Dynlandskapet längs kusten


Längs kusten övergår de sandiga markerna i ett dynlandskap, med långa obrutna sandstränder och sanddyner, som bitvis är tallplanterade för att förhindra sandflykt.


Kustlagun, Äspet, Åhus, fågeltorn Äspet, Åhus, Dynkust och sandstrand Täppet, Åhus. Foto: Sven-Erik Magnusson

De öppna dynområdena och de magra, glesa tallskogarna hyser en speciell och skyddsvärd flora och fauna, som delvis även förekommer inom bebyggda dynområden. Vid Äspet söder om Åhus finns ett 35 ha stort strand- och vattenområde med grunda laguner och sandrevlar utanför de tallplanterade sanddynerna. Området är en viktig rastlokal för många fågelarter och på senare år har platsen även ökat i betydelse för häckande arter. Utmed kusten finns för närvarande två naturreservat och tre Natura 2000-områden.


Sanddyner, Vantamansboden, Yngsjö, dynkust, Furuboda, Badstrand Äspet, Åhus. Foto Sven-Erik Magnusson (1 och 3), Patrik Olofsson/N

Tillbaka