Näsbyholm med hona som kort efter dog i kollision med kraftledning. 295 har därefter letat efter ny partner i Hemmestorp, Karup och Ö.Tvet men ännu inte häckat i det fria.

2008
Hanen 295 kom i början av april till skorstenen i Sjögård. I slutet av april fick han sällskap av honan 650. De sågs ofta runt skorstenen i Härnestad, men skred aldrig till häckning. Senare under hösten höll de till i Viby runt storkhägnet.

Hona nr 650   svart Hane nr 295 mörkgrön
      olivgrön     rosa
      rosa     vit

2008

08-12-17 Skånes Viby
295 och 650 stod nära storkhägnet.

08-11-14 Viby
295 och 650 stod intill storkhägnet. Det är de två som vistades i boet på Sjögård, Härnestad, i våras.

08-06-05
Två storkar i boet

08-04-28
Parning på boet

08-04-22
Stork nr två, som har en vit ring, är avläst av till nr 650

08-04-20
Storkhanen har fått sällskap av en stork med ljus färgring.

08-04-13
Storkhanen är fortfarande kvar

08-04-08
Stork noteras på taket av huset vid bron i Sjögård


337x484 Nysläppt par ca 15 mars i VIBY


2008
Paret avbröt häckning men håller fortfarande till i Viby.

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd
    mörkblå     röd
    ljusblå     orange

2008

08-12-17
337, och 484  stod nära storkhägnet.

08-06-05
Paret har avbrutit häckningen

08-04-17
Paret har ägg i boet

08-04-09
Paret har byggt ett litet bo på taket av hägntaket.

08-03-15
Nyligen utsläppta 337+484 stod nära hägnet


288 x 402 på taket av "potatisladan" i VIBY

storkparet på potatisladanHistorik:
2007
Paret hade tidigare häckat 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm.

2008
Paret fick ut tre flygga ungar. Tyvärr blev honan 402 överkörd av bil vid väg 118 i augusti. Hanen sågs under december fortfarande vid storkhägnet, däremot inte ungfåglarna.

Hona nr 402 död Hane nr 288 svart Unge 1 nr 788 orange
          tom     blå
          tom     blå
Unge 2 nr 789 orange Unge 3 nr 790 orange      
    blå     ljusgrön      
    ljusgrön     vit      

2008
08-12-17
288 stod nära storkhägnet.

08-07-08
Honan, nr 402, överkörd av bil på väg 118 vid Viby.

08-06-23
Storkungarna märkta med 788, 789 och 790

08-06-05
Uppgifter om att det finns tre ungar i boet på potatisladan.

08-05-20
288+402 på potatisladan har en 2-3 dygn gammal unge.

08-04-09
Paret på plats på taket av potatisladan.

08-03-15
288+402 stod i boet på potatisladan, påbyggt sedan i fjor.
Detta par år 2007>>


Hägnet i Viby

2008
08-06-05
Två ungar i hägnet

08-04-09
Två par i hägnet

2007
Hägnet flyttades för att ge plats åt ny maskinhall. Ingen häckning i hägnet under säsongen.

Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka