Storken i Vattenriket 2011

År 2011 var ett gott storkår för Vattenriket både i Viby och Härnestad. I Härnestad blev 2011 års sommar produktiv, av sju ungar som kläcktes både i och utanför hägnet blev sex ungar ringmärkta och i Viby blev 5 ungar ringmärkta. Den ensamma storkhannen i Viby nr 288 som försvarade sitt förra bo på potatisladan fångades under vintern 2011 in för att hitta sig en ny hona i hägnet i Hemmestorp.

454x145  med ungarna 1255 och 1256 VIBY

Historik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2009 häckade hon med hane 454 på taket av gårdsbutiken.

2010 häckar paret för fjärde året i Viby på gårdsbutiken. Fick två ungar i boet men en var liten och dog. En frisk unge märktes 16/6 2010 med nr 1142. Ungen 1142 flyttade inte med de andra ungstorkarna i Storkprojektet utan uppehöll sig under hösten i trakterna av Staffanstorp tills den blev infångad för att bli avelsstork.

2011 har detta par fått 2 ungar i boet på gårdsbutiken, som nu är ringmärkta med nummer 1255 och 1256.

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå unge nr 1255 gul unge nr 1256 gul
    ljusblå     rosa     svart     svart
    rosa     ljusblå     rosa     rosa
                rosa     mörkgrön

 

 

 

11-12-27 Viby ängar
454+145, 337+484 åt mask på ängarna. 484 låg dock mest ner; skadad i höger ben.

11-11-15 Ganschow, Tyskland
Utmärkta bilder har kommit på stork 763, kläckt 2007 av paret 454+145 ovan gårdsbutiken. 763 rapporterades senast från Rügen 07-11-17. Ganschow ligger ca 12 mil sydväst om Rügen i Nordtyskland.

11-08-28 Hemmestorps Mölla
Vibyungen 1255, kläckt ovan gårdsbutiken, var idag en av 15 storkar på översvämmad äng intill Klingavälsån. Fyra adulta var omärkta. Om de flyttar hakar kvarvarande ungstorkar sannolikt på.

11-06-16 Skånes Viby
Ungarna ovan gårdsbutiken ringmärktes med nummer 1255 och1256.

11-05-27 Skånes Viby
454+145 har 2 ungar ovanför gårdsbutiken.

11-02-12 Skånes Viby
454+145 och 337+484 stod i bona på taken.

Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


337x484 med ungarna 1252, 1253 och 1254 VIBY

Historik: Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby. 2009 häckade de åter på hägntaket i Viby och fick en flygg unge, 1102, som var fri att flytta, men blev ihjälkörd i Viby 2009. Under 2010 misslyckades häckningsförsöket mellan detta par. Tre ungar kläcktes men dog veckogamla. Honan 484 syntes därefter i Bjäraryd, Blekinge 31/5 2010.

2011 häckar paret på potatisladan i Viby och har fått ut 3 ungar som är ringmärkta 1252, 1253, 1254.

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd
    mörkblå     röd
    ljusblå     orange

Unge nr 1252 gul Unge nr 1253 gul Unge nr 1254 gul
    svart     svart     svart
    rosa     rosa     rosa
    svart     röd     ljusblå

11-12-27 Viby ängar
454+145, 337+484 åt mask på ängarna. 484 låg dock mest ner, skadad i höger ben.

11-08-23 Härnestad
Under em gick 7 storkar tillsammans nära Ripa. Det var 1253 och 1254 som kläckts i Viby i år samt 584+685 som häckat på hägntaket i Härnestad och deras tre ungar 1314,1315 och 1316.

11-06-16 Skånes Viby
337+484 har 3 ungar på potatisladan som är ringmärkta med nummer 1252, 1253, 1254.

11-05-27 Skånes Viby
337+484 har 3 ungar på potatisladan. Honan 484 haltar sedan en tid tillbaks och hålls under uppsikt.

11-04-07 Viby
337+484 övertar boet på potatisladan efter hannen 288 som nu bor i hägnet i Hemmestorp.

11-02-12 Skånes Viby
454+145 och 337+484 stod i bona på taken.

Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>

Detta par år 2008>>


288 VIBY

Historik: Nr 288 var tidigare i par med nr 402. De häckade 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm. Honan 402 blev överkörd av en bil år 2008.
Under 2009 har 288 rapporterats från Ahla, Laholm i maj och därefter synts i Flyinge i september.
Under våren 2010 försvarade 288 boet på potatisladan i Viby. 288 fångades in i april 2011 för att bilda nytt par igen, befinner sig i hägnet i Hemmestorp.

Hane nr 288 svart
    mörkblå
    mörkblå

11-04-07
Hannen 288 som försvarat sitt gamla bo på potatisladan, har i vinter fångats in till hägnet i Hemmestorp där han har chans att bilda par med en ny hona.

Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>> 
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


584x685 med ungarna 1314, 1315 och 1316 HÄRNESTAD


Historik: 2010: Detta är ett av de två par som under vintern 2010 flyttades från Skånes Djurpark till det nya hägnet i Härnestad. De fick lämna hägnet den 11 april och flög då iväg och gjorde en utflykt. Efter det kom två av dem tillbaks medan de andra två flög till Pulken. Tyvärr splittrades paren så att vardera en ur varje par stannade vid hägnet och de andra två drog till Pulken. Redan under april försvann 676 mot Göteborg och 584 mot Fulltofta. Honan 685 har varit i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp under hösten. Hanen 584 har hållit sig nära honan som ska släppas ut i slutet av mars 2011.

2011: Honan 685 som var i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp hösten 2010, blev infångad och släppt i hägnet i Härnestad den 27 jan. Under våren har 584 och 685 har fått ut de tre ungarna 1314, 1315 och 1316. Alla tre ungar sågs i Härnestad den 11 september 2011.

Hane nr 584 rosa Hona nr 685 mörkgrön
    mörkblå     mörkblå
    ljusblå     rosa

Obest nr 1314 röd Obest nr 1315 röd Obest nr 1316 röd
    gul     gul     gul
    ljusblå     rosa     grön

11-08-30 Fehmarn, Tyskland
Två av de fyra ungar från hägnet i Härnestad som flyttades till hägnet i Stänkelösa och släpptes ut där 27 juli har setts i den flock som flög över till Själland 21 augusti. De är nu på den tyska ön Fehmarn tillsammans med 60-80 andra storkar.
 

11-08-23 Härnestad
Under em gick 7 storkar tillsammans nära Ripa. Det var 584+685 som häckat på hägntaket i Härnestad och deras tre ungar 1314, 1315 och 1316. Dessutom 1253 och 1254 som kläckts i Viby i år.

11-07-04 Härnestad De tre ungarna i boet på hägntaket märktes med nr 1314 (röd-gul-ljusblå),1315 (röd-gul-rosa)och 1316 (röd-gul-grön). De fyra ungarna i hägnet flyttades till Stänkelösa där de släpps ut med tolv andra årsungar i slutet av juli.

11-05-27 Härnestad
584+685 har 5 ungar i bo på hägntaket.

11-04-07
584+685 och 583 vid storkhägnet

11-04-07 Härnestad
584+685 och 583 var vid storkhägnet.

11-02-12 Härnestad
584 stod utanför hägnet. Honan som han släpptes ut med i fjor våras, 685, har återbördats till hägnet och släpps ut i slutet av mars.

Detta par år 2010>>


599x676 HÄRNESTAD

Historik: Detta är ett av de två par som under vintern 2010 flyttades från Skånes Djurpark till det nya hägnet i Härnestad. De fick lämna hägnet den 11 april och flög då iväg och gjorde en utflykt. Efter det kom två av dem tillbaks medan de andra två flög till Pulken. Tyvärr splittrades paren så att vardera en ur varje par stannade vid hägnet och de andra två drog till Pulken. Redan under april försvann 676 mot Göteborg och 584 mot Fulltofta. Stork 599 är i Själland sedan oktober 2010 och 676 som var i Göteborg observerades i Kvidinge i oktober och har inte synts till sedan dess. 599 sågs senast i Själland den 21 sep 2011 och 676 sågs i Tolånga 18 aug 2011.

Obest nr 599 rosa Obest nr 676 mörkgrön
    olivgrön     lila
    olivgrön     mörkgrön

478x583

Historik: Detta par släpps för första gången ut i Härnestad detta år. De har tidigare häckat 5 gånger tillsammans i Ö. Tvet och förra året fick de ut sin första unge som växte upp och tog till vingarna. Paret är således inga ungdomar utan hanen 478 är född 2003 och honan 583 är född 2004. Tyvärr blev 478 ihjälkörd norr om Varberg i april 2011. 583 har inte blivit rapporterad sedan april 2011.

11-04-07 Härnestad
584+685 och 583 var vid storkhägnet.

11-04-22 Getterön, Halland
478 (ljusblå-orange-blå) som släpptes ut i Härnestad 110402 i par med 583 (pink-blå-röd) hittades idag ihjälkörd norr om Varberg

11-04-07 Härnestad
583 vid storkhägnet.


647x661 i hägnet i HÄRNESTAD

2011: Paret häckade i hägnet och har fått ut ungarna 1317 (gul-röd-gul-orange/lila), 1318 (gul-röd-gul-mörkblå), 1319 (gul-röd-gul-olivgrön). Ungarna är flyttade till Stänkelösa och släpptes därefter ut ur hägnet. Ungen 1319 sågs senare i södra Tyskland på väg till Spanien, medan syskonet 1318 hittades död under en kraftledning 16 sept i norra Spanien.

11-09-16 Spanien, Zaragoza
1318, född i Härnestad hägn och utsläppt från mitt hägn i Stänkelösa 27 juli, hittades död under en kraftledning 16 sept i Atea nära Zaragoza, norra Spanien.

11-09-08 Tyskland,Südbaden
1319, född i Härnestad hägn och utsläppt från mitt hägn i Stänkelösa 27 juli, lästes av den 8 sept i Tysklands sydvästligaste hörn. På väg mot Spanien...


438x663 i hägnet i HÄRNESTAD

2011: Paret häckade i hägnet och har fått ut ungen 1320 (gul-röd-svart-vit). Ungen är flyttad till Stänkelösa. Ungen 1320 sågs senast i Hemmestorp 18 aug 2011.


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

länk Se eller rapportera aktuella storkobsar i storkobsboken

 

Tillbaka