Storken i Vattenriket 2013


De två fria paren i Viby blev matade hela vintern. I Härnestad monteras hängnet ner i början av mars och storkparet 564+773 släpptes ut i det fria. Storkarna 822+707 flyttades till Stänkelösa. En del nya storkbarn har det blivit under årets häckningssäsong, tre i Viby och sju ringmärkta ungar i Härnestad. Vi har dessutom haft en storkhanne nr 422 som övervintrat i Viby och sedan byggt bo på Tandvårdshuset i Kristianstad. Han fick då och då besök av en ungstork, men någon häckning blev det inte. Nu när häckningstiden är över uppehåller han sig i trakterna kring Stänkelösa tillsammans med andra storkar.

454x145  VIBY (Gårdsbutiken)

Historik: Honan 145 häckade i hägnet i Viby år 1998 tillsammans med hane 127 och släpptes året där efter ut och har därefter häckat med en vild hane under 6 år. Den vilde hanen kom inte tillbaks år 2005 och under säsongerna 2005 och 2006 var honan ensam. Under 2007- 2013 har hon häckat med hane 454 på taket av gårdsbutiken.

2010 häckar paret för fjärde året i Viby på gårdsbutiken. Fick två ungar i boet men en var liten och dog. En frisk unge märktes 16/6 2010 med nr 1142. Ungen 1142 flyttade inte med de andra ungstorkarna i Storkprojektet utan uppehöll sig under hösten i trakterna av Staffanstorp tills den blev infångad för att bli avelsstork.

2011 har detta par fått 2 ungar i boet på gårdsbutiken, som nu är ringmärkta med nummer 1255 och 1256.

2012 fick paret tre ungar och två av dessaklarade sig, ringmärkta med nr 1430 och 1431. Deras ungar från 2011 är fria och 1255 sågs senast i Hemmestorp 28 aug 2011.

2013: Detta par fick i år tre ungar, alla ringmärktes den 15 juni med nummer 1615, 1616 och 1617.

Hona nr 145 gul Hane nr 454 ljusblå
    ljusblå     rosa
    rosa     ljusblå

 

 

13-01-04 Viby
Fem storkar vid Gårdsbutiken bland annat nr 422.

13-05-30 Viby storkcenter
Storkmamman 145 som häckar ovanpå gårdsbutiken var i boet med sina trillingar, ungarna syntes fint.
Josefin Svensson

13-05-24 Skånes Viby
Storkparet ovan gårdsbutiken har trillingar tre veckor gamla. Paret på potatisladan har ruvat full tid men har inga ungar.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-04-12 Skånes Viby
454+145 ruvar i boet ovan gårdsbutiken och 337+464 på potatisladan. Samma par som tidigare år.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-03-31 Viby
Två storkpar stod i bona. Paret på potatisladan parade sig.
Christer Neideman Hammarslund

13-03-04 Skånes Viby
337+484 och 454+145 stod på sina respektive bon.
Berith Cavallin Stänkelösa

Detta par år 2012>>
Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


337x484 VIBY (Potatisladan)

Historik: Paret släpptes i Viby i mars 2008 och började häcka på hägntaket men avbröt sedan. De uppehåller sig fortfarande i Viby. 2009 häckade de åter på hägntaket i Viby och fick en flygg unge, 1102, som var fri att flytta, men blev ihjälkörd i Viby 2009. Under 2010 misslyckades häckningsförsöket mellan detta par. Tre ungar kläcktes men dog veckogamla. Honan 484 syntes därefter i Bjäraryd, Blekinge 31/5 2010.

2011 häckar paret på potatisladan i Viby och har fått ut 3 ungar som är ringmärkta 1252, 1253, 1254.

2012 fick paret två ungar som båda klarade sig. Ungar 1252, 1253 och 1254 från 2011 har inte rapporterats sedan hösten 2011.

2013: Detta par misslyckades med sin häckning i år. Ungarna från förra året har inte rapporterats, de kanske flyttade med den stora flocken? Vem vet, håll utkik!

Hona nr 484 ljusblå Hane nr 337 röd
    mörkblå     röd
    ljusblå     orange

13-04-12 Skånes Viby
454+145 ruvar i boet ovan gårdsbutiken och 337+464 på potatisladan. Samma par som tidigare år.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-03-31 Viby
Två storkpar stod i bona. Paret på potatisladan parade sig.
Christer Neideman Hammarslund

13-03-04 Skånes Viby
337+484 och 454+145 stod på sina respektive bon.
Berith Cavallin Stänkelösa

Detta par år 2012>>
Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>>

Detta par år 2008>>


288 VIBY

Historik: Nr 288 var tidigare i par med nr 402. De häckade 2006 i Flyinge och kom flygande till Viby runt 15 mars 2007. De slog sig ner på potatisladan och häckade framgångsrikt och fick ut två ungar som märktes 761 och 762. Dessa ungar var med i en flyttande flock som lästes av på Bornholm. Honan 402 blev överkörd av en bil år 2008.
Under 2009 har 288 rapporterats från Ahla, Laholm i maj och därefter synts i Flyinge i september.
Under våren 2010 försvarade 288 boet på potatisladan i Viby. 288 fångades in i april 2011 för att bilda nytt par igen, befinner sig i hägnet i Hemmestorp.

Hane nr 288 svart
    mörkblå
    mörkblå

Detta par år 2012>>
Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>
Detta par år 2009>> 
Detta par år 2008>>
Detta par år 2007>>


Härnestad

De fria fåglarna som tillbringade hela vintern i Härnestad var 584, 685, 663 och 661. Innan häckningssäsongen togs hängnet bort. Ett av hängnparen flyttades till Stänkelösa. De fria par från 2012 som fanns kvar även under årets häckningssäsong var 584+685 och 667+663. Paret 564+773, som hade en lyckad häckning i hägnet sommaren 2012, häckade i år på ett logtak. Ett nytillkommet par 438+599 häckade på boningshusets skorsten. Totalt har det ringmärkts 7 ungar i Härnestad i år.

584x685 HÄRNESTAD (häckar på ett logtak, har tidigare häckat på hägntaket)

Historik: 2010: Detta är ett av de två par som under vintern 2010 flyttades från Skånes Djurpark till det nya hägnet i Härnestad. De fick lämna hägnet den 11 april och flög då iväg och gjorde en utflykt. Efter det kom två av dem tillbaks medan de andra två flög till Pulken. Tyvärr splittrades paren så att vardera en ur varje par stannade vid hägnet och de andra två drog till Pulken. Redan under april försvann 676 mot Göteborg och 584 mot Fulltofta. Honan 685 har varit i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp under hösten. Hanen 584 har hållit sig nära honan som ska släppas ut i slutet av mars 2011.

2011: Honan 685 som var i Fulltofta och trakterna av Staffanstorp hösten 2010, blev infångad och släppt i hägnet i Härnestad den 27 jan. Paret 584 och 685 häckade fritt på hägntaket under våren och fick ut de tre ungarna 1314, 1315 och 1316. Alla tre ungar sågs i Härnestad den 11 september 2011.

2012: Häckade på hägntaket i Härnestad och kläckte 4 ungar varav tre klarade sig och blev ringmärkta.
2011 års ungar 1314, 1315, 1316 har inte rapporterats sedan förra hösten, kan vara i hägn. Storkarna 822+707 flyttades till Stänkelösa i början av mars och 564+773 släpptes ut i Härnestad. Hängnet monterades ner i början av mars.

2013: Kläckte 4 ägg, varav tre ungar överlevde och blev ringmärkta med nummer 1673, 1674 och 1675,

Hane nr 584 rosa Hona nr 685 mörkgrön
    mörkblå     mörkblå
    ljusblå     rosa

13-05-24 Härnestad
Tre storkpar har kläckt: På djurhallen 2 ungar, logtaket 4 ungar och boningshusets skorsten 2 ungar. Det fjärde paret, som motades bort hos "grannen" kom sedan aldrig riktigt igång med häckning.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-04-12 Härnestad
584+685, som häckat på det nu nertagna hägnet har byggt på logtaket. Berith Cavallin Stänkelösa.

13-03-04 Härnestad
584+685 stod på stolpbo. Berith Cavallin Stänkelösa

Detta par år 2012>>
Detta par år 2011>>
Detta par år 2010>>


647x661 HÄRNESTAD (tidigare på boningshusets skorsten)

Historik: Paret häckade 2011 i hägnet och har fått ut ungarna 1317 (gul-röd-gul-orange/lila), 1318 (gul-röd-gul-mörkblå), 1319 (gul-röd-gul-olivgrön). Ungarna är flyttade till Stänkelösa och släpptes därefter ut ur hägnet. Ungen 1319 sågs senare i södra Tyskland på väg till Spanien, medan syskonet 1318 hittades död under en kraftledning 16 sept i norra Spanien.
2012: Paret häckade på boningshusets skorsten och kläckte 2 ungar som båda dog efter en regnig natt.

2013: 661 sågs på ett fält i Härnestad i mars, men annars har inget rapporterats om hanen 661. Vi har fått uppgifter om att honan 647 är försvunnen sedan sommaren 2011.

Detta par år 2012>>
Detta par år 2011>>


667x663 HÄRNESTAD (på djurhallen)

Historik: 2012 häckade detta nya par på djurhallen nära hägnet. De kläckte 4 ungar men ingen överlevde.

2013: Hannen 667 var i Flyinge under vintern och utfodrades där. Paret häckade åter igen i Härnestad och fick ut två ungar som ringmärktes med nummer 1676 och 1677.

13-05-24 Härnestad
Tre storkpar har kläckt: På djurhallen 2 ungar, logtaket 4 ungar och boningshusets skorsten 2 ungar. Det fjärde paret, som motades bort hos "grannen" kom sedan aldrig riktigt igång med häckning.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-04-12 Härnestad
Liksom i fjor häckar 667+663 på djurhallen. Berith Cavallin Stänkelösa

13-03-04 Härnestad
584+685 stod på stolpbo, 661,663 och 667 på fält intill gården. På onsdag plockas hägnet ner. I fjor häckade 3 par på gården och hägnet kan nu flyttas till ny plats - ge gärna förslag!
Berith Cavallin Stänkelösa


564x773 Hägnet i Härnestad

2012: Lyckad häckning med två ungar.

2013: Paret släpps ut i det fria i början av mars. De hade en lyckad häckning på ett logtak i år.


564x773 Härnestad (På logtak)

2013: Blev utsläppta i våras från hägnet som nu är nedlagt. Började häcka på ett logtak men avbröt häckningen.

13-04-12 Härnestad
På ett annat logtak bygger hannen 661, som häckade på skorstenen i fjor med hona som sannolikt dog sent i höstas, och honan 773 som släpptes ut från hägnet 4 mars. Hennes partner har setts på Själland.

13-03-23 Själland
2013: Storkhannen 564, som släpptes ut i Härnestad tidigare i mars, är just nu på Själland nära Helsingør.
Berith Cavallin Stänkelösa


438+599 Härnestad tagit över boningshusets skorsten

2013: Honan 599 har varit vid Karups Nygård tidigare men är nu en frihäckande stork i Härnestad ihop med 438. Detta par fick 2 ungar som ringmärktes med nummer 1678 och 1679.

13-05-24 Härnestad
Tre storkpar har kläckt :På djurhallen 2 ungar, logtaket 4 ungar och boningshusets skorsten 2 ungar. Det fjärde paret, som motades bort hos "grannen" kom sedan aldrig riktigt igång med häckning.
Berith Cavallin Stänkelösa

13-04-12 Härnestad
Skorstenen har övertagits av 438, som släpptes ut i fjor men då blev brädad, och honan 599 som var den som ledsagade den stora ungflocken från Själland till Härnestad och vidare till Hemmestorp i höstas. Hon är utsläppt i Härnestad men häckade i fjor på Karups Nygård.
Berith Cavallin Stänkelösa


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

Tillbaka