Storken i Vattenriket 2010

Under våren 2010 fanns två friflygande par funnits på plats i Viby. 454x145 häckade på gårdsbutiken för fjärde året i rad. De fick två ungar i boet , men en var liten och dog. Den friska ungen fick märkningen 1142.

337x484 häckade på hägntaket i Viby. Tre ungar kläcktes men dog efter en vecka.

Hanen 288 som häckat på potatisladan i Viby 2007, kom tillbaka och försvarade sitt tidigare bo, men fick ingen partner.

584x685  och 599x676 släpptes från hägnet i Härnestad. Tyvärr splittrades paren. 685 flög till Fulltofta, 676 flög till Göteborg och de två andra stannade i trakten.

454x145  och unge 1142 VIBY

Historik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2009 häckade hon med hane 454 på taket av gårdsbutiken.
2010 häckar paret för fjärde året i Viby på gårdsbutiken. Fick två ungar i boet men en var liten och dog. En frisk unge märktes 16/6 2010 med nr 1142.

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå unge nr 1142 gul
    ljusblå     rosa     ljusblå
    rosa     ljusblå     svart

 

 

 

 

10-11-28 Flyinge Kungsgård
Årsungen 1142 (kläckt ovan gårdsbutiken), som inte flyttat fångades in igår för att bli avelsstork. Den var i god form.

10-11-16 Viby
145, 337 och 484, som alla häckat i Viby 2010, gick på nyharvat fält och åt daggmaskar.

10-10-29 Staffanstorp
Idag stod 12 storkar på gräsmark vid väg 108 öster om Staffanstorp, däribland årsungen 1142 född i Viby och honan 685 släppt fri i Härnestad i våras.

10-09-17 Östra Tvet
Årsungen 1142 från Viby, var idag vid storkhägnet tillsammans med 10 gamla friflygande storkar.

10-06-16
Parets årsunge ringmärktes med nummer 1142.

10-05-22 Viby
Paret har en veckogammal unge ovanför gårdsbutiken. Par 337+484 som förlorat sina ungar försöker nu överta boet ovan gårdsbutiken!

10-05-05 Viby
454 och 145 ruvar i boet ovanför gårdsbutiken.

10-03-26 Viby
Storkparet observeras i sitt bo ovanpå gårdsbutiken. 

Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


337x484 VIBY


Historik: Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby. 2009 häckade de åter på hägntaket i Viby och fick en flygg unge, 1102, som var fri att flytta, men blev ihjälkörd i Viby 2009. Under 2010 misslyckades häckningsförsöket mellan detta par. Tre ungar kläcktes men dog veckogamla. Honan 484 syntes därefter i Bjäraryd, Blekinge 31/5 2010, 337 har inte rapporterats efter häckningsförsöket.

 

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd
    mörkblå     röd
    ljusblå     orange

10-11-16 Viby
145, 337 och 484, som alla häckat i Viby 2010, gick på nyharvat fält och åt daggmaskar.

10-05-31 Bjäraryd, Blekinge
484, honan som tillsammans med 337 gjort en misslyckad häckning på hägntaket i Viby, avbildades igår på ett tak i Bjäraryd.

10-05-22 Viby
337+484 som häckat på hägntaket och enligt uppgift hade 3 ungar för en vecka sedan har nu inga. Detta par försöker nu överta boet ovan gårdsbutiken!

10-05-05 Viby
337+484 har kläckt minst en unge i boet på hägntaket.

10-03-26 Viby
Paret som häckat på hägntaket stod nybadade på nya lagerlokalen.

Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>


288 VIBY

Historik: Nr 288 var tidigare i par med nr 402. De häckade 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm. Honan 402 blev överkörd av en bil år 2008.
Under 2009 har 288 rapporterats från Ahla, Laholm i maj och därefter synts i Flyinge i september.
Under våren 2010 har 288 försvarat boet på potatisladan i Viby. 288 rapporterades i Viby senast 10-05-22.

Hane nr 288 svart
    mörkblå
    mörkblå

10-11-17 Hemmestorps Mölla
288 som stod i boet på potatisladan i våras fanns idag i en flock på 20 storkar som matades vid storkhägnet i Hemmestorp.

10-08-17 Flyinge
Gick tillsammans med åtta andra projektstorkar på gräsvall och sökte föda.

10-05-22 Viby
Hanne 288 försvarar boet på potatisladan.

10-05-05 Viby
Hannen 288 observeras vara ensam i boet på potatisladan.

10-03-26 Viby
Hanne 288 försvarade boet på potatisladan i Viby där han häckade 2008 med 402 som då blev ihjälkörd i Viby - i fjor vistades han i sydskåne men häckade inte.

10-03-08 Viby
Denna stork stod på potatisladan (svart, mörkblå, mörkblå) som häckade här 2007.

Detta par år 2009>> 
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


584x685  och 599x676 HÄRNESTAD


Två par flyttades under vintern från Skånes Djurpark till det nya hägnet i Härnestad. De fick lämna hägnet den 11 april och flög då iväg och gjorde en utflykt. Efter det kom två av dem tillbaks medan de andra två flög till Pulken. Tyvärr splittrades paren så att vardera en ur varje par stannade vid hägnet och de andra två drog till Pulken. Redan under april försvann 676 mot Göteborg och 584 mot Fulltofta.
 
Obest nr 584 rosa Obest nr 685 mörkgrön Obest nr 599 rosa Obest nr 676 mörkgrön
    mörkblå     mörkblå     olivgrön     lila
    ljusblå     rosa     olivgrön     mörkgrön

10-11-20 Stenlöse Själland
599 som släpptes fri i Härnestad i våras befinner sig sedan 18 oktober utanför Stenlöse på Själland.

10-10-08 Kvidinge
676 (grön-lila-grön) som släpptes ut i Härnestad i våras och inte setts sedan 17 maj då hon var utanför Kungsbacka, gick idag i Kvidinge tillsammans med 4 andra projektstorkar.

10-11-16 Härnestad
584 som släpptes från hägnet i våras har sedan dess vistats i Härnestad. Idag gick den efter en plog och åt sig mätt på daggmaskar.

10-10-29 Staffanstorp
Idag stod 12 storkar på gräsmark vid väg 108 öster om Staffanstorp, däribland årsungen 1142 född i Viby och honan 685 släppt fri i Härnestad i våras.

10-10-16 Ripa
Stork 584 (pink-mörkblå-ljusblå) är en hanne som släpptes ut i Härnestad i våras har synts till i Ripa.

10-09-17 Flyingebygden
584 och 599 sågs idag tillsammans med 15 andra storkar.

10-09-15 Fulltofta
685 från Härnestad stod tillsammans med 8 andra projektstorkar på stubbåker.

10-09-12 Flyinge
584 gick i en flock med 30 storkar efter en potatisupptagare.

10-08-26 Flyinge
599 stod bland 46 andra storkar.

10-08-20 Fulltofta
685, som släpptes från Härnestad i våras, stod tillsammans med sex andra projektstorkar vid hägnet i Fulltofta.

10-08-17 Ö. Tvet
599 sågs födosöka på Vombs ängar, Ö Tvet.

10-08-12 Fulltofta
685 sågs i Fulltofta vid Fiskarehusdammen.

10-08-07 Ö. Tvet
584 och 599 gick tillsammans med 25 andra storkar och sökte föda i Östra Tvet.

10-05-22 Härnestad
685 observerades på boplatssformarna.

10-05-22 Härnestad
Tre av de storkar som släpptes ut från hägnet stod på boplattformarna intill; 599, 685+en jag inte hann läsa.

10-05-17 Göteborg
Enl. säker rapport (foto) till Storkprojektet befann 676 (grön-lila-grön) sig idag norr om Göteborg. Hon släpptes ut från hägnet i Härnestad i början av april.

10-04-27 Fulltofta
584 (rosa-mörkblå-ljusblå) som släppts ut från hägnet i Härnestad stod på ängen vid storkhägnet.

10-04-23 Hemmestorps Mölla
676 (grön-lila-grön) som släppts ut från hägnet i Härnestad, stod idag intill storkhägnet i Hemmestorp.

10-04-11
Två par (585x685 samt 599x676) släpptes i Härnestad.


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka