Tranor i Vattenriket


Sammanfattning av Tranvåren 2001

Varje vår har sitt eget mönster och våren 2001 drog tranorna snabbt över i det fina vädret. Några stora flockar fanns dock framförallt runt Gärds Köpinge. Vid räkningen den 3 april räknades 1263 tranor och den 6 april 1385 tranor.

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


01-04-20 Hovby

ca 25 tranor stod på strandängarna (sedda från Håslövstornet)
Christer Neideman 

01-04-16 Tranräkning i Kristianstads vattenrike 10.00-14.30

Heculesviken 6 ex. Norr Yngsjö (V Linda gård) 30 ex födosökte nära graften. S Yngsjökapell (mitt emot avtagsvägen mot Furuboda) ca. 200 ex födosökte/vilade på åkern eller ute i ängen. Hovby strandäng (bränneriet) 19 ex Totalt 255 ex.
Greger Flyckt 

01-04-15 Hammarslund

ca 80 tranor sträckte över mot N i småflockar vid 11-tiden
Christer Neideman 

01-04-14 Mjöåns mynning

Etthundra rastande tranor klockan 10.45.
Niklas Jeppsson 

01-04-14 Yngsjö kapell

Några hundra meter S om kapellet stod drygt 400 tranor på åkermark vid 13-tiden.
Rasmus & Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-04-14 Yngsjö och Hovby

Kl.14.00-15.00. Mellan 400 och 500 söder om Yngsjö kapell, exakt mittemot Furuboda korsningen. Alla aktiva i födosök och i sällskapet av 31 st. gravänder. Kl.15.30-16.00. Hovby ca 30 st. rastande på åker mot strandängarna. 
Roberto Finoli roberto.finoli@zeta.telenordia.se Knislinge

01-04-14 Runt Hammarsjön mm

25 överflygande Väststranden kl 10, 130 mellan Gärds Köpinge o Sjögård på strandäng, 22 ex Pulken, 65 åker Ö Gärds Köpinge, 35 ex strandängen vid Hovby
Christer Neideman 

01-04-13 Tranräkning i Kristianstads vattenrike 11.00-15.00

NV Horna 15 ex födosökte i åker nära strandängen. N Pulken 49 ex födosökte i åker Pulken 96 ex rastade/sov. S. Yngsjö kapell (V. Stegåkra) 480 ex (½ födosök + ½ sovande). 500 m Ö Lyngby gård 115 ex födosökte i åker. Köpinge ängar (S. Mjöån) 68 ex födosökte i åker. S Hovby (bränneriet) 98 ex rastade på strandängarna. Totalt 921 ex.
Greger Flyckt 

01-04-11 Hovby

Ca 120 på åker V Hovby och ca 40 på strandängarna mot Hammarsjön För övrigt enstaka överflygande Pulken och 6 sträckande över Hammarslund
Christer Neideman 

01-04-10 Tranräkning i Kristianstads Vattenrike 15.00-18.00

NV Norregård 10 ex födosökte i åker. Pulken 7 ex 16.15. Ö Lyngby gård 1075 födosökte i åker, dansade flitigt!! Mellan Hovby och G. Köpinge 345 ex födosökte i kort gröda (åker) 17.30 Hovby (bränneriet) 18 ex rastade. Totalt 1455 ex.
greger flyckt 

01-04-09 Vinnö ängar

På eftermiddagen vid 4-tiden rastade c:a 120 ex på nysådd åker rakt framför Karpalundsruinen.Dans och födosök.
Anders Larsson anders.l@mbox304.swipnet.se Hässleholm

01-04-09 Karpalund

135 rastande tranor
Mikael Svensson Osby

 01-04-08 Pulken

Kl 19:55 landade sista övernattningsflocken vid Pulken. Då fanns 885 tranor på sovplatsen. Storspov och enkelbeckasin spelade, flera hundra starar flög norrut i småflockar.
Rasmus & Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-04-08 V om Egeside

Fortfarande fanns ca 900 tranor på de öppna fälten V om egeside
Christer Neideman christer.neideman@snf.se

01-04-08 Köpinge ängar

500 ex rastande på ängarna i tre flockar vid 0930
Anders Larsson anders.l@mbox304.swipnet.se Hässleholm

01-04-06 Tranräkning i Kristianstads Vattenrike 13.00-16.00

Herculesviken 11 str N, och Rinkaby 4 str Ö 13.30. S.Rörsbäcken, V Bondegård 15 ex födosökte på träda. NV Norregård, Horna 2 ex i strandängen (Häckare??) V Egeside (500 m V Vittskövlevägen vid Egesidetallet) 880 ex födosökte i nyplöjd/nysådd åker. Köpinge fälad 4 str S. Hovby strandäng (bränneriet) 146 ex rastade. V Åsumallet 323 ex födosökte i åker (nysådd??). Totalt 1385 ex.
greger flyckt 

01-04-06 Ny information om färgmärkt trana

Så kom det in information från Finland angående den färgmärkta tranan som sågs i Ripa 3 april. Fågeln hade kombinationen Vänster gul/svart/gul, höger grön/svart/grön. Den anges ringmärkt 7.7.1997 vid Pedersöre, Vasa län, Finland 63.32 N 22.52 E Fågeln har också observerats tidigare: 7.11.1998 Hortobágy, Hajdú-Bihar, Ungern 47.39 N 21.06 E 4.4. och 12.4.1999 Saltvik, Åland, Finland 60.18 N 20.00 E 29.6.2000 Täfteå, Västerbotten, Sverige 63.50 N 20.29 E Kanhända har denna finskfödda fågel börjat häcka som treåring i Sverige eftersom den sågs i Västerbotten i slutet av juni 2000.
Niklas Jeppsson 

01-04-06 Kristianstad

Nitton tranor mot N över Härlövstippen kl 08:50.
Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-04-05 Mellan Köpinge och Åsum

Ett par hundra tranor på fälten mellan Åsum och Köpinge vid 16.30 tiden.
Karin Magntorn karin.magntorn@utb.kristianstad.se Köpinge

 01-04-05 Västra Hammarsjön, norra delen av Hovby ängar

Vid 16.30-tiden flög ca 450 tranor in från väster och gick ned och landade på strandängarna. Redan vid 17-tiden gav sig en del iväg mot norr eller väster igen.
Niklas Jeppsson 

01-04-05 Kärrfästorna-Yngsjö kapell

Trana 295, varav huvuddelen (250) födosökte på nysått fält SO om korsningen Kärrfästevägen x Åhultsvägen.
Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-04-03 Information om färgmärkta tranor

Efter egna efterforskningar på Internet kunde den trana söder om Köpinge idag med kombination röd-vit-röd på vänster ben och vit-blå-gul på högerben identifieras som ringmärkt vid Tranemo i Västergötland 1999-06-30. Jag ber att få återkomma med den finskmärkta senare.
Niklas Jeppsson 

01-04-03 Tranräkning I Vattenriket kl 12.25-16.45

Sammanlagt fanns det 1263 rastande tranor i området söder om Hammarsjön. Flest sågs på fälten söder om Gärds Köpinge (708 ex), fälten öster om Gärds Köpinge (256 ex) samt strax söder om byn Ripa (158 ex). Utöver dessa sågs en hel del sträckande flockar, sammanlagt 182 ex. Bland de rastande tranorna upptäcktes två som var färgmärkta. På fälten söder om Köpinge stod en med röd-vit-röd kombination på vänster ben. Det betyder att den är märkt i Sverige/Norge 1999 eller senare. Vid Ripa stod en trana med kombinationen gul-svart-gul på vänster ben vilket betyder att denna trana är märkt i Finland. På respektive högerben fanns det dessutom färgkombinationer som anger vilken individ det rör sig om. Dessa är inrapporterade och förhoppningsvis kan vi återkomma med märkdata om fåglarna senare. 
Niklas Jeppsson jeppsson.niklas@telia.com

01-04-03 Kristianstad

Sjutton ex mot N över Allöverket 11:50 och ytterligare 6 ex mot N över Stora torg 12:10.
Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-03-31 Olseröd

Tranor hördes 11:50 och 13:50 (kunde ej upptäckas med ögat), 8 ex mot N 14:30, 15 ex mot N 14:50. Ytterligare 20 ex mot N över Degeberga på e.m. och 15 ex mot N över Brösarps backar kl 18.
Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-04-01 Friseboda

En flock på 45-50 och lite senare en flock på 11 tranor kom in från havet på em.
Brita Lavesson Öllsjö

 01-04-01 Horna - Gärds Köpinge

ca 140 på stubbåker Ö Horna ridhus, ca 30 överflygande Pulken, minst 50 f d Majsfält vid Solhem S Gärds Köpinge, 2 ex stranden vid Hovby
Christer Neideman christer.neideman@snf.se

010331 Hanaskog

En flock på ca 25 st. någon minut senare en flock på ca 30 st. flyger mot N.
Inga-Lill inga-lill.dagberg@telia .com Hanaskog

 010331 Hanaskog

En flock på ca 25 st. någon minut senare en flock på ca 30 st. flyger mot N.
Inga-Lill inga-lill.dagberg@telia .com Hanaskog

 010331 Linderödsåsen, Fjällmossen, utanför Vattenriket men kanske på väg dit?

Kl 14-15 passerade ca 150 tranor. Den största flocken bestod av ca 80 tranor, de övriga 15-25. De flög NO.
Catharina Engberg Lund

 01-03-31 Tranräkning i Vattenriket kl 11.15-16.15

Horna 2 ex rastande på plöjd åker. Fälten mellan Köpinge och Köpinge Fälad 256 rastande (varav endast 4 ex fjolårsungar) på majsstubb samt 30 rastande på höstsådd gröda. I övrigt en del sträckande fåglar: totalt 84 ex i småflockar med som mest 27 ex i en flock. Totalt alltså 286 rastande och 84 sträckande.
Niklas Jeppsson jeppsson.niklas@telia.com Kristianstad

 01-03-30 Traninventering i Kristianstads Vattenrike 15.00-18.00

SO Hammarsjön, Norregård 14 ex landar på åker. Mellan Ripa och Ripa uterum 21 ex rastande och födosökande på nysått fält. Köpinge fälad 144 rastande och födosökande i majsstubb. Totalt: 179 ex
greger flyckt 

01-03-30 Söder om Härnestad

22 tranor uppehåller sig på åker kl 10:00
Ulf Börjesson 

01-03-29 Olseröd

Sex tranor lågt mot N i frisk SO-vind kl 16:15.
Thomas Lindblad Olseröd

 01-03-28 1 km N om Yngsjö kapell

Två tranor födosökte på åkermark kl 17:50.
Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 01-03-27 Traninventering Kristianstads Vattenrike 13.00-15.00

Totalt ca. 336 ex. fördelade enligt följande: Yngsjö kapell 16 ex., N. Köpinge fälad (höstsådd + f.d majsfält) 320 ex.
Patrik Olofsson 

01-03-24 Köpinge fälad

När vi kom dit såg vi 116 tranor stående i en svag sluttning. Ytterligare cirka 20 tranor kom flygande från nordost.
Katrine Svensson katrines@telia.com Karlshamn

 01-03-17 Hammarsjön

ca 35 ecx i småflockar eller parvis vid södra delen av sjn (Horna- Kavrö) en större flock om minst 200 på f d majsfält vid Solhem S om Gärds Köpinge
Christer Neideman christer.neideman@snf.se

01-03-17 Karsholm

2 ex (par?) på låglänt åker NV om slottet, kl 8.30.
Hans Cronert Österslövshus

 01-03-16 Olseröd

Tjugosju tranor lågt mot N i skymningen (kl 18:35)
Rasmus & Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd

 010316 HANASKOG

ETT ANTAL TRANOR HAR UPPEHÅLLIT SIG PÅ HANSKOGS GODS MARKER SEDAN 14/3 FLER ÄN 10ST
JAN MARTINSSON janmartinsson@swipnet.se Hanaskog

 01-03-13 Hammarsjön, Tranängens Gård

ca 50 tranor betande på åkern
Mats B-O Larsson mats@mml.se Horna By

 01-03-13 Ripa

Noterade 8 st tranor som cirkulerade i luftrummet ovanför Ripa ca kl 09.20. De flög sedan norröver.
Tommy Nilsson tommy.nilsson@skane.sap.se Vinslöv

 01-03-13 Araslövssjön

6 ex sträckte norrut vid 11-tiden
Hans Cronert Österslövshus

 01 03 13 över Kristianstad

plogsträckande norrut på låg höjd
Anita Torstensson anita.m.torstensson@skane.se kristianstad

 01-03-10 Österslövshus

2 sträckande norrut vid middagstid
Hans Cronert Österslövshus

 01-03-11 Öllsjö

3 st tranor på låg höjd flög norrut ca 16.00
Kerstin Persson Öllsjö, Kristianstad

 01-03-10 Olseröd

Tre tranor mot N kl 14:25.
Rasmus & Thomas Lindblad Olseröd

 01-03-10 Håslövs ängar

Två tranor mot N kl 13.
Rasmus & Thomas Lindblad lindblad.ohlsson@swipnet.se Olseröd


Tillbaka