Storken i Vattenriket 2016


Viby
De två paren som brukar häcka i Viby är igång med häckning även i år. par 454x145 håller till på Gårdsbutiken och 337x484 på potatisladan. Tillsammans har de fått ut tre ungar som blev ringmärktaden 4 juni på storkdagen.  

Härnestad
Det finns fyra friflygande par i Härnestad. På logtaket häckar 667x685. På djurhallen häckar 1237x829 och på boningshusets skorsten häckar 438x799. Storkparen i Härnestad har tillsammans fått ut fyra ungar.

Hovby
Det är två fria par som huserar i Hovby. Storkarna 820x1176 häckar på bränneriet och paret 1358x1298 på bortre boet. Detta par är en ny konstellation då 1298 är en flyttande stork som vistades i Härnestad i fjol. En kull med två ungar har ringmärkts.


Rapporterade storkar 2016

16-11-12 naturum Vattenriket
4 fina storkar flög över naturum och reservat Årummet kl 14.00 i riktning mot Araslövssjön. 
Josefin och Jan Svensson josefin.svensson@kristianstad.se Röetved

16-10-27 Torsebro
nej tyvärr, var på min tomt, men såg mig samtidigt och flög iväg..det var bara någon sekund, men glad storken hälsat på
stefan Torsebro, Kristianstad

16-10-15 Viby
3 storkar med metallringar och färgringar: röd resp ljusblå resp gul,ljusblå
Christer Neideman Balsby

16-07-28 Östra Vinslöv
2 märkta storkar Foto på nr 1358 röd-orange-blå andra storken, nr oläsligt men trol gul ring på vänster ben samt mörk ring på höger med okänt nr. 
Uno Svärd uno.svard@swipnet.se Vinslöv

16-07-28 Östra Vinslöv
2 märkta storkar Foto på nr 1358 röd-orange-blå andra storken, nr oläsligt men trol gul ring på vänster ben samt mörk ring på höger med okänt nr. 
Uno Svärd uno.svard@swipnet.se Vinslöv

16-07-28 Östra Vinslöv
2 märkta storkar Foto på nr 1358 röd-orange-blå andra storken, nr oläsligt men trol gul ring på vänster ben samt mörk ring på höger med okänt nr. 
Uno Svärd uno.svard@swipnet.se Vinslöv

16-06-05 Hovby
Minst 2 ungar i närmaste boet, minst en unge i andra boet. Fyra vuxna storkar sedda.
Christer Neideman Balsby

16-06-04 Viby
Tre ungar ringmärkta. En ovanpå butiken två på ladan. Sammanlagt 5 vuxna storkar sågs samtidigt.
Christer Neideman Balsby

16-05-22 Balsby
En stork cirklade över byn ca kl 10
Christer Neideman Balsby

16-05-18 Hovby
Storkar i två bon + två storkar som letade föda på strandängarna
Christwer Neideman Balsby

16-05-18 Härnestad
4 bebodda bon, minst 3 ungar i V boet och minst en unge sedd i "mittboet
Christer Neideman Balsby

16-05-18 Viby
3 ungar i bägge bona enligt Åke Nordström
Christer Neideman Balsby

16-04-22 Härnestad
fyra storkar ruvande i sina bon
Christer Neideman Balsby

16-04-07 Åhus
Såg på morgonen vid ån en stor fågel svart med röd lång näbb och röda långa ben när jag titta i fågelboken verkade vara en svart stork är det möjligt?
Christina Nertlinge Christina.nertlinge@live.se Åhus

16-04-05 Hovby
820 x 1176 ruvar på bränneriet 1358 x 1298 på bortre boet
Christer Neideman Balsby

16-04-03 Hovby
En ruvande på bränneriet + en bobyggande på bortre boet
Christer Neideman Balsby

16-03-25 Härnestad
10 storkar enligt Ulf Börjesson
Christer Neideman Balsby

16-04-03 Viby
Ruvande storkar på bägge bona + en stående på potatislagret
Christer Neideman Balsby

16-03-14 Pulken
Klockan 18:05 observationer 5 st som tidigare meddelats. DS
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

16-03-12 Pulken
15:15 4 st kommer ner kanske vid Härnestad. Var väldigt högt uppe, tog ca. en kvart innan de landade. Var själv vid Pulken parkering
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

16-03-14 Pulken
5 st på marken på fältet från Pulken mot väg 118 vänster sida. Kan inte se om märkta, tyvärr.
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

16-02-25 Hovby
Två storkar på närmaste boet nr 820 resp 1176 (ev 1179)
Christer Neideman Balsby

16-02-28 Viby
Två storkar på taket på Brogården: mörkblå, svart,vit dvs nr 820 och gul, orange, (Mörk?)- grön nr 1176 (eller 1179) Dessutom två storkar på bona hos Nordströms.
Christer Neideman Balsby

16-02-13 Hovby
Två storkar på bo ? 3 par inne i hägnet
Christer Neideman Balsby


Storkrapportering sedan 2002

Storkåret 2017 Obsar 2017
Storkåret 2016 Obsar 2016
Storkåret 2015 Obsar 2015
Storkåret 2014 Obsar 2014
Storkåret 2013 Obsar 2013
Storkåret 2012 Obsar 2012
Storkåret 2011 Obsar 2011
Storkåret 2010 Obsar 2010
Storkåret 2009 Obsar 2009
Storkåret 2008 Obsar 2008
Storkåret 2007 Obsar 2007
Storkåret 2006 Obsar 2006
Storkåret 2005 Obsar 2005
Storkåret 2004 Obsar 2004
Storkåret 2003 Obsar 2003
Storkåret 2002 Obsar 2002

Tillbaka