Tranor i Vattenriket


Sammanfattning av Tranvåren 2003

Tranrastperioden var ovanligt utdragen med större flockar (mer än 300 rastande fåglar) iakttagna från omkring den 23 mars till den 19 april. Genom de räkningar som Nordöstra Skånes Fågelklubb utfört har vi fått en bra uppfattning om antalet rastande fåglar. Räkning på hittills lokaliserade övernattningsplatser har givit högre siffror än standardrundan på ca 14 mil med bil. Den högsta siffran övernattande fåglar uppgick till 3840 fåglar (2100 ex Pulken och 1740 ex Björkhäll den 2 april). 

Hur många som passerat genom och totalt rastat i området är omöjligt att säga, men kan kanske ligga på mellan 6000 och 10 000 om man kalkylerar med att varje trana i snitt rastar tre dagar.

Här följer observationerna för 2003 i sin helhet med de tidigaste rapporterna längst ner på sidan. 

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


03-04-30 Ekomuseets kontor


Nu avslutar vi tranrapporteringen för denna våren, välkomna tillbaks nästa vår!
Karin Magntorn Karin.magntorn@kristianstad.se

23-04-03 yngsjö

1 st trana ute på fältet vid trekanten, kl 7,15 på morgonen.
Gert-inge Ronnstam gertinge_ronnstam@hotmail.com Yngsjö

03-04-19 Köpinge fälad-Mjö

Trana ca 350 kom från Pulkenhållet och gick delvis ner.
Carl Andersson Gringelstad

03-04-17 Öster Yngsjö kapell

ca 250 ex på fälten
Thomas Lindblad Olseröd

03-04-16 SO Torsebro, morgon

Fortfarande 130 ex på fälten SO (obs. står fel riktningsangivelse för obsen i förgår) Torsebro.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-14 Hammarslund

Gerd såg 50 + 13 flyga över mitt på dagen
Christer Neideman 

03-04-14 SV om Torsebro

130 ex på åkerfält vid 18-tiden.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-13 Pulken

Minst 1350 tranor på nattkvist vid kl.20.30.
Göran Arstad Åhus

03-04-13 Horna

7.40 kan man se drygt 1000 tranor på ett nysått sädesfält norra Horna.
Brita Åkesson 

03-04-13 Pulken

800-1000 hade anlänt till Pulken vid 20-tiden. Övernattningsplats SV Hammarsjöns 0 tranor kl 20.30.
Hans Cronert Österslövshus

030413 Egna Hem Kristianstad

Mitt på dagen vid 12-tiden flög 6 flockar med 20 - 35 fåglar i vardera mot norr, idogt trumpetande och fann termik att stiga i.
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

03-04-13 Torsebro

Ca 600 ex rastade på fälten söder om Torsebro, öster om Helge Å, vid 10-tiden.
Henrik Ramstedt henrik.ramstedt@spray.se Kristianstad

03-04-13 Tranräkning

Start vid Gringelstad kl 10.40 slut i Kristianstad kl 14.30. Ängagårdsvägen söder om Göran Frisks gård 21 ex, 1 km söder Yngsjö kapell väster väg 18 565 ex nysådd åker och gräsmark, Björkhäll sjökanten 120 ex. Alla tranor på marken.
Ulf Jungbeck/Evert Valfridsson 

03-04-12 Bondegård, Horna

18.00 söker 350 tranor föda på nysådd åker. Lyfter och landar i stället i sjökanten N. Horna.
Brita Åkesson brita.åkesson@utb.kristianstad.se

03-04-12 Pulken

Fram till kl 20 hade minst 1200 anlänt till övernattningsplatsen. På matningsplatsen vid Yngsjö fanns vid 19-tiden inga tranor.
Karin Magntorn Gärds Köpinge

03-04-12 Yngsjötrakten, 12-tiden

0 på matplatsen vid Yngsjö-kiosken, >350 uppehöll sig vid och söder om Yngsjö kapell.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-10 Tranräkning

Räkningen skedde mellan kl 1300 och 1700. Ratkegården 54 tranor, Nordväst matplatsen 50 tranor, Matplatsen Yngsjö 1225 tranor, Öster Yngsjö kapell 450 tranor, Nordväst Yngsjö kapell 39 tranor, Söder Gärds Köpinge 20 tranor, Sydväst Gringelstad 130 tranor, Norr Ugerup 150 tranor, Björkhäll 120 tranor, Väster Skottlandshus 55 tranor. Summa 2293 tranor. Samtliga fåglar stod på marken eller landade på angiven plats. 
Nils Waldemarsson Bromölla

03-04-10 Yngsjö, tranmatningsplatsen

Jag vill framföra ett stort tack till Kristianstads Lagerhusförening, som bidragit med tranmat (korn), och till lantbrukarna Mats Jansson och Carl Andersson som genomfört de praktiska arrangemangen kring matning av tranorna vid Yngsjö. Matningen har dels gjort att många människor fått uppleva tranorna på nära håll och dels minskat skadetrycket på nysådda åkrar i bygden.
Hans Cronert Sekr. i Trangruppen i Kristianstads Vattenrike

03-04-10 Yngsjötrakten 8.30

Yngsjö kapell 40 ex, utfodringsplatsen 1050 ex,600 m N därom 75 ex och vid Ratkegården 230 ex (på båda sidor av Graften. Summa knappt 1400 ex.
Thomas Lindblad Olseröd

03-04-09 Karpalund

Ett par hundra tranor på åker öster om vägen mot Färlöv vid 17.45
Karin Magntorn Köpinge

03-04-05 Tranräkning vid Pulken och SV Hammarsjön

Uselt väder och lite förändrade beteenden gjorde "övernattningsräkningen" besvärlig i kväll. Vid Pulken räknade Thomas Lindblad in ca 1300 tranor som till stor del anlänt redan vid 19.30-tiden. Vid SV Hammarsjön fanns ca 350 fåglar runtomkring på strandängarna vid 20-tiden. När det var helmörkt och omöjligt att räkna vid 20.30 hade fåglarna fortfarande inte flugit ner till övernattningsplatsen. En försiktig skattning, utifrån kvällsräkningen och kompletterande rapporter från ytterligare platser under dagen, ger vid handen att det finns ca 2500 tranor kvar i Vattenriket.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-09 Yngsjö, tranmatningsfältet

Minst 900 på fältet vid 19-tiden. De lyfte efterhand och drog mot Pulken.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-09 Kiosken, Yngsjö

Minst 600-700 tranor gick och åt på relativt nära håll från vägen dessutom ytterligare några 100 tranor längre bort ( ca kl 17)
Christer Neideman 

03-04-08 kl 17:30 Yngsjö

280 ex på utfodringsplatsen och 325 ex V om Graften.
Thomas Lindblad Olseröd

03-04-08 kl 16:40 Björkhäll V Hammarsjön

Trana 265 (125 på sovplatsen i sjökanten och 140 på åker 500 m V därom).
Thomas Lindblad Olseröd

03-04-08 Isgrannatorp

Trana 150-200 på V delen av Vinnö ängar.
Thomas Lindblad Olseröd

03-04-06 Skottlandshusallén

Ca 50 fåglar stod 08.45 på en nysådd åker strax väster om Skottlandshusallén mellan Önnestad och Färlöv
Anders Hallengren anders.hallengren@swipnet.se Önnestad

03-04-06 Skottlandshusallén

Ca 50 fåglar stod 08.45 på en nysådd åker strax väster om Skottlandshusallén mellan Önnestad och Färlöv
Anders Hallengren anders.hallengren@swipnet.se Önnestad

03-04-08 Yngsjö

Kl 11.00 strax väster utfodringsplatsen ca 1150 ex på båda sidor om Graften.
Ulf Jungbeck 

03-04-07 Södra Hammarsjön

Minst 370 tranor flög in för övernattning 
Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se Horna

030408 Yngsjö

Igår tittade vi mycket på tranorna. Vi kunde se dem från vårt klassrumsfönster. Vi såg att de hoppade upp och ner . Kanske de dansade för oss. Hälsningar från F-2 Yngsjö skola Det var spännande. 
gunnel.cederblad@utb.kristianstad.se

03-04-07 Pulken

Sammanlagt 2200 tranor flög in till övernattningsplatsen mellan 19.30 och 20.30.
Sven-Erik Magnusson Kristianstad

03-04-07 Yngsjö, matningsfältet, 19-tiden

Så många som 1550 ex var samlade. De gav sig efterhand i riktning mot övernattningsplatsen vid Pulken.
Carl Andersson Gringelstad 

03-04-07 Tranräkning

Räkning mellan kl 1300 och 1630 Horna 2 tranor, Yngsjö, kiosken 550 tranor, Ratkegården 95 tranor, väster Linda gård 380 tranor, öster Yngsjö kapell 453 tranor, nordväst Gärds Köpinge 260 tranor och nordväst Björkhäll 7 tranor. Totalt sågs 1747 tranor varav de allra flesta står på marken 
Nils Waldemarsson Bromölla

03-04-07 Yngsjö, matningsfältet, kl 7.30

500-600 gick på matningsfältet och ca 300 gick ett kilometer längre norrut längs stora vägen.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-06 Yngsjö, matningsfält mitt för kiosken

450 ex födosökte under eftermiddag/kväll.
Carl Andersson Gringelstad

03-04-05 SV o SÖ Hammarsjön

Sammanlagt 1070 tranor flög in för övernattning vid SV Hammarsjön + 200 tranor som troligtvis landade i SÖ Hammarsjön. Räknar vi ihop infloget till övernattning vid Hammarsjön, Vramåns mynning och Pulken kommer vi upp till ca 3700 tranor, dvs samma storleksordning som vid förra övernattningsräkningen den 2 april då sammanlagt drygt 3800 tranor räknades in.
Hans Cronert Österslövshus

03-04-05 Vramåns mynning

Sammanlagt 227 tranor flög in för övernattning under kvällen.
Karin Magntorn Gärds Köpinge

03-04-05 kl 19:30-20:30 Pulken

Kl 19:30 stod 760 tranor redan på övernattningsplatsen. Under kvällen anlände ytterligare 30 ex fr V, 750 ex fr NO och 660 ex fr S. Summa 2 200 tranor således. [Indelat i 20-minutersperioder kom 350 ex 19:30-19:50, 860 ex 19:50-20:10 och 230 ex 20:10-20:30.] Inte mindre än 22 besökare i tornet under denna kvällstimme! 
Rasmus & Thomas Lindblad Olseröd

03-04-05 kring Yngsjö

ca 1000 rastande
Nordöstra Skånes Fågelklubb 

030405 Hammarsjö

50-60 tranor cirklade ovanför en åker nära Hammarsjö mellan Hovby och Rinkaby Horna-korsning. Ca 15-20 av dem landade på åkern!
Tarja Vänskä Kristianstad

03-04-03 tranräkning

Björkhäll: 4 (nysådd); Hovby: 610 (nysådd); G.Köpinge - Ugerup: 4 (sådd); Gringelstad : 78 (obrukad åker); Vittskövle - väster Yngsjö kapell: 1.386 (nysådd, obrukad åker); Kärrfästerna: 10 (stubb); Furuboda: 575 (stubb, nysådd); norr Yngsjö: 110 (obrukad åker). Totalt: 2.792 - alla räknade på marken.
Evert Valfridsson/Ulf Jungbeck 

03-04-02 Sydvästra Hammarsjön

Mellan 19.30 och 20.20 samlades inte mindre än 1740 tranor till övernattning, likaså ett magnifikt skådespel. På de båda övernattningsplatserna Pulken och sydvästra Hammarsjön har således räknats in inte mindre än 3840 tranor i kväll!
Hans Cronert, Carl och Gunilla Andersson Österslövshus resp. Gringelstad

030401 Åsumtorp

ca.60 tranor flög över åkrarna i Åsumtorp 6-7 av dem landade på åkern mellan Solhaga och Annedalsvägen.
Tarja Vänskä Kristianstad

03-04-02 kl 19:20-20:20 Pulken

Redan vid min ankomst kl 19:20 stod 1050 tranor på betesmarkerna S om själva Pylket. Kl 19:20 - 19:40 landade 440 ex, kl 19:40 - 20:00 landade 460 ex och kl 20:00 - 20:20 ytterligare 150 ex. Summa 2100 övernattande tranor vid Pulken, i sanning ett magnifikt skådespel!
Thomas Lindblad Olseröd

030330 Hovby

ca 30 tranor på en äng ner mot Hammarsjön
Gunilla gunilla.jenzen@kristianstad.se

030330 Ripa

9 st tranor på en åker i Ripa
Gunilla 

03-03-31 Tranräkning

Tranräkning skedde mellan kl 13:00 och 17:00. Tranorna fanns enligt följande:Rinkaby 3 st, Väster Horna 22 st, Väster Yngsjö kapell 925 st, Norr Åhus kärr 400 st, Egeside gård 32 st, Sydost Gärds Köpinge 200 st, Väster Gringelstad 710 st, Nordväst Gärds Köpinge 275 st, Norr Björkhäll 54 st. Totalt sågs 2621 tranor. De allra flesta fanns på marken eller företog endast lokala rörelser.
Nils Waldemarsson Bromölla

 03-03-31 Köpinge

På morgonen (7.45) ett drygt hundratal på åker Ö. Husmansbyn, ytterligare ett hundratal på åker längs Hovbyvägen nära Köpinge rondellen.
Karin Magntorn Köpinge

 03-03-30 Yngsjö kapell

Minst 1 200 tranor på vårbrukad åkermark intill kapellet kl 14:30
Thomas Lindblad Olseröd

 03-03-30 Yngsjö

800 m söder Yngsjö ca 250 ex, Yngsjö kapell ca 800 ex, 1 km söder kapellet 250 ex, alla på åker. Detta kl 11.30.
Ulf Jungbeck 

03-03-30 Söder Yngsjö Kapell

C:a 200 tranor på marken kl.16.3o
Håkan Skoog skoog.044320190@telia.com Skättilljunga Tollarp

03-03-30 Mellan Köpinge och Hovby

Ca 300 tranor på marken kl. 15.00
Karin Magntorn Köpinge

03-03-29 SV Hammarsjön

Ca 1200 tranor anlände för övernattning.
Hans Cronert Österslövshus

03-03-29 Ö. Köpinge

Stora flockar i luften mellan 07.00 och 07.30. De flög på låg höjd, och de flesta flög förbi mot S. , men ca 130 landade på åkern utanför.
Karin Magntorn Köpinge

03-03-28 Husmansbyn, Ö. Köpinge

Vid 17.30 tiden landade återigen en stor flock tranor på åkern. Ytterligare flockar anslöt och till slut fanns mellan 700 och 800 tranor som åt på det nysådda fältet. Samtliga drog iväg vid 19-tiden.
Karin och Ola Magntorn, Sam Peterson Köpinge

03-03-28 SV Hammarsjön

Minst 1100 ex anlände mellan 1830 och 1900 för övernattning.
Hans Cronert Österslövshus

03-03-28 Pulken

Ca 850 tranor på övernattningsplatsen kl 19:10.
Rasmus & Thomas Lindblad Olseröd

03-03-28 Olseröd

40 tranor mot N kl 15.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-28 tranräkning

Hovby ängar: 509 (strandängarna), Vramsåns mynning: 315 (ängar o. obrukad åkermark), G.Köpinge - Ugerup: 53 (klövervall), Stänkeryggen (mellan Sjögård och Lyngbygård): (334 ej vårbrukad åkermark), väster Yngsjö kapell: 370 (ej vårbrukad åkermark) Totalt: 1.581 Räkning mellan 12 och 17.30. Alla räknade fåglar återfanns på marken!
Evert Valfridsson/Ulf Jungbeck  

03-03-28 Ö. Husmansbyn, Köpinge

400 tranor stod på åkern mellan 12.00 och 14.30, sen drog de iväg.
Ola Magntorn Köpinge

030327 Tollarp

25 tranor flög mot norr
gunilla 

030322 Tollarp

ca 30 tranor flög mot norr
Gunilla gunilla.jenzen@kristianstad.se Tollarp

030322 Tollarp

ca 30 tranor flög mot norr
Gunilla 

03-03-27 Köpinge - Ugerup

Kl 16.00 på åker och betesmark 196 rastande tranor. Björkhäll 21 rastande.
Ulf Jungbeck 

03-03-27 1 km S om Yngsjö kapell

Ca 125 tranor på åker kl 14:10.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-27 Gärds Köpinge

Ca 510 tranor rastade på åkern söder om vägen mot Hovby, strax utanför Gärds Köpinge vid 11-tiden på förmiddan.
Thomas Andersson + Elever från Önnestads Folkhögskola thomas@onne.se

03-03-27 Hovby- Köpinge

Mellan Köpinge och Ugerup 80-tal. Nysått fält strax norr om Köpinge ca 300. Hovby minst ett hundratal.
Patrik Olofsson Lund

03-03-26 Gärds Köpinge

Ca 250 tranor stående på åkern just öster om utfartsvägen mot Hoby. Sjok av tranor kom succesivt in för landning i morgondimman kring kl 09.30
Anders Trönnberg trnnberg1@telia.com Åhus

03-03-25 Tranräkning

Årets första tranräkning genomfördes mellan kl 15:00 och 18:00. Tranor sågs på följande platser: Väster Horna 75 st. Svarta sjö 2 st. Pulken 15 st. Yngsjö Kapell 70 st. Åhus kärr 51 st. Väster Egeside 12 st. Söder Gärds Köpinge 9 st. Nordost Ugerup 225 st. Öster Gärds Köpinge 150 st. Väster Hovby 24 st. Mellan Hovby och Svaneholm 300 st. Totalt räknades 933 tranor. Samtliga fåglar stod på marken.
Nils Waldemarsson Bromölla

03-03-25 Pulken

440 ex på övernattningsplatsen kl 18:50.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-25 Åhus

25 tranor mot NO över hamnen kl 17:10.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-25 1 km S om Yngsjö kapell

73 tranor på åker V om vägen, flera dansade!
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-25 Hovby - Svaneholm

KL 16.00 rastade 425 ex på åker. Kl 16.35 Horna ner mot sjön ratade 105 ex.
Ulf Jungbeck 

03-03-25 Karpalund

Kl 12.45 35 + 90 ex mot N. 
Ulf Jungbeck 

03-03-25 Flera

Kl 10.30 cirklade 70 ex i rondellen Härlöv (strax över) fortsatte mot N. Kl 10.45 över Hedentorp 35 + 20 ex mot N. Kl 12.00 över Kvarnen Krst 20 + 80 ex mot N.
Ulf Jungbeck 

03-03-24 Håslövsängar

Kl 14.25 str 44+60 ex mot NO. Kl 15.30 rastade 150 ex i Horna ner mot sjön. Kl 15.50 rastade 57 ex söder Bjötkhäll.
Ulf Jungbeck  

03-03-25 Hammar

41 tranor mot norr klockan 11.30
Per Sköld Kristianstad

03-03-25 Rådhuset Kristianstad

20 tal i plogform flygande söderifrån över Stora Torg. Såg dem från mitt kontorsfönster mot Nya Boulevarden
Gerth Roos gerth.roos@kristianstad.se Kristianstad

03-03-23 Mellan Köpinge och Lyngby

Flera hundra tranor på marken på Köpinge fälad längs Ryttmästarevägen, precis före den skarpa högersvängen nära Vakteboden. (inrapporterat av Karin M efter mailkontakt med Kirsten)
Kirsten E Hallberg Kirsten.hallberg@utb.kristianstad.se Gärds Köpinge

03-03-25 Husmansbyn, Köpinge

Även denna morgon en flock på åkern öster om Husmansbyn, dock inte alls så många, ca 50.
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Husmansbyn, Köpinge

03-03-24 Gummastorpasjön

35 tranor tog höjd kl 10:30 och drog norrut
Nils Waldemarsson Bromölla

03-03-24 Kristianstad, Långebro

150 tranor mot N kl 10:45.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-24 Hovby

Ca 200 tranor i luften över åkermarkerna mellan Hovby och Köpinge. Ett par flockar visade stort intresse för pågående vårbruk V om Hovby.
Thomas Lindblad Olseröd

 03-03-24 Husmansbyn, G. Köpinge

330 tranor på marken på åker öster om Husmansbyn i Gärds Köpinge kl. 07.30 
Ola Magntorn ola.magntorn@mna.hkr.se Husmansbyn, Köpinge

03-03-24 Högskolan Kristianstad

ca 75 tranor sträckte norrut kl 10
Christer Neideman 

03-03-22 Gärds Köpinge

Ca 640 tranor rastade.
Hans Cronert Österslövshus

03-03-23 Olseröd

Himlens alla portar stod öppna - 1 259 tranor mot N över Olseröd mellan 12:00 och 16:33!
Detaljerade uppgifter: kl 12:40 - 19, 12:47 - 45, 12:54 - 14, 12:56 - 32, 13:00 - 53, 13:23 - 30, 13:30 - 31, 13:48 - 65, 13:53 - 85, 14:02 - 95, 14:20 - 23, 14:24 - 80, 14:50 - 107, 14:57 - 45, 15:05 - 34, 15:15 - 44, 15:20 - 53, 15:23 - 22, 15:30 - 34, 15:45 - 32, 15:50 - 45, 15:55 - 37, 15:57 - 92, 16:02 - 38, 16:13 - 9, 16:30 - 35 och 16:33 - 25 ex därefter avbröt jag räknandet. Timsummor: 12-13 145 ex; 13-14 264 ex; 14-15 350 ex; 15-16 393 ex och 16-16:33 107 ex. Minimisiffra för dagen = 1259 tranor mot N. 
Thomas & Rasmus Lindblad Olseröd

03-03-23 Olseröd

Dagens transträck startade med 35 ex mot N på relativt hög höjd kl 12:00.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-22 Pulken

12 tranor på övernattningsplatsen kl. 18.35. Ytterligare 21 ex landade 18.40.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-22 Olseröd

Minst 50 tranor sträckte norrut under eftermiddagen.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-16 Gringelstad, Pylken

kl, 17 44 trompeterende tranor mod nord
Birte Andersen bia@km.dk Emdrupvej 42, 2100 København Ø

03-03-22 Lillö

08.15. Ett 60 tal tranor på fältet mellan Lillö och Härlövsängaleden.
Anders 

03-03-21 Egna Hem, Kristianstad

c:a 25 tranor flygande mot nordost vid 16-tiden
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

 03-03-21 Söder Vramsåns mynning

160 rastande på åker.
Ulf Jungbeck 

03-03-20 Pulken-Härnestad

Det verkar som om kylan dämpat tranornas sträcklust. Vid 18-tiden fanns bara 4 tranor vid övernattningsplatsen. På låg höjd flög 8 stycken mot norr. Slutligen noterades en flygande trana vid Horna.
Hans Cronert hans.cronert@hem.utfors.se Österslövshus

03-03-19 Isternäset

29 tranor flög lågt över Isternäset på morgonen.
Inge Åberg Kristianstad

03-03-18 Långaröd, Nävlingeåsen

fem træk af trane fra SØ mod NV mellem kl. 10.00 - 13.00, mindste træk på 5 traner, største på 20
Steffen Leo Hansen slh.id@cbs.dk København

03-11-03 Degeberga

flygande 7 st NE
Sture Hansson Jarmilahansson@privat.utfors.se Degeberga

030319 Helgedal

Två grupper med 13 tranor i varje flög på låg höjd norrut kl 11.00
Jan-Erik Karlberg janerik.karlberg@telia.com Kristianstad

03-03-18 Hammar

ca 25-30 flygande tranor på väg norrut
Mona mona.karlsson@minmial.net Kristianstad

03-03-18 Olseröd

Vid 18-tiden passerade ytterligare 35 tranor mot N.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-18 Täppet Åhus

Hundratals tranor som flög in från kusten. vid c.a kl 14-16.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf.@telia.com Åhus

03-03-18 Olseröd

Det sträcker in en hel del tranor i det vackra vädret: 10 ex 16:00, 25 ex 16:10, 38 ex 16:15, 13 ex 16:20, 24 ex 16:30, 23 ex 16:32 och 25 ex 16:35. Det gör summa 158 ex på 35 minuter. Sträcket går på bred front, vissa har kommit 2 km V om byn medan andra flockar följt kustlinjen.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-18 Hercules

9+12 tranor cirklade sig sakta norrut vid 4-tiden
Sam Skällberg 

030318 Hammar/nosaby

Ett fyrtiotal trumpetande tranor långsamt cirklande mot norr
Per Sköld per.skld@telia.com Kristianstad

03-03-17 Ekenabben

4+10+8 tranor flög norrut ca kl 17 dessutom sågs på långt avstånd minst 50 tranor: ca 10 mot Rinkabyhållet och minst 40 mot Gärds Köpingehållet
Christer Neideman 

030315 Hammar Kristianstad

Tre tranor flygande mot nordost
Per Sköld per.skld@telia.com Kristianstad
 

03-03-17 Pulken

18.10: 20 tranor på marken och samma 60 tranor som Thomas rapporterat som följde kusten norrut.
Karin Magntorn Gärds Köpinge

03-03-17 Olseröd

Fem tranor mot N kl 18:15.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-17 Nyehusen

60 tranor mot N längs kustlinjen kl 18:00.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-17 Härlöv

Fyra tranor lågt mot N kl 09:30.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-16 Pulken

56 tranor landade på övernattningsplatsen, medan 35 ex fortsatte norrut vid 18-tiden. 
Rasmus & Thomas Lindblad Olseröd

030316 vägen öster om Ö.sönnarslöv

6 st stående på en åker strax utan för Ö.sönnarslöv
Gert-inge Ronnstam gertinge_ronnstam@hotmail.com Yngsjö

03-03-16 Nordöstra Hammarsjön

26+9+10 sträckte norrut vid 10-tiden. Ytterligare 5 ex str norrut vid Karsholm kl 10.30.
Hans Cronert Österslövshus

03-03-16 Rödaled

En trana rastar på åkern precis norr om "Rödaledsrondellen" kl.14:30
Familjen Hoel Kristianstad

030316 Äspet

37 tranor över havet sträckte mot norr.
Inge Åberg Kristianstad

03-03-16 Olseröd

22 tranor mot N kl 16:40
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-16 Köpinge, Husmansbyn

Så äntligen fick vi syn på några tranor från trädgården! Klockan 16.30 kom 20 tranor flygande över åkrarna, mot Norr.
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Gärds Köpinge

03-03-16 Olseröd

Ytterligare 19 tranor mot N kl 15:55.
Thomas Lindblad Olserd

03-03-16 Olseröd

13 tranor mot N kl 13 + 8 mot N kl 15:10
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-16 Färlöv

3 tranor mot N kl. 14.00
Göran Vägren Vä

03-03-16 Vä

Kl. 13.00 sträckte 12 tranor med NNV (riktning Önnestad)
Göran Vägren Vä

03-03-15 Vä

Kl.14.30 14 tranor mot N
Göran Vägren Vä

03-03-15 Isternäset

11 tranor sträckte mot norr på eftermiddgen.
Inge Åberg Kristianstad

03-03-15 Pulken och Yngsjö

7+2+4 sträckte norrut på låg höjd under eftermiddagen.
Hans Cronert Österslövshus

03-03-15 Pulken

Tolv tranor dansade och ropade på övernattningsplatsen 200 m S om själva Pylket kl 18:15.
Thomas Lindblad Olseröd

030315 Norra Åsum/åkrarna nära Kretslopsparken

Två tranor som landade på åkern :)
Tarja Vänskä tare_54@hotmail.com Kristianstad

030312 åsumtornet

1 ensam trana flög förbi tornet alldeles tyst.
Yvonne Hansson yvonne.börje@swipnet.se N.Åsum

03-03-13 Pulken

i ex rastande + 2 ex vid Tolebäcken, Egeside.
Ulf Jungbeck u.jungbeck@minpost.nu Kristianstad

03-03-12 Hammarsjön

2 tranor på åkern ner mot Hammarsjön
Marie Larsson marie@mml.se Tranängen, Horna

03-03-10 Näsby fält

En ensam trana cirklade över Näsby fält.Drog sedan vidare norrut vid 14-tiden.
Sven-Erik Magnusson sven-erik.magnusson@kristianstad.se Kristianstad

03-03-10 Äspet

En ensam trana sträckte norrut längs kusten kl 17.
Thomas Lindblad Olseröd

03-03-11 Gringelstad

Trana 9 flög mot öster.
Gunilla Anderson gm Hans Cronert Gringelstad

03-03-10 Köpinge, Husmansvägen

4 tranor i luften över åkrarna, riktning Hovby
Karin Magntorn Köpinge

03-03-10 Lyngby, Gringelstad

Vännerna Lena och Jan Christensen berättade att de idag hade 4-5 tranor överflygande riktning Köpinge
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge


Tillbaka