Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket


Projektet ”Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket” initierades som en följd av Biosfärkontorets generella strävan mot en ökad tillgänglighet för alla till besöksplatserna i området. Tidigt togs kontakt med kommunens ansvarige samordnare för handikappfrågor och med handikapprörelsens kontaktperson i Kristianstads kommun. Under hösten 2005 arbetades så ett förslag till ansökan fram tillsammans med ytterligare fler intressenter, såsom föreningar och naturintresserade rullstolsburna personer. Dessa personer kom sedan att utgöra den sk referensgruppen som varit oumbärlig för projektet och som beskrivs nedan.

Projektet beviljades 1 271 560 kr i LONA medel sommaren 2006 och med dessa medel tillsammans med stora investeringar och mycket nedlagd arbetstid från kommunala förvaltningar och föreningar har nu fem platser i Vattenriket fått en hög tillgänglighet för alla!


Utflykt till Näsby fält, en av de iordningställda platserna. Foto: Karin Magntorn

Ansökan år 2005

Beslut år 2006

Löpande dokumentation under byggtiden

Referensgruppen

Slutrapport

Dokumentation av projektet med bilder från alla platser

Tillbaka