Tranor i Vattenriket


Sammanfattning av Tranvåren 2004

Tranrastperioden var utdragen med större flockar (mer än 300 rastande fåglar) iakttagna från omkring den 23 mars till den 13 april. Högstaantalet inräknade fåglar på väg till övernattningsplats uppgick till samma som år 2003, dvs ca 3800 fåglar. 

I samband med forskningsprojekt kring flyttande fiskgjusar, som bedrivs av Lunds Universitet, genomfördes nära nog dagliga räkningar av flyttande tranor från Håslövs ängar, Hammarsjön. Man bedömer att mellan 12500 och 13 500 tranor har passerat över slätten under våren.

Här följer observationerna för 2004 i sin helhet med de tidigaste rapporterna längst ner på sidan. 

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


04-04-14 Tranmatningsfältet Yngsjö


60-70 tranor på matningsfältet kl.8.30.
Gert Inge Ronnstam Yngsjö

 04-04-13 Tranmatningsfältet Yngsjö

Ca 200 fåglar i anslutning till tranmatningsfältet enl. danska besökare.
Hans Cronert 

04-04-13 Tranräkning - Pulken

420 tranor flög in för övernattning mellan 1910-2045.
Evert Valfridsson 

04-04-13 Håslövs ängar

59 ex sträckande mot N tid: 08:00-14:20 
Roine Strandberg 

04-04-09 o framåt Håslövs ängar, sträckräkning

9/4 - 476 ex sträckande mot N tid: 07:00-16:10 11/4 - 459 ex sträckande mot N tid: 06:40-11:55 12/4 - 118 ex sträckande mot N tid: 08:15-13:30
Roine Strandberg 

04-04-11 Yngsjö

ca 100 flygande tranor N om Yngsjö och ca 400 vid Åhus kärr ca kl 9.30
Christer Neideman 

04-04-10 Tranräkning vid övernattningsplatserna

Fågelklubbens räkning skedde mellan 1930 och 2045. Pulken 1057 tranor. Där huvuddelen, 771 ex, sträckte in från söder efter kl 2015. Västra Hammarsjön 63 tranor. Totalt 1120 tranor.
Göran Knutsson, Johan och Nils Waldemarsson

04-04-08 Pulken

Inga tranor på matningsfältet 19.00. Vi räknade in ca 1650 tranor vid Pulken mellan 19.00 och 20.00 och njöt av den härliga kvällen.
Karin och Ola Magntorn Köpinge

 04-04-08 Tranmatningsfältet Yngsjö

4-500 fåglar på tranmatningsfältet och norr om på eftermiddagen
Mats Jansson Vittskövle

 04-04-07 Västra Hammarsjön

155 tranor räknades in vid inflygning mot övernattningsplats
Anette Strand, Nordöstra Skånes Fågelklubb 

04-04-07 18:00-19:55 Pulken med omgivningar

Före inflygningen räknade jag tranor i åkerlandet S om Pulken 18:00-18:15: 165 ex Ö om väg 118 i höjd med Kärrfästevägen 490 ex S om Ängagården och strax senare 20 flygande över Härnestad Inga på matplatsen, inga mellan Yngsjö och Ratkegården vid 18:20. Vid Pulken fanns 3 tranor när jag kom 18:30. Mellan 19:10 och 19:45 landade 1307 ex; Evert Valfridsson skrev och jag räknade. Ca 700 kom söderifrån och 600 från NO (troligen från åkerlandet NV Graften). Evert har noterat alla flockar och flygriktningar. Den tilltagande dimman omöjliggjorde räknande efter 19:45, men vi kunde höra två flockar landa 19:50 respektive 19:55 (gissningsvis ytterligare ett hundratal).
Thomas Lindblad Olseröd

 04-04-07 Matningsfältet

Inga tranor på matningsfältet vid 18.30
Karin Magntorn 

04-04-05 Matningsfältet Yngsjö

4-500 ex på och i anslutning till matningsfältet vid 18-tiden

04-04-05 Håslövs ängar

407 ex sträckande mot N tid: 07:45-17:15
Roine Strandberg 

040404 Ripa

ett hundratal tranor landade kl 16.00 på en åker för att beta
Gunilla Jenzén gunilla.jenzen@kristianstad.se Tollarp

040403 Vanneberga

Ca 70-tal tranor betande på gammal potatisåker.
Lisette Svensson lisette.svensson@swipnet.se Mörrum

04-04-04 Tranräkning vid övernattningsplatser

Fågelklubbens räkning i kväll gav sammanlagt ca 3300 tranor, fördelade på 2900 vid Pulken och 400 vid västra sidan av Hammarsjön.
Evert Valfridsson, Mona Wall och Hans Cronert 

04-04-03 Pulken 19-20

Vi räknade till 1200 tranor som kom in för övernattning. 
Karin och Julia Magntorn Köpinge

 04-04-03 Matningsfältet, 18.45

Ca 500 tranor ivrigt ätande
Karin och Julia Magntorn 

04-04-03 Matningsfältet Yngsjö

Minst 400 tranor på plats under dagen.

04-04-02 Matningsfältet, Yngsjö

Ca 350 tranor på matningsfältet, vid 16.30-tiden.
Göran Frisk Ängagården, Vittskövle

 04-04-01 Tranräkning på övernattningsplatsrena

Räkning skedde mellan 1900 och 2015. Pulken:1258 tranor. Västra Hammarsjön: 350 tranor. Totalt: 1608 tranor
Anette Strand och Nils Waldemarsson 

04-04-01 Håslövs ängar

2 ex sträckande mot N tid: 08:00-12:00
Roine Strandberg 

04-04-01 Matplatsen Yngsjö

ca 400 på och i anslutning till fältet vid 12.30-tiden.
Hans Cronert Österslövshus

 04-04-01 V om Ugerup

ca 300 ex på fält
Hans Cronert Österslövshus

 04-04-01 Yngsjö, matningsplatsen

Minst 550 ex på matplatsen kl 09:15.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-04-01 Yngsjö kapell & Ängagården

325 + 290 ex Ö om väg 118 och ytterligare 350 ex S om Ängagården, samtliga på vårbrukade åkrar.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-04-01 Matningsfältet, Yngsjö

Minst 400 tranor på marken kl. 7.45. Rörelse i flockarna, flera lyfte, men landade igen på trädan nära Graften, andra flockar landade på matningsfältet.
Karin Magntorn Köpigne

 04-03-31 Håslövs ängar

703 ex sträckande mot N tid: 08:30-15:30
Roine Strandberg 

040331 kjuge

11.30 flyger 30 tranor in från öst på mycket låg höjd och stiger långsamt vilket jag tolkar som att de rastat i närheten och drar vidare. 12.15 glider 9 tranor in från söder i trädhöjd för att sedan ta höjd norr om byn.
ulf sjölin sjolin.04453934@telia.com kjuge

 04-03-30 Håslövs ängar

3249 ex sträckande mot norr. tid: 09:50-17:25.
Roine Strandberg 

04-03-31 Centrala Kristianstad

Mer än sammanlagt 100 tranor var i rörelse mot norr över staden vid 12.15-tiden, i olika stora grupper.
Hans Cronert 

04-03-31 Yngsjö, matplatsen

Minst 725 tranor på marken kl 07:45.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-30 Västra Hammarsjön

740 tranor landade inför kvällen (18.00-20.30)i spridda grupper,längs en mer än 2 km lång sträcka vid Hammarsjöns västra sida
Sven-Erik Magnusson Kristianstad

 04-03-31 Banvallen mellan Köpinge och Åsum

Flera stora flockar (mer än 100 tranor) i luften och ca 60 tranor på marken på fält nära Åsum kl. 7.15. längs cykelvägen.
Karin Magntorn Köpinge

 04-03-30 Matningsfältet Yngsjö

Inte mindre än 450 tranor var vid 17.30-tiden samlade vid matningsfältet, mitt för kiosken i Yngsjö. 300 stod på norra halvan av fältet och 150 stod strax norr om.
Hans Cronert 

04-03-30 Yngsjö

Matningsfältet vid Yngsjö är igång och idag vid middagstid stod ca 130 tranor och åt på fältet och ytterligare 100 stod i N. kanten av fältet.
Karin Magntorn som fått uppgifterna av Patrik Olofsson 

04-03-29 Håslövs ängar

1378 ex sträckande mot N tid: 08:30-15:25
Roine Strandberg 

04-03-29 Tranräkning vid övernattningsplatserna

Räkning skedde mellan kl 1900 och 2000. Pulken: 2234 tranor. Västra Hammarsjön: 1551 tranor. Totalt: 3785 tranor.
Mona Wall, Evert Valfridsson och Nils Waldemarsson 

04-03-29 Kristianstad

32 ex mot N kl 12.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-29 Hammar Kristianstad

12 st. ganska lågt flygande tranor mot nordost.
Per Sköld per.skld@telia.com Kristianstad

 04-03-29 Köpinge

200-250 tranor på marken på fältet Ö. Köpinge. Fler flockar landade.
Karin Magntorn Köpinge

 04-03-28 Tollarp

7 tranor flög över Tollarp kl 16.00
Gunilla 

04-03-28 Ripa

40-tal tranor betade på åkern, som lyfte och gjorde följe med två stora flockar som flög norrut
Gunilla Jenzén gunilla.jenzen@kristianstad.se Tollarp

 04-03-28 Håslövs ängar

Trana 789 ex sträckande mot N tid: 08:15-14:55
Roine Strandberg 

04-03-28 Olseröd

Ytterligare 120 ex mot N mellan 16:30 och 17.00.
Thomas Lindblad O

 04-03-28 Olseröd

340 ex mot N mellan 16:15 och 16:30.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-28 Hovby

ca 500 kretsade lågt över fälten, förmodligen skrämda.
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-28 Kjuge

ca 150 tranor gick ner på åkern alldeles öster om vägen genom byn kl.8.15
Ulf Sjölin sjolin.04453934@telia.com Kjuge

 04-03-28 Hammarslund

300-400 ex sträckte norrut i mindre flockar kl 9.30-10
Christer Neideman 

04-03-27 Ripa

ca 70 tranor betade på en åker för att sen lyfta och flyga mot norr
Ida Jenzén ida.jenzen@spray.se

 04-03-27 Håslövs ängar

1934 ex sträckande mot N tid: 08:30-16:35
Roine Strandberg 

04-03-27 Flera

Glansaboden, Yngsjö: över 50 ex sågs i flockar om 10-15 sträcka in från havet ca kl 14 Runt Yngsjö kapell ca 200 ex Över Pulken - Ripa minst 300 S Hammarsjön minst 500 S om Åsumallet minst 300
Christer Neideman 

04-03-27 Olseröd

Ytterligare 76 ex mot N 14:50
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-27 Olseröd

Insträck, 73 ex mot N 14:25 i frisk SV vind och duggregn.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-26 TRANRÄKNING VID ÖVERNATNINGSPLATSER

Sammanlagt 1530 tranor räknade in vid Pulken (970ex) och Västra Hammarsjön (560ex)mellan 18 och 19, när tranorna flög in för övernattning. Räkningen utfördes av Evert Valfridsson och Hans Cronert. Fågelklubben kommer på uppdrag av Trangruppen i Kristianstads Vattenrike att försöka räkna tranorna var tredje kväll framöver. Resultatet kommer att presenteras här.
Hans Cronert För trangruppen och fågelklubben

 04-03-26 Yngsjö (nära det tilltänkta matningsfältet)

7 på marken
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-26 Köpinge-Hovby

125 på fälten
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-24 Hovby

50 tal Tranor som flög över Hovby på väg ner mot Hammarsjön vid 18.00
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

 04-03-24 Trolle-Ljungby

Ca 150 på fälten norr eller nordost om godset.
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-23 Håslövs ängar (sträckräkning)

23 mars: 856 ex sträckande mot N tid: 08:30-16:30 18 mars: 689 ex sträckande mot N tid: 08:45-17:50
Roine Strandberg (KRIX obsbok) Kristianstad

 04-03-24 Köpinge

Antalet hade ökat till ca 750 vid 8-tiden.
Carl Andersson gm Hans Cronert Gringelstad

 04-03-24 Köpinge

Ca 540 tranor på fält ö. Köpinge vid 7.30.
Karin Magntorn Köpinge

 04-03-24 Skottlandshusallén

Ca 50 tranor gick och födosökte på en bar åker precis väster om Skottlandshusallén mellan Önnestad och Färlöv.
Anders Hallengren anders.hallengren@swipnet.se Önnestad

 04-03-23 Hovby

Ca 320 tranor lyfte från fälten vid Hovby och kom flygande från fält SV om Hovby vid 18-tiden.
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-22 Trolle-Ljungby mosse

Minst 150 tranor gick in för övernattning från potatisfält norr om godset (söder om E22) mot kvällningen.
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-23 Näsby Fält

84 st på marken vid vägen ut till Lingenäset. Kl 16.30.
Anders Danielsson Kristianstad

 04-03-23 Köpinge

118 tranor på fält strax öster Köpinge kl. 16.00
Karin Magntorn 

04-03-23 Mellan Åsum och Köpinge

Nära Mossagården, längs banvallen stod 63 tranor, som lugnt stod kvar när jag cyklade förbi kl. 15.40
Karin magntorn Köpinge
 

04-03-22

Kl. 8.15 50 traner overflygende mod vest vort hus Lyngbyvägen, Gringelsstad. kl. 12. 140 traner fouragerende utan för Gärds Köpinge, vägen mod Hovby. Blev skræmt up av jättelyd, - militær?
Birte Andersen bia@km.dk Gringelstad, Köpenhanm

 04-03-21 HOVBY, YNGSJÖ

c:a 30 landade på ängarna väster om Hovby vi 16-tiden. Väster om vägen söder om Yngsjö Kapell c:a 70 på marken vid 16:30
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com

04-03-21 Yngsjö och N åsum

15 tranor i området runt Yngsjö kapell samt 24 överflygande allet vid N Åsum på eftermiddagen
Christer Neideman 

04-03-21 Fält vid allén 1 km fr lantbruksbyggnaderna vid Ovesholms slott

2 tranor, stående på ängen 150 m fr allén, ljudligt trumpetande i kapp med 2 svanar Kl 17.25
Per Persson per.persson@kristianstad.se Kristianstad - Öllsjö

 04-03-20 Hovby

125 ex vid 18-tiden
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-20 

C:a 200 strax S Yngsjö kap norr o väg 118 Rastande på fältete c:c 150 m från vägen
Bernth Gerkens bernthg@tiscali.se Kristianstad

 04-03-19 Hovby

C:a 120 landade på strandängen vid 17-tiden
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

 04-03-18 Ekenabben/Hammarspynt

41 tranor sträckte förbi ca kl 17.50 Tidigare på dagen några flockar över Högskolan
Christer Neideman 

04-03-18 Centrala Kristianstad

47 sträckande kom in lågt för landning mot Araslövssjön vid 18-tiden.
Hans Cronert Österslövshus

 04-03-18 Gringelstad

50 ex på åker utanför byn på morgonen.
Carl Andersson gm Hans Cronert 

04-03-18 Kristianstad-Olseröd em

Åsum 16:35 11 ex mot N, Härnestads gård 17:00 15 ex mot N, Olsgård 17:05 65 ex mot N, Egeside 17:10 23 ex mot N, Ängagården 17:15 125 ex rastade på höstsäd, Furuboda 17:20 7 ex mot N.
Thomas Lindblad olseröd

 04-03-18 Åhus

8 st cirklade över centrala Åhus ca 14.00 
Anna o Spralle anna.gustafson@kristianstad.se Kristianstad

 04-03-18 Hovby

12 st flög från Hammarsjön mot Gärds Köpinge på låg höjd kl 13:00
Anna o Spralle jan-olof.pettersson@kristianstad.se Kristianstad

 04-03-17 Ilnestorp

3 mindre flockar på ca 5-8 stycken tranor flög mot nordöst. Ett par rastade dessutom på ängen alldeles utanför mitt hus!
Anna Carlberg ingen Ilnestorp

 04-03-17 N. Åsum tornet

52 st.tranor landade nordost om fågeltornet c:a 16,30 De stod kvar och pillade i sig från marken när jag gick hem.Det såg ut som en av tranorna var märkt.Rödvit markering precis ovanför "knäet"Obs!Handkikare.
Yvonne Hansson Finns ej f.n. N.Åsum

 04-03-17 Sätaröd

6 st cirklade över Sätaröd 15.00
Gunnar Löfdahl gunnar.loefdahl@bostream.nu Kristianstad

 04-03-17 Pulken

Åtta övernattare hade landat kl 18:15
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-17 Hovby (norra delen)

50 ex gick i gammalt potatisfält
Håkan Olsson gm Hans Cronert 

04-03-17 Ö. Önnestad

2 st. kretsande strax väster Önnestad kl. 1245
Tomas Nilsson tomas@euromail.se ÖNNESTAD

 04-03-16 Åhus golfbana

Fyra trumpetande flygande tranor på väg norrutkl.10
nils tryding nils@tryding.se Åhus

 04-03-15 Helgedal

Två tranor flög på låg höjd över hustaken på Tobaksvägen kl 14.00 (för att landa på fältet mot Åsumtorp?)
Jan-Erik Karlberg janerik.karlberg@telia.com Kristianstad

 04-03-15 Mellan N. Åsum och Köpinge

17 tranor stod stilla på fältet när jag cyklade förbi på cykelbanan mitt emellan Åsum och Köpinge.
ola magntorn ola.magntorn@staff.hkr.se Kristianstad

 04-03-15 N. Åsum byn

6 st.tranor flög västlig riktning morgon kl.7.00
Yvonne Hansson N.Åsum

 04-03-15 Gärds Köpinge

Klockan 6.50 lyfte 60 tranor från fälten intill "Husmansbyn" i Köpinge. De flög på låg höjd rakt över vårt hus. Ingen dålig start på veckan!
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.e Gärds Köpinge
 

04-04-14 Lillaskog, Vinslöv

11 flygande Tranor, i riktning NÖ.
Clas Thurban Lillaskog

 04-03-14 Oppmanna

ca 30 Flög sträkning oppmanna-arkelstorp
Lars Persson larsgpers@tiscali.se sölvesborg (Valje)

 04-03-14 Tollarp

Flög 3 tranor norrut
Gunilla gunilla.jenzen@kristianstad.se Tollarp

 04-03-14 Gualöv, Branthalla

Under vårens första fotbollsmatch på gräs flög 7 tranor över Gualöv mot nordost (ca kl 15.00). Vid fyratiden cirklade fyra tranor över Branthalla.
Sam Skällberg Grödby

 04-03-14 Vannebergaholmen

15 sträckande mot norr tillsammans med 30-talet sångsvan.
Anette Strand 

04-03-14 Åsumtorp

En ensam trana flög över Snårarp. Senare såg jag sex tranor som flög i en v-form. ;) över åkrarna vid Åsumtorp.
Tarja Vänsä tarja.vanska@utb.kristianstad.se Åsumtorp

 04-03-14 Österslövshus

14 str NO vid 15-tiden.
Hans Cronert 

04-03-14 Olseröd

14 tranor mot N längs kusten kl 17.
Thomas Lindblad Olseröd

 04-03-14 Pulken

Sjutton tranor kl 15:20; 10 sträckte vidare norrut medan 7 landade.
Thomas Lindblad Olseröd

 03-03-14 västra Åhus

10 st sträckande norrut kl.15.00
Ulla Kruys ulla.kruys@minpost.nu Åhus

 2004-03-13 Tranängens gård

1 trana på åker ner mot Hammarsjöns östra sida, på Tranängens gård, k l1 3.50
Mats B-O Larsson mats@mml.se Horna By/Åhus

 04-03-06 Hammarslund

Också här hördes den första tranan denna dag
Christer Neideman 

04-03-06 Åsum

En ensam trana observerades ca 11.15 flygande och trumpetande över Åsum på väg söderut mot Köpinge.
Sven-Erik Magnusson sven-erik.magnusson@kristianstad.se Kristianstad

 04-03-08 Ekomuseets kontor

Nu är transajten öppen för rapporter!
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se


Tillbaka