Storken i Vattenriket 2009

Under säsongen 2009 fanns tre friflygande par på plats i Viby. 466x491 häckade i hägnet. Dessa fick inte ut några ungar och tyvärr dog både honan och hannen senare.

454x145 och 337x484 fick ut vardera en unge. Båda ungarna blev fria att flytta, men den ena dog i trafiken och den andra dukade under efter en krock med kraftledning. I det tredje friflygande paret, 295x650, bestod båda individer av hanar, varav den ena hittades avliden vid kyrkan i Viby.

Hägnet i Viby avvecklades under vintern 2009/2010, men det finns fortfarande friflygande häckande storkar kvar i Viby. Ett nytt hägn uppfördes i Härnestad i början av 2010.

454x145 

stork i vibyHistorik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2009 häckade hon med hane 454 på taket av gårdsbutiken.
2010 häckar paret för fjärde året i Viby på gårdsbutiken. Fick två ungar i boet men en var liten och dog. En frisk unge märktes 16/6 2010 med nr 1142.

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå unge nr 1111 vit
    ljusblå     rosa      
    rosa     ljusblå      

 

 

 

 

454x145  på gårdsbutikens tak
Historik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2009 häckade hon med hane 454 på taket av gårdsbutiken.

2007
År 2007 bildade hon par med hanen 454, som släpptes i Viby 2006 och resultatet blev två flygga ungar som märktes med 763 och 765.

2008
Även år 2008 häckade hon med hane 454 och fick då ut en flygg unge nr 791. Denna unge kommer från ett utbytt ägg, dvs från de polska storkarna.
Denna unge flög sedan söderut, mellanlandade i Gårdsstånga och var sedan med i den grupp av 12 storkar som sträckte ut från Falsterbo och som sedan sågs på Själland. Enligt storkprojektet så landade storkarna den 5e sept på Gedser Odde och två dagar senare försökte 9 av dem korsa sundet. De vände dock och sågs över land under eftermiddagen för att sedan återigen flyga till Gedser. Efter detta har de 9 storkarna inte observerats och troligen har de flugit vidare söderut.

2009
För tredje året i rad häckade paret i Viby på gårdsbutiken. Äggen byttes ut mot polska ägg. De fick ut en flygg unge, 1111, som var fri att flytta. 1111 flög till Flyinge men krockade med en kraftledning och fick en benskada, och dog i början av november. Paret uppehåller sig i Viby.

09-02-23
Storkprojektet har kompletterat ringarna på båda storkarna samt tagit bort sändaren på honan. De bruna ringarna är bytta mot rätt färg rosa

09-04-15
Uppgifter från storkprojektet berättar att paret ligger på ägg.

09-05-28
Vid kontroll den 28 maj fanns en 3 veckor gammal unge i boet.

09-xx-xx
Ungen har ringmärkts. På ena benet en vit ring som markerar födelsår 2009, på andra benet en svart ring med siffrorna 1111.

09-07-30
Storkhanen 454 sågs på ett fält i Viby med sin unge nr 1111 som har en vit ring på det andra benet. De födosökte på ett fält.

09-08-02 Viby
484, 337 och 1111 gick på ett fält med strängad halm intill 118 söder om Viby, honan 145 gick på andra sidan vägen

09-09-15 Flyingebygden
I en flock på 59 storkar i Flyingebygden fanns 1111 och en annan Vibystork nr 650, som tidigare i år höll till i boet på potatisladan i Viby tillsammans med 295.

09-09-30 Flyingebygden
Årsungen 1111 födosökte efter potatisupptagare tillsammans med projektstork 308.

09-10-30 Flyingebygden
Årsungen 1111 fanns bland 56 storkar som födosökte efter betupptagare. Den hade varit i kontakt med elledning och kunde inte stödja på höger ben. Tog sig fram genom att fälla ut vingarna och hoppa fram på vänster ben. Får svårt att klara livhanken!


10-02-20 Flyingebygden
Tyvärr överlevde 1111 inte sin svåra benskada. Den har inte observerats efter 09-10-30.
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


295x650

Historik: Nr 295 är en nioårig hanne utsläppt våren 2006 i Näsbyholm med hona som kort efter dog i kollision med kraftledning. 295 har därefter letat efter ny partner i Hemmestorp, Karup och Ö.Tvet men ännu inte häckat i det fria. Hanen 295 kom i början av april till skorstenen i Sjögård. I slutet av april fick han sällskap av stork 650. De sågs ofta runt skorstenen i Härnestad, men skred aldrig till häckning. Senare under hösten höll de till i Viby runt storkhägnet.
Nyare uppgifter säger att båda storkarna i paret är HANAR.
De två hannarna kom under våren 2009 till Viby och byggde bo på potatisladan. Under sommaren 2009 hittades 295 död på gräsmattan vid Viby kyrka. Hannen 650 syntes 15/9 -09 i en flock med 59 storkar i Flyingebygden. Han har inte rapporterats sedan dess.

Hane nr 650   svart Hane nr 295 mörkgrön
      olivgrön     rosa
      rosa     vit

2009
09-02-23
Storkprojektet har kompletterat ringarna på båda storkarna.

09-04-14
Storkparet har flyttat till Viby och håller till på taket av ladan.

09-05-08
BC observerar paret och misstänker att båda i paret är hanar.

09-06-28
Paret har lämnat Viby och observeras åter på taket vid Sjögård.

Detta par år 2008>>


337x484 VIBY


Historik: Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby. 2009 häckade de åter på hägntaket i Viby och fick en flygg unge, 1102, som var fri att flytta, men blev ihjälkörd i Viby 2009. Paret har sedan synts i trakten.

 

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd unge nr 1102 vit
    mörkblå     röd      
    ljusblå     orange      

10-05-31 Bjäraryd, Blekinge
484, honan som tillsammans med 337 gjort en misslyckad häckning på hägntaket i Viby, avbildades igår på ett tak i Bjäraryd.

10-05-22 Viby
337+484 som häckat på hägntaket och enligt uppgift hade 3 ungar för en vecka sedan har nu inga. Detta par försöker nu överta boet ovan gårdsbutiken!

10-05-05 Viby
337+484 har kläckt minst en unge i boet på hägntaket.

10-03-26 Viby
Paret som häckat på hägntaket stod nybadade på nya lagerlokalen.

Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>


288 VIBY

Historik: Nr 288 var tidigare i par med nr 402. De häckade 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm. Honan 402 blev överkörd av en bil år 2008.
Under 2009 har 288 rapporterats från Ahla, Laholm i maj och därefter synts i Flyinge i september.

Hane nr 288 svart
    mörkblå
    mörkblå

2009
09-02-23
Storkprojektet har kompletterat ringarna på hanen 288.

09-04-15
Oklart var hanen har tagit vägen.

09-05-28
288 har rapporterats från södra Halland i trakterna av Laholm.

09-09-02 Flyingebygden
Stork 288 (svart-blå-blå), som i fjor häckade på potatisladan med honan 402 som blev ihjälkörd i Viby (väg 118), vistas sedan en tid tillbaka med ca 25 andra projektstorkar i Flyinge.

 
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


Hägnet i Viby, 466x491


Hägnet i Viby, 466x491
Häckade i hägnet i Viby under 2009, men inga ägg kläcktes. Under hösten dog hannen 491 och honan 466 flyttades till Karup, även hon dog efter ett par veckor.
 
2009


09-02-25
En av storkarna 609 är flyttad för att sammanföras med sin partner 319 som är halt och går i Fulltofta. Kvar i hägnet finns ett par 466x491.

09-04-15
Paret häckar och ligger på ägg.

09-05-28
Ruvningstiden är överskriden, inga ungar i hägnet.


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka