Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket


Få platser i Sverige har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns många platser att besöka och nu är också en hel rad av dessa bättre tillgängliga för alla. Under flera år, mellan 2006 och 2009, har vi arbetat inom ett sk LONA projekt med en budget på sammanlagt 3 miljoner för att tillgänglighetsanpassa fem besöksplatser för personer med funktionsnedsättningar.

Breda ekspångar, handikapptoaletter, fiskebrygga och en fantastisk badbrygga ut i Hanöbukten är några av satsningarna.


Välbesökt utflykt till Ekenabben i maj 2009. Foto: Ebba Trolle

Besöksplatser som har en hög tillgänlighet
Ekenabben
Forsakar
Håslövs ängar
Utemuseum Kanalhuset
Lillö området
Lägsta punkten
Näsby fält
Utemuseum Pulken
Åsums ängar

Lätt att ta sig fram i Vattenriket (450 kb)
Folder om tillgängligheten i Vattenriket
Version av foldern för synsvaga (2 MB)

 

Ljudfiler för nedladdning

Dokumentation av LONA projektet "Ökad tillgänglighet för alla i Vattenriket"

Checklista för natur och friluftsområden i Skåne


Tillbaka