Storken i Vattenriket 2012

I Viby har det fötts tre ungar ovanpå gårdsbutiken, av dessa blev två flygga. På potatisladan föddes två ungar. Vibyungarna som de båda frihäckande storkparen kläckt fram verkar ha klarat sommaren 2012, de har dock inte rapporterats sedan juli och augusti. I Härnestad klarade sig fem ungar. Två av dessa ungar var uppfödda i hägnet. I Härnestad fanns det tre friflygande par, de häckade denna sommaren på djurhallen, boningshusets skorsten och på hägntaket. Det fanns även två avelspar i hägnet. Paret 584+685 har vistats i Härnestad hela vintern tillsammans med 663 och 661, dessa är fria. Hannen 667 flög till Flyinge och har spenderat vintern där, medan honan 647 inte setts till sedan i somras. Vi får se om 667 kommer tillbaka inför häcksäsongen till sin hona 663.

454x145  med ungarna 1430 och 1431 VIBY (Gårdsbutiken)

Historik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2009 häckade hon med hane 454 på taket av gårdsbutiken.

2010 häckar paret för fjärde året i Viby på gårdsbutiken. Fick två ungar i boet men en var liten och dog. En frisk unge märktes 16/6 2010 med nr 1142. Ungen 1142 flyttade inte med de andra ungstorkarna i Storkprojektet utan uppehöll sig under hösten i trakterna av Staffanstorp tills den blev infångad för att bli avelsstork.

2011 har detta par fått 2 ungar i boet på gårdsbutiken, som nu är ringmärkta med nummer 1255 och 1256.

2012: I år har paret fått tre ungar och två av dessa har klarat sig, ringmärkta med nr 1430 och 1431. Deras ungar från förra året är fria och 1255 sågs senast i Hemmestorp 28 aug 2011. De båda ungarna observerades senast i  augusti och har sedan dess inte rapporterats, kanske flyttade de söderut med de andra ungstorkarna?

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå unge nr 1430 ljusblå unge nr 1431 ljusblå
    ljusblå     rosa     röd     röd
    rosa     ljusblå     vit     gul

 

 

12-08-10 Karups Nygård
De två årsungarna, 1430, 1431, som blivit flygga i boet ovan gårdsbutiken stod på storkhägnet vid Karups Nygård.

12-05-04 Skånes Viby
454+145 har 3 ungar i boet ovan gårdsbutiken.

12-12-26 Skånes Viby
454+145, 337+484, dvs de två häckande paren, plus hannen 422 på tillfälligt besök från Karups Nygård.

12-08-31 Björnstorp
Årsungen 1430 observerades i Björnstorp.

12-08-10 Karups Nygård
De två årsungarna, 1430, 1431, som blivit flygga i boet ovan gårdsbutiken stod på storkhägnet vid Karups Nygård.

Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


337x484 med ungarna 1432 och 1433 VIBY (Potatisladan)

Historik: Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby. 2009 häckade de åter på hägntaket i Viby och fick en flygg unge, 1102, som var fri att flytta, men blev ihjälkörd i Viby 2009. Under 2010 misslyckades häckningsförsöket mellan detta par. Tre ungar kläcktes men dog veckogamla. Honan 484 syntes därefter i Bjäraryd, Blekinge 31/5 2010.

2011 häckar paret på potatisladan i Viby och har fått ut 3 ungar som är ringmärkta 1252, 1253, 1254.

2012: Detta par har i år kläckt två ungar och båda har klarat sig. Storken 484 som var skadad i benet har häckat och därmed klarat sig. Föräldrarna observerades senast 5 maj i år och deras ungar 1252, 1253 och 1254 från 2011 har inte rapporterats sedan hösten 2011. Årets avkommor observerades i Viby i slutet av juli och har inte rapporterats sedan dess.

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd
    mörkblå     röd
    ljusblå     orange

Unge nr 1432 ljusblå Unge nr 1433 ljusblå
    röd     röd
    svart     röd

12-05-04 Skånes Viby
337+484 i färd med att kläcka i boet på potatisladan. 

12-12-26 Skånes Viby
337+484, tillsammans med 454+145 plus hannen 422 på tillfälligt besök från Karups Nygård.

12-07-27 Skånes Viby
Storkbarnen 1432 och 1433 observerades i Skånes Viby.

Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>

Detta par år 2008>>


288 VIBY

Historik: Nr 288 var tidigare i par med nr 402. De häckade 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm. Honan 402 blev överkörd av en bil år 2008.
Under 2009 har 288 rapporterats från Ahla, Laholm i maj och därefter synts i Flyinge i september.
Under våren 2010 försvarade 288 boet på potatisladan i Viby. 288 fångades in i april 2011 för att bilda nytt par igen, befinner sig i hägnet i Hemmestorp.

Hane nr 288 svart
    mörkblå
    mörkblå

Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>> 
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


584x685 med ungarna 1408, 1409 och 1410 HÄRNESTAD


Historik: 2010: Detta är ett av de två par som under vintern 2010 flyttades från Skånes Djurpark till det nya hägnet i Härnestad. De fick lämna hägnet den 11 april och flög då iväg och gjorde en utflykt. Efter det kom två av dem tillbaks medan de andra två flög till Pulken. Tyvärr splittrades paren så att vardera en ur varje par stannade vid hägnet och de andra två drog till Pulken. Redan under april försvann 676 mot Göteborg och 584 mot Fulltofta. Honan 685 har varit i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp under hösten. Hanen 584 har hållit sig nära honan som ska släppas ut i slutet av mars 2011.

2011: Honan 685 som var i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp hösten 2010, blev infångad och släppt i hägnet i Härnestad den 27 jan. Paret 584 och 685 häckade fritt på hägntaket under våren och fick ut de tre ungarna 1314, 1315 och 1316. Alla tre ungar sågs i Härnestad den 11 september 2011.

2012: Häckar på hägntaket i Härnestad och kläckte 4 ungar varav tre klarade sig och blev ringmärkta.
Fjolårets ungar 1314, 1315, 1316 har inte rapporterats sedan förra hösten, men är fria enligt Storkprojektets lista. Honan 584 och hanen 685 har spenderat vintern i Härnestad.

Hane nr 584 rosa Hona nr 685 mörkgrön
    mörkblå     mörkblå
    ljusblå     rosa

Obest nr 1408 ljusblå Obest nr 1409 ljusblå Obest nr 1410 ljusblå
    vit     vit     gul
    mörkblå     ljusgrön     vit

12-08-10 Ilstorp
Årsungen 1408, en av trillingarna i boet på Härnestadshägnet, gick och fångade sorkar tillsammans med 8 andra storkar efter hösprätt. Ilstorp ligger nära Karups Nygård.

12-06-13 Härnestad
Idag märktes de 3 ungarna på hägntaket, 1408,1409,1410.

12-03-22 Härnestad
Idag släpptes paret 438 (ljusblå-röd-mörkblå)+663 (grön-grön-röd) ut från hägnet. Tidigare fanns i Härnestad tre frifygande storkar: 584+685 som 2011 häckade på hägntaket och 667 (grön-grön) ensam hanne som inte häckade i fjor, men 2008-2010 misslyckade häckningar i Skånes Djurpark. 

12-03-17 Pulken vid Yngsjö
3 storkar vid tranorna, ett par och en ensam.

12-08-25 Blentarp
Årsungen 1408 blev rapporterad i Blentarp.

12-08-10 Ilstorp
Årsungen 1408, en av trillingarna i boet på Härnestadshägnet, gick och fångade sorkar tillsammans med 8 andra storkar efter hösprätt. Ilstorp ligger nära Karups Nygård.

12-08-05 Härnestad
Ungarna 1409 och 1410 observerades i Härnestad.

Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>


647x661 HÄRNESTAD (boningshusets skorsten)

Historik: Paret häckade 2011 i hägnet och har fått ut ungarna 1317 (gul-röd-gul-orange/lila), 1318 (gul-röd-gul-mörkblå), 1319 (gul-röd-gul-olivgrön). Ungarna är flyttade till Stänkelösa och släpptes därefter ut ur hägnet. Ungen 1319 sågs senare i södra Tyskland på väg till Spanien, medan syskonet 1318 hittades död under en kraftledning 16 sept i norra Spanien.
2012: Paret har den goda smaken att häcka på boningshusets skorsten och har kläckt 2 ungar. Tyvärr dog de båda två efter en regnig natt. Inget har rapporterats om hanen 661, men honan 647 är försvunnen sedan i somras.

12-06-13 Härnestad
På boningshusets skorsten finns 2 ungar.

Detta par år 2011>>


438x663 med ungen 1320 HÄRNESTAD

Historik: 2011 häckade paret i hägnet och fick ut ungen 1320 (gul-röd-svart-vit). Ungen märktes med 1320 och flyttades till Stänkelösa.
2012: Inget nytt har rapporterats om hanen 438 sedan honan 663 istället började häcka med 667 i början av april.

12-04-03 Härnestad
Den ensamme hannen 667 (grön-grön) brädade 438 (ljusblå-röd-mörkblå) och har påbörjat häckning med honan 663 (grön-grön-röd) i boplattformen på ligghallen nära hägnet. 

12-03-22 Härnestad
Idag släpptes paret 438 (ljusblå-röd-mörkblå)+663 (grön-grön-röd) ut från hägnet. Tidigare fanns i Härnestad tre frifygande storkar: 584+685 som 2011 häckade på hägntaket och 667 (grön-grön) ensam hanne som inte häckade i fjor, men 2008-2010 misslyckade häckningar i Skånes Djurpark.

Detta par år 2011>>


667x663 HÄRNESTAD (på djurhallen)

Historik: Detta nya par har häckat på djurhallen nära hägnet. De kläckte 4 ungar men ingen av dessa överlevde. Hannen 667 var i Flyinge under vintern och utfodras där. Han är fortfarande fri och vi får se om han återvänder till Härnestad.

12-06-13 Härnestad
De 4 ungarna på djurhallen har dött, kanske därför att en förälder försvunnit?

12-05-25 Härnestad
667+663 har fyra ungar i boet på djurhallens tak.


Hägnet i Härnestad

2012: I hägnet i Härnestad fanns två avelspar, ett av paren har fått ut två ungar. De båda ungarna ringmärktes och flyttades till hägnet i Stänkelösa. De släpptes fria en månad senare tillsammans med ytterligare 7 ungstorkar.


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

 

 

Tillbaka