Tranor i Vattenriket


Sammanfattning av Tranvåren 2002

Årets första trana iakttogs på Köpinge fälad den 27/2. Transträcket kulminerade tidigt och en flock på 100 fåglar noterades vid Köpinge fälad redan den 13/3. Flest rastande tranor räknades i samband Nedre Helgeåns Fågelstations rutinräkningsrunda den 1/4 . Då observerades sammanlagt 1705 ex i Vattenrikets södra delar.

Här följer observationerna i sin helhet med de tidigaste rapporterna längst ner på sidan.

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


02-09-11 Olseröd


Drygt 100 tranor lågt mot SV kl 06:35.
Thomas Lindblad Olseröd

02-04-23 Pulken

Minst 70 ex på marken vid 11-tiden
Christian Lövgren Kristianstad

02-04-21 Hovby ängar

minst 95 ex som succesivt och ljudligt lyfte under förmiddagen och drog norrut.
Hans Cronert Österslövshus

02-04-20 Pulken

ca 250 ex 
Christer Neideman Kristianstad

02-04-18 Kärrfästorna

Totalt ca. 220 tranor på nysådd åker
Patrik Olofsson 

02-04-10 Tranräkning i Vattenriket 10.00-12.30

Totalt 239 ex. i området enligt följande: V. Köpinge 34 ex, Åsum, flög ner mot sjön 26 ex., Hovby-Björkhäll 65 ex., V. Yngsjö kapell 112 ex., Sjögård 2 ex. skruvande. 
Patrik Olofsson 

02-04-07 Vattenriket

Tranräkning kl 08.00 - 12.30 gav 994 Tranor, fördeling enligt följande: Åsum 26 ex, Skönabeck bakom Åsumallet 108, Vakteboden Köpinge fälad 70, Olsbo väster Sjögård 50, Pulken 8, norr Kärrfästorna 445, Söderäng 52, Ängagården 235.
Ulf Jungbeck 

02-04-06 Åhus kärr väg 118 i höjd med Furuboda

minst 360 tranor gick på åkrarna En bit bort från den ena flocken gick en ensam enbent /egentligen enfotad trana och sökte föda. Den stödde sig bra på stumpen !
Christer Neideman 

02-04-05 SV Yngsjö kapell

minst 400 tranor i nysått fält och ute på fäladen bakom (seneftermiddag)
Hans Cronert Österslövshus

04-04-02 Hovby

Olof Olssons gård i Hovby,på bearbetat fält ner mot Hammarsjön. C:a 200 tranor Kl 14.00. Trots att det fanns stora vita gödningssäckar uppsatta i deras närhet.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

02-04-04 Tranräkning i vattenriket!

Totalt 1205 ex kunde räknas in 07:30-11:00. 144 ex strax S om Åsum. (Här sågs en färgmärkt individ: höger ben röd/gul/röd. vänster ben blå/röd). 261 ex på nysått fält 1 km N Gärds Köpinge. 260 ex strax N Öredal (3 km Ö Everöd). ca 540 ex i plöjd åker strax Ö Vittskövle mosse (S Yngsjö kapell).
greger flyckt 

02-04-03 Hovby

Hovby vid Olof Olssons,busshållsplats ner mot Hammarsjön, på bearbetat fält c:a 300 tranor Kl. 10.45. Lyfte och flög ner mot Hammarsjön, där dansen började.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

02-04-02 Pulken

kl 16.00-17.00 på marken 57 st tranor
Lennart Ströby Torsebro

02-04-02 Köpinge Fälad

Ca. 350-400 på fält Köpinge Fälad vid Vaktestugan
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

02-04-01 Gringelstad

1300 ex på två olika nysådda kornfält, SV respektive S om Gringelstad (600+700ex) på morgonen.
Carl Andersson Gringelstad

02-04-02 N. Åsum

7.30. Tranflock med mellan 100 och 200 tranor längs vägen mellan Åsum och Köpinge.
Karin Magntorn Köpinge

02-04-01 Tranräkning i Vattenriket!

Totalt 1705 rastande tranor 16.00 - 20.30 De var fördelade på följande lokaler. 1032 ex strax söder Åsumallet. 25 ex Svaneholm. 28 ex Köpinge fälad. 290 ex strax S Mjöåbron (S Köpinge fälad). 40 ex 500 m SV Sjögård. 160 ex Pulken. 130 ex S. Yngsjön.
Greger Flyckt greger.flyckt@utb.kristianstad.se

02-03-31 Svaneholm

Kl 17.30 95 rastande tranor, mellan Vista gård och Köpinge ca 500 rastande.
Ulf Jungbeck 

02-03-31 Yngsjö kapell

Drygt 300 tranor stod på åkermark strax N om kapellet 12:30.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-29 Svaneholm

600 tranor på marken.
Inge Åberg Kristianstad

02-03-29 Köpingeängar

300 tranor på maken.
Inge Åberg Kristianstad

02-03-29 Isternäset

100 tranor sträktckte N.
Inge Åberg Kristianstad

02-03-29 Klackabacken, Vä

150 tranor, uppdelade på 4 grupper tog höjd på termikvindarna under första delen av eftermiddagen.
Per Nettelblad Vä

02-03-29 södra delen av Vattenriket, 17-19

MINST 1230 EX fördelade enligt: 100 ex strax S om Åsum, 300 ex SO Hovby, 400 ex O Köpinge, 200 ex Horna (mellan grusväg o sjö), 230 ex SV Yngsjö(Köpinge fälad och området mellan Köpinge o Gringelstad har ej kollats av) 
Hans Cronert Österslövshus

02-03-29 kl 11:30-15:30 Olseröd

I det vackra vårvädret med svag SV-vind och +15 grader sträckte tranor norrut hela eftermiddagen. Från min trädgård i Olseröd räknade jag: kl 11:30-12:00 46 ex, 12:00-12:30 50 ex, 12:30-13:00 100 ex, 13:00-13:30 253 ex, 13:30-14:00 435 ex, 14:00-14:30 257 ex, 14:30-15:00 193 ex och ännu 15:00-15:30 138 ex. Halv fyra hade således minst 1472 ex passerat mig. De flesta kom i en korridor mellan Olseröd och strandlinjen (1301 ex) och endast 171 ex kom V om byn. (Jag täcker in hela zonen mellan stranden och riksvägen Kristianstad-Ystad.)
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-29 Hammarsjön SV,SO och S.

Tranräkning 08.00 - 11.30 Sammanlagt 725 ex enligt följande Svaneholm 25 ex, Vista gård 265 ex, öser Köpinge 125 ex, Ugerup 80 ex, Köpinge, Pråmängsvägen 220 ex, Lyngby 3 par och grusvägen Horna 2 par.
Ulf Jungbeck 

02-03-29 Gringelstad

1200 tranor noterades vid kl 7
Carl Andersson gm Hasse Cronert 

02-03-28 Horna, mellan grusvägen o sjön

Trana ca 400 rastade på fält nära sjön (åt troligen oskördad potatis från i höstas). Kom småflockar och landade.
Hans Cronert Österslövshus

02-03-27 13.00-15.00 Åhus, Vattentornsområdet

Drygt 600 fåglar, uppdelat på 4-5 flockar, sträckte på relativt hög höjd mot NE i det fina vårvädret. 
Göran Arstad goranarstad@hotmail.com Åhus

02-03-28 Hedentorp, Kristianstad

Mellan 09.30 och 12.00 sträckte 960 tranor mot norr.
Ulf Jungbeck 

02-03-28 Näsby Fält

500-600 tranor i flera flockar under förmiddagen, sträckande mot norr över södra delen av Näsby Fält i ett strålande solsken!
Sam Peterson sam.peterson@utb.kristianstad.se Gärds Köpinge

02-03-27 Hedentorp

Sträckande tranor på stor höjd mot norr, kl 10.45 28 ex, kl 11.20 40 ex och kl 13.40 33 ex. Flera flockar hördes. 
Ulf Jungbeck 

02-03-27 Olseröd

Ca 50 tranor mot N kl 17:05.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-27 kl 08:15 2 km N om Vittskövle

Tjugotvå tranor på en bearbetad åker V om allén.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-26 Svaneholm

18.00 stod minst 450 tranor mellan Svaneholm och Hovbydal och medan Klara och jag räknade kom ytterligare 100 och landade. Således minst 550!
Karin Magntorn Köpinge

02-03-25 Svaneholm

Kl 15.30 16.00 stod många tranor på åker och fler landade efter hand. Kl 16.15 stod där tillsammans 435 ex.
Ulf Jungbeck 

02-03-24 Tranräkning södra delen av Vattenriket 17-19

Totalt 875 tranor fördelade enligt följande:Hovby-Björkhäll 310, Björkhäll-Åsumallet 210, Åsumallet-Åsum 90, Hovby-Svaneholm 55, Pulken 210. 
Patrik Olofsson 

02-03-24 Köpinge fälad

ca 50 tranor på marken kl 11.30
Sven-Erik Magnusson 

02-03-23 Vista gård

kl 11.10 118 rastande + 62 vid Svaneholm.
Ulf Jungbeck 

02-03-22 Åsum, 200 meter söder prästgården, kl 08.15

ca 175 tranor på marken, delvis på stubbåker
Sven-Erik Magnusson Öllsjö, Kristianstad

02-03-22 500 m SV Hovby

ca 300 tranor på nysått fält kl 08.00
sven-erik.magnusson@kristianstad.se Öllsjö, Kristianstad

02-03-22 Åsum-Kavrö (Åhusvägen)

520 tranor, i två flockar, födosökte och dansade på gamla potatisfält längs vägen vid 16.30-tiden. Ytterligare minst 30 tranor iakttagna söder om Gärds Köpinge
Hans Cronert Österslövshus 

02-03-22 Degeberga

Sex tranor lågt över Söndre klack kl 7:05.
Thomas Lindblad Olseröd

020321 Bromölla nära Ivösjöns östra strand

Kl.23.15 Okänt antal ganska lågt flygande tranor över Bromölla på väg norrut.
Folke Melin melin.0456@telia.com Bromölla

02-03-21 Prästlönebostället Vittskövle

Kl. 8:oo C:a 125 tranor på ett i höstas ej sördat vårvetefält.Plats 400m v. Ille grop, norr Dövevägen.
Johan Jansson Vittskövle

02-03-21 Ö. vägen Åsum-Köpinge, nära Åsum

17.30. Minst 350 tranor rastande på nyplöjt fält. 
Karin och Ola Magntorn Köpinge

02-03-20 Åsum - Köpinge

En försiktig skattning ger vid handen att det kan finnas ett par hundra tranor i Vattenriket för tillfället, med flockar rapporterade från trakten av Åsum och Köpinge.
Carl Andersson och Hans Cronert 

02-03-19 Skönabeck, Hammarsjön

Kl 11.35 82 ex rastande på åker.
Ulf Jungbeck 

02-03-19 Öllsjö

Kl 10.45 str 21 ex mot ONO.
Ulf Jungbeck 

02-03-19 Palestina

en ensam trana i min trädgård i Palestina
George Hjuvel Kristianstad

02-03-18 Nybo gård, Hovby

6 ex passerade på låg höjd mot norr vid 13.15.
Hans Cronert Österslövshus

020318 Kristianstad,Egna hem

13 tranor flög i sydostlig riktning vid 17.30 tiden
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

02-03-18 Skönabeck, Hammarsjön

kl 17.40 51 rastande på åker.
Ulf Jungbeck 

02-03-17 Näsby

Kl 11.00 str 17 ex mot norr.
Ulf Jungbeck 

02-03-18 Kristianstad

En ensam trana mot N över Idrottshallen kl 13:22.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-17 Gärds Köpinge

Vi hörde tre flockar över Köpinge under dagen. Två flockar vid 10.30 tiden. Den ena med 25 tranor, drog Ö om byn mot N, den andra flocken drog V om oss och den hörde vi bara, kunde inte se. Ytterligare en liten flock med 4 tranor på eftermiddagen som drog mot N.
Karin Magntorn Gärds Köpinge

02-03-17 Äskebjär 2 km V Maglehem

Fyra tranor mot N kl 12:55.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-16 Köpinge ängar

125 rastande tranor kl 1530
Nils Waldemarsson Bromölla

02-03-13 Kristianstad SO

Ö Sönnarslöv 7 str N kl 08.45 Kärrfästorna 9 rast kl 11.00 Pulken 1 p rast Sjögård i norr 1 p rast 
Ulf Jungbeck Kristianstad

02-03-13 Köpinge ängar vid Ellebo

100 Tranor på marken
Inge Åberg inge.a@telia.com Kristianstad

02-03-13 Yngsjö kapell

12 Tranor på marken
Inge Åberg inge.a@telia.com Kristianstad

02-03-12 över centrala Kristianstad centrum

50st i luften över centrala kristianstad kl.13.15 som tog termik och fortsatte väster ut.
Claes Roosvall claes.roosvall@kristianstad.se

02-03-12 

40 - 50 traner flyger över Öllsjö
Sara Möllerström Frm@telia.com Kristianstad

02-03-12 Torsebro, Björnekulla

32 tranor mot norr kl 14.50
Lennart Ströby Torsebro

02-03-11 Hammar

18 st tranor flög mot norr
Ebbe Oredsson Hammar

02-03-11 Kristianstad / S Hammarsjön

Ett tiotal tranor flög mot N över Långebro kl 15, ca 17 tranor flög mo N över S Hammarsjön / Hornagården kl 15.20
Christer Neideman Kristianstad

02-03-11 Kristianstad

Kl 10.15 4 str mot NO
Ulf Jungbeck Kristianstad

02-03-11 Klackabacken, Vä

3 tranor flög på låg höjd söderut kl 17.15
Per Nettelblad Vä

02-03-11 Möllebacken

En ensam flygande trana i riktning mot sydost!
Bengt Nilsson bengt.nilsson.nif@telia.com Nosaby

02-03-11 Kristianstads centrum

Åtta tranor mot N kl 13:00.
Thomas Lindblad Olseröd

020311 S om Lillö

16 tranor på marken.
Bertil Johansson Kristianstad

020310 Åhus

8 tranor flög över Åhus Brukshundklubb
Yvonne Hansson yvonne.borje@swipnet.se Norra Åsum Kristianstad

02-03-10 Maglehem

Sexton tranor mot N kl 14:00.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-10 Lillehem

Elva tranor mot N kl 13:05
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-10 N Lökaröd

Fyra tranor mot N kl 12:50.
Thomas Lindblad Olseröd

02-03-10 Tranängens Gård, Horna (Åhus)

16 tranor i luften ovanför Tranängens Gård
Mats B-O Larsson mats@mml.se

02-03-10 Karstads gård, Karsholm

2 ex uppehöll sig på en åker
Hans Cronert Österslövshus

02-03-10 Tranängen, Östra sidan om Hammarsjön, ner mot Kavrö

en trana sedd på åker ner mot sjön
Mats B-O Larsson mats@mml.se Tranängen, Horna (Åhus)

02-03-09 Everöds flygfält

tre stycken sträckande tranor .Riktning Nordväst mot Lyngsjön.
Jarmila Hansson mailto:JarmilaHansson%20@utb.kristianstad.se Degeberga

02-03-08 Helmershus

14:45 Två trumpetande tranor, cirklande på låg höjd över skogen norr om Helmershus-Tomarpsgården.
Thomas Andersson thomas@onne.se Kristianstad

02-03-01 Nyehusen, Yngsjö

Tre tranor gick på en blöt, plöjd åker nära Martins rökeri
Christer Neideman 

02-02-27 Köpinge fälad

1 ex (årets första!)
Carl Andersson Gringelstad

02-02-18 Kristianstad

Välkomna att börja rapportera tranor!
Karin Magntorn Karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge


Tillbaka