Storken i Vattenriket 2015


Viby
De två paren som brukar häcka här 454x145  (Gårdsbutiken) och 337x484 (Potatisladan) övervintrade och har häckat under våren. Deras ungar ringmärktes under storkdagen i somras. Paret på potatisladan fick två ungar och paret på gårdsbutiken fick en unge.

Härnestad
Det finns tre friflygande par i Härnestad. På logtaket häckade 667x685, på djurhallen häckade 1237+829 och på boningshusets skorsten häckade 438x799. Det blev 7 flygga ungar i Härnestad men en dog i boet, den fick troligen inte tillräckligt med mat. En annan trillade ur boet och avled. Det är en riskfylld värld fågelungarna lever i och det är vanligt att de drabbas av olyckor på olika sätt. Men trots detta är det många storkungar som kommer på vingarna och flyttar söderut.

Hovby
I Hovby blev det en lyckad häckning för första gången sedan hägnet sattes upp. En unge blev flygg. Numera finns


Rapporterade storkar 2015

15-08-24 Råbelöv
En stork gick på åkern som tillhör Råbelövs gods 50 m från cykelvägen mellan Balsby och Kristianstad , såg inte om den var märkt eller tänkte på det då.
Lars-Erik Lennartsson leln@hotmail.com Balsby

15-07-14 Huaröd (kanske inte riktigt vattenrik, men ändå nära)
Höger ben svart markering, kan inte se vad det står. Vänster ben gul-röd. Har bra bilder om intresse finns.
Carolin de Verdier cdvdesign@gmail.com Nävlinge

15-06-13 Viby
Vid storkdagen i Viby ringmärktes de två ungarna på potatislagret. Eftersom liften gick sönder kunde den ensamma ungen på gårdsbutiken inte märkas. Förutom de fyra föräldrafåglarna sågs ytterligare tre storkar flyga över.
Christer Neideman Balsby

15-04-19 Skepparslövs golfbana Bockebodavägen
Troligen vit ,svart på vänster ben. Höger ben svart. Lederna ser svullna ut. Märkningen sitter ovanför leden. Klockan är 21.30
Britt Svensson Skepparslovsgard@lm.lrf.se Skepparslöv

15-04-19 Skepparslövs golfbana Bockebodavägen
Troligen vit ,svart på vänster ben. Höger ben svart. Lederna ser svullna ut. Märkningen sitter ovanför leden. Klockan är 21.30
Britt Svensson Skepparslovsgard@lm.lrf.se Skepparslöv

15-04-19 Skepparslövs golfbana Bockebodavägen
Troligen vit ,svart på vänster ben. Höger ben svart. Lederna ser svullna ut. Märkningen sitter ovanför leden. Klockan är 21.30
Britt Svensson Skepparslovsgard@lm.lrf.se Skepparslöv

15-04-01 Härnestad
Det tycktes finnas 3 par på plats.
Christer Neideman christer.neideman@naturskyddsforeningen.se Balsby

15-04-04 Viby
En stork låg på varje bo. Troligen ruvande.
Christer Neideman christer.neideman@naturskyddsforeningen.se Balsby

15-04-04 Hovby
Ett par på södra boet (de som släpptes i fjor) Ett par på boet ovanför hägnet. Sju friflygande kvar enligt Lennart Trulsson dvs en av de utsläppta har försvunnit.
Christer Neideman christer.neideman@naturskyddsforeningen.se Balsby

15-03-05 Hovby
Nu har det anlänt en andra stork till Hovby,den första kom 15/2.De står tillsammans på en av boplattformarna och gör utflykter under dagarna, kommer tillbaka vi 4-5tiden på efm.Nu hoppas vi på häckning i år
Ingrid Borgström inbo34@gmail.com Hovby

15-03-04 Skånes Viby
De två paren har börjat renovera sina bon. 
Berith Cavallin Stänkelösa

15-03-04 Hovby
Inga fria storkar syntes till - i hägnet 3 par och 5 ungstorkar. 
Berith Cavallin Stänkelösa

15-03-04 Härnestad
438+799 i boet på skorstenen, 667+663 i boet på djurhallen, 685 ensam i bo på logtaket. Dessutom 777 som släpptes ut i Hovby 2014.
Berith Cavallin Stänk

15-02-26 Pulken
På fältet mellan parkeringen och bostadshusen först två storkar som sedan flög iväg. Sedan kom sex storkar tillbaka från Härnestadsområdet och cirklade ovanför mig på åkern på andra sidan vägen om Pulkenparkeringen. De landade sedan på ängen mellan parkeringen och bostadshusen. Åtminstone en var ringmärkt men jag us inte detta noggrannare.
Margreth Larsson majje.larsson@telia.com Åhus

15_02 15 hovby
Kan ej läsa, troligen en av förra årets utsläpp här i hovby och är ännu kvar idag28/2
i.borgström inbo34@gmail.com hovby

15_02 15 hovby
Kan ej läsa
i.borgström inbo34@gmail.com hovby


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

 

Tillbaka