Storkar i skyn. Foto Christer Neideman
Ringmärkning. Foto Christer Neideman
Hammarslund. Foto Christer Neideman
Foto: Christer Neideman

Storken i Vattenriket 2014


De båda Vibyparen 454x145  (Gårdsbutiken) och 337x484 (Potatisladan) har gått till häckning efter en mild vinter. Det blev två ungar som ringmärktes i Viby på storkdagen och det var paret ovan gårdsbutiken som fick fram dessa. Dessvärre hittades en av årsungarna död i Polen och varken den eller syskonet rapporterades efter avfärden från boet. Troligtvis var det Viby- och Härnestadsungarna som sträckte ut över Bornholm i augusti.

I Härnestad häckar nu tre par fritt, sedan hägnet monterats ner och flyttats till Hovby. På logtaket häckar 584x685, på djurhallen häckar 667x663 och på boningshusets skorsten häckar 438x599. Härnestadsstorkarna visade upp sig för tusentals transkådare vid Pulken under den tidiga våren i år.

Det nya hägnet i Hovby har byggts upp i syfte att bidra till fler storkar väster om Hammarsjön. Tre par släpptes ut i slutet av mars och av dessa är fem storkar kvar för oss att följa. I hägnet finns det fler ungstorkar som ännu inte är könsmogna. Det blev ingen häckning det första året i Hovby. Efter en del dramatik med slagsmål då de släpptes, har ett par har stannat kvar på platsen 1107 och 829. De förväntas övervintra i Skåne och sedan hoppas vi att de återvänder till Hovby för att häcka. Några av Hovbystorkarna, 777 och 1132,  rapporterades i augusti i Härnestad där de sällskapade med de storkarna.  

I Härnestad har vi haft den mest lyckade häckningen i år, tillsammans har de tre frihäckande paren fått ut 8 ungar. Sju ungar återstår sedan en av dem trillade ur boet och dog. Årsungen 1819 som växte upp på skorstenen i Härnestad var kvar i sällskap med föräldrarna den siste augusti tillsammans med de andra Härnestadsstorkarna och två Hovbystorkar. Därefter verkar ungarna ha flyttat ihop med Vibyungarna som nämnts ovan.


Rapporterade storkar 2014

14-09-30 Torzym Polen
1706, en av årsungarna ovan gårdsbutiken i Viby, har hittats död i västra Polen. Varken den eller syskonet har rapporterats efter avfärden från boet. Jag tror att det var ungarna från Viby och Härnestad som sträckte ut över Bornholm 26 augusti.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-08-31 Härnestad
Årsungen 1819 (blå-gul-ljusgrön), som vuxit upp på skorstenen hos Ulf, var ännu kvar i sällskap med föräldrarna och de andra två par som häckat på gården, där även 777 och 1132 som släpptes ut i Hovby i våras fanns.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-08-31 Viby
Paret som häckar ovanför gårdsbutiken stod och vilade sig i utkanten av byn.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-08-08 Norrto,Hörby
Storkar övernattade och fortsätter gårdagens födosökande på plöjd mark. En av storkarna ligger ner mycket kan inte se märkningen på den. Märkning samma 860,737,840,799. Nästan på klockslag 21 lyfter storkarna o landar på tak i närhet där de sedan övernattar.
veronica dj_mousetrap@hotmail.com norrto,hörby

14-08-07 Norrto,Hörby
4 storkar födosökande på plöjd mark. Övernattade på tak nära marken. Färgmärkn 860,737,840,799.
veronica w dj_mousetrap@hotmail.com Norrto

14-08-06 Norrto 3214, Hörby
860,737,840,799 klockan 21.00 på tak till stall. Tidigare under dagen kl.16 sågs sju storkar födosökande.
Veronica Witlock dj_mousetrap@hotmail.com Norrto

14-08-06 Norrto 3214, Hörby
860,737,840,799 klockan 21.00 på tak till stall. Tidigare under dagen kl.16 sågs sju storkar födosökande.
Veronica Witlock dj_mousetrap@hotmail.com Norrto

14-07-24 Pulken
Räknade det till 8 storkar som cirklade i flock 100 m ovanför våra kanoter när vi paddlade på Graften i närheten av pulkeni morse vid 10 tiden... En fantastisk syn men kan knappt tro det det själv. Kan det verkligen vara att jag skådat detta?
Sten Rundberg Sten.rundberg@hotmail.com Malmö

14-06-15 Lyngby
En stork som sökte efter mat när vi putsade betet runt gården. Är nästan säker på att den hade märkningen grön-vit-grön. På andra benet hade den ett stort svart/grått märke.
Emilie emilie_premberg@hotmail.com Lyngby

14-06-10 Söndraby
Från foton Kerstin mailat mig kunde jag lätt identifiera 2-åringen 1479 (ljusblå-orange-ljusgrön) som växte upp i mitt hägn och släpptes fri den 25 juli. Flyttade tillsammans med andra storkar till sydvästra Frankrike. I vår återvände den för att "reka ?" inför sin första häckningssäsong 2015. Har setts utanför Ljungby (Sm), i Karups Nygård, Fulltofta och Höör.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-06-08 Söndraby
Två storkar har hållit till ca en vecka på gården Bokelund i Söndraby/Barum, även vid lilla våtmarken vid Kajetorpet. Den ena storken gick i går hela dagen på den nyslagna vallen. Färgmärkning på denna var vit, röd, grön.
Kerstin Söderlind Kerstin.soderlind@swipnet.se Söndraby

14-06-08 Söndraby
Två storkar har hållit till ca en vecka på gården Bokelund i Söndraby/Barum, även vid lilla våtmarken vid Kajetorpet. Den ena storken gick i går hela dagen på den nyslagna vallen. Färgmärkning på denna var vit, röd, grön.
Kerstin Söderlind Kerstin.soderling@swipnet.se Söndraby

14-05-24 Everöds ängar
Tänkte inte på att kolla färgningarna på märkningen. Det var tre storkar som vandrade och flög runt vår traktor när vi slog hö. De smaskade på sorkar och möss och var väldigt orädda för traktorn. Fina djur! De var där i ca 2,5 timme och höll oss sällskap :) Det är inte helt ovanligt att vi ser dem här i trakten (om det nu är samma) men jag har aldrig kommit så här nära!
Emilie Premberg emilie_premberg@hotmail.com Lyngby

14-05-22 Hovby
Det blev ingen häckning i Hovby i år men 1107 och 829, som bildade par efter slagsmålet, är kvar på platsen. Till vintern förväntas de söka sig till matplatserna i Flyinge eller Hemmestorp. Våren 2015 får vi se om de återvänder till Hovby för att häcka.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-05-22 Härnestad
3 ungar i boet på djurhallen, 3 i boet på logtaket och 2 i boet på boningshusets skorsten.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-05-22 Skånes Viby
I boet ovan gårdsbutiken finns 2 ca 3 veckor gamla ungar och i boet på potatisladan 2 väldigt olika stora, den minste ca en vecka. Där har minst 1 unge omkommit.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-05-09 Härnestad
Storken 777 (orange-orange-orange), som släpptes ut i Hovby och miste sin hona i slagsmål om boet, har vistats i Härnestad senaste veckan.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-05-07 Henriksgatan 2 Höör
Färgringen vit,röd,vit.Den går omkring i vår trädgård och äter från marken.Tel:0702286590
Kenneth Bylinder kennethbylinder@telia.com Höör

14-04-29 Hovby
Två storkar, från de tre par som släpptes ut i Hovby, är kvar på platsen och har lagt ett fåtal pinnar på en av de uppsatta plattformarna. Tveksamt om de kommer att häcka i år.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-29 Hovby
Två-åringen 1408 har flugit till Hovby (se infp nedan) och prövade idag att stå i det höga stolpboet. I bästa fall återvänder han nästa vår och häckar.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-28 Stänkelösa
Ungstorken 1408, som växte upp i Härnestad 2012, och flyttade söderut under hösten, är på sommarutflykt i Skåne. Senaste dagarna har den hållit till vid mitt hägn och irriterat de häckande storkarna genom att vilja lägga pinnar i deras bon. En stork är könsmogen redan som 1-åring men häckningsmogen först som 3-åring!
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-28 Stänkelösa
Ungstorken 1408, som växte upp i Härnestad 2012, och flyttade söderut under hösten, är på sommarutflykt i Skåne. Senaste dagarna har den hållit till vid mitt hägn och irriterat de häckande storkarna genom att vilja lägga pinnar i deras bon. En stork är könsmogen redan som 1-åring men häckningsmogen först som 3-åring!
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-27 Smygehuk
Stork 1132 som släpptes ut väster om Hammarsjön 26 mars har lämnat platsen och gick igår vid Smygehuk.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-27 Smygehuk
Stork 1132 som släpptes ut väster om Hammarsjön 26 mars har lämnat platsen och gick igår vid Smygehuk.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-26 naturum Vattenriket
En besökare kom in och berättade att det flög två storkar förbi naturum och över Tivoliparken på sin färd söderut.
Josefin Svensson, naturum josefin.svensson@kristianstad.se Baggeboda, utanför Röetved i Kristianstad

14-04-21 Väster om Hammarsjön
Honan 775, som skadats svårt i strid om ett bo, dog dessvärre av sina skador. En stork som skadat ett ben men är fullt flygkunnig går inte att fånga in för vård. Just nu ser det ut som att ett par kommer att häcka på platsen.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-17 Sjöbergasjön
Stork 1134 hittades igår död nära kraftledning ca 3 mil väster om utsläppsplatsen vid Hammarsjön. Den hade varit död en tid.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-13 Väster om Hammarsjön
Fem storkar ännu kvar där tre par släpptes fria 26 mars i år. En hona inte sedd sedan dess och sannolikt död. Två storkar nyligen börjat bygga i bo nära utsläppshägnet, men sannolikt har en kamp utkämpats tidigt i morse mellan de två intakta paren! En hona var svårt skadad i vänster ben och stod och hängde i närheten - hoppas tillfälligt. I boet stod hannen från ena paret och honan från andra. Till och från gjorde de två andra hannarna attacker mot boet utan att kunna rubba hannen som stod där. Fortsättning följer!
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-13 Väster om Hammarsjön
Fem storkar ännu kvar där tre par släpptes fria 26 mars i år. En hona inte sedd sedan dess och sannolikt död. Två storkar nyligen börjat bygga i bo nära utsläppshägnet, men sannolikt har en kamp utkämpats tidigt i morse mellan de två intakta paren! En hona var svårt skadad i vänster ben och stod och hängde i närheten - hoppas tillfälligt. I boet stod hannen från ena paret och honan från andra. Till och från gjorde de två andra hannarna attacker mot boet utan att kunna rubba hannen som stod där. Fortsättning följer!
Berith Cavallin Stänkelösa

14-04-12 Lyckås
Storken flög över huset två gånger
Littie kemppainen Ominoreg@hotmail.com Lyckås 1056

14-03-31 Skånes Viby
En stork låg i vart och ett av de två bona på taken.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-03-31 Väster om Hammarsjön
Av de 3 par som släpptes fria väster om Hammarsjön i onsdags var idag 5 storkar kvar på platsen: 1132 (gul-röd-svart) + 829 (blå-svart-ljusgrön); 775 (orange-orange-pink) + 777 (orange-orange-orange) samt 1107 (gul-vit - orange). Den som saknades är 1134 (gul-röd-ljusblå) - håll utkik efter den!
Berith Cavallin Stänkelösa

14-03-27 Hovby
Tre par släpptes ut ur utsläppshägnet igår, men två par flög därifrån med det samma. Ett par är kvar på taket närmast hägnet.
Christer Neideman christer.neideman@naturskyddsforeningen.nu Hammarslund

14-03-24 Härnestad
Förtydligande om storkarna i Härnestad: BC berättar att de är: Boningshusets skorsten 438 (ljusblå-röd-blå)+599 (pink- mintgrön, tappat en mintgrön); ligghallen 667 (grön-grön, tappat orange) + 663 (grön-grön-röd); logtaket S 584 (tappat pink+blå-ljusblå) + 685 (grön-blå-pink)
Karin Magntorn Åhus

14-03-22 Härnestad
De tre par som i fjor fick flygga ungar på ligghallen, boningshusets skorsten respektive logtaket S har påbörjat årets häckning.
Berith Cavallin Stänkelösa

14-02-17 Stänkelösa
Hannen 438 (född i Viby 2002), som häckade i Härnestad 2012 men blev brädad 2013, landade på voljärtoppen 11:45.
Berith Cavallin Stänkelösa


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

Tillbaka