Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning
Färgmärkta tranor

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)

Sammanfattning av Tranvåren 2005

Tranvåren 2005 kom igång sent i det kalla vädret. Så sent som den 13 mars var marken fortfarande täckt med snö och det var -10 grader på morgonen. Den första tranan observerades den 8 mars och utgjordes säkert av en av de tranor som häckar i området. De brukar komma först. Först i slutet av mars började tranorna anlända på allvar. Under Fågeklubbens och Naturskydsföreningens välbesökta trankväll vid Pulken den 30 mars kom 750 tranor in för övernattning, men redan kvällen därpå kom det dubbla, 1500 tranor. Årets tranräkningar har genomförts var tredje kväll av Fågelklubben och som max har 2250 tranor räknats in vid nattplatserna Pulken+ Hammarsjön (den 1 april). Anledningen till att det 2005 varit lite färre tranor än de senaste åren är bl.a. den starka ostliga vinden, som gjorde att stora antal flyttade västligare, över Danmark och Västsverige.

Matningen på matningsfältet i Yngsjö kom igång på skärtorsdagen, den 31 mars, och har fungerat fantastiskt bra. Under 14 dagar kunde man dagligen se en stor del av "Vattenriketranorna" på matningsfältet. Under den mest intensiva perioden stod dagligen runt 1000 tranor på fältet. Bland de rastande tranorna gick fyra färgmärkta tranor under många dagar. Tre av dessa var märkta som ungfåglar i Sverige och den fjärde i Tyskland. De färgmärkta tranorna kunde följas under 6 dagar innan de gav sig av norrut. Få eller begränsade skador på nysådd gröda har rapporterats.


05-10-16 Isternäset

305 tranor sträckte SW kl. 11.05-11.30
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se Ilnestorp

05-07-20 Vrånge Mosse

2 tranor spankulerade omkring på fält NV mossen
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-07-20 Maltesholm

2 tranor NO Höge väg kl.17:15
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-07-20 Pulken

43 tranor ca kl. 13.00
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

06-07-05 Kristianstad

Ett tiotal tranor uppehåller sig på en äng i slutet av Åsum från Kristianstadshållet sett. Dessa tranor går och betar på marken på ett fält i lugn och ro, jag undrar hur vanligt det är att tranor stannar kvar så här länge i våra trakter. Tidigare på våren kan man se ett stort antal under en period sedan flyger de vidare, men jag har aldrig tidigare sett att de stannat kvar.
Bertil Andersson bertil.andersson@kristianstadsbladet.se Åhus

05-04-15 Öllsjö

10 tranor drog mot norr ca kl. 12.30
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-04-15 Matningsfältet

Göran Frisk ringde och rapporterade att 200 tranor landade på matningsfältet vid 7-tiden i morse. Inga andra flockar syntes till i trakten, så det är nog inte mycket mer än 200 kvar i Vattenriket nu.
Göran F via KM

05-04-13 Yngsjötrakten

65 tranor på vårbrukad mark S om Helgeå och 120 ex på matningsfältet V om Yngsjökl 9:15
Thomas Lindblad Olseröd

05-04-13 Matningsfältet

Göran Frisk ringde och berättade att 140 tranor stod på matningsfältet strax före sju i morse. Ytterligare 40 vid Yngsjö kapell.
Göran Frisk via KM

05-04-12 Pulken

18:50 kom de första 170 tranorna från söder, under en och en halv timme därpå kom ytterligare 219 från öster; alltså totalt 389 på denna sista tranräkningskväll.
Inge, Thomas och Anette

05-04-12 Björkhäll

Tranräkning: Totalt 83 tranor landade för övernattning. De första landade kl 19.15 och de sista kl 20.25
Ulf Jungbeck och Nils Waldemarsson

05-04-12 Yngsjö

Patrik O. meddelade i telefon kl. 14 att inga tranor står på matningsfältet, men ca 150 tranor stod och tog siesta ner mot Yngsjön (söder om)
Karin Magntorn

05-04-11 Pulken

Kl. 20.00 ca 500 tranor som flög in, merparten från söder. Då fanns ett 50-tal kvar på matningsfältet.
Patrik O via KM

05-04-10 Pulken

Drygt 500 tranor på sovplatsen, sista flocken landade ca 20.30 (nästan nermörkt).
Rasmus & Thomas Lindblad Olseröd

05-04-09 Björkhäll

C:a 210 tranor kom inflygande västerifrån i olika grupper och ställde sig vid sjökanten mellan kl 20.10-20.35
Mona Wall mona.wall@ebox.tninet.se Kristianstad

05-04-09 Pulken

Trankväll vid Pulken. De första tranorna 440 ex kom från öster kl 1845, det visade sig att de blivit skrämda vid matningsplatsen av personer som gått ut på fältet.De andra tranorna kom mellan kl 19.25 och 20.25. Totalt kom 1370 från öster och 220 från söder. Summa 1370 tranor denna kväll. Anette S. Ulf J.
Ulf Jungbeck

05-04-09 kl 16:30 Yngsjö

800 ex på matningsfältet, däribland två färgmärkta individer: V röd/blå/röd + H röd/grön/svart & V röd/svart/röd + H röd/gul/svart. Enligt uppgift från Karin Magntorn är båda dessa märkta som boungar 2004 utanför Skellefteå.
Thomas Lindblad Olseröd

05-04-09 Matningsfältet + Furuboda

Tog en tur mellan 13 och 15 och såg då:
400 tranor runt Furuboda. Bland dessa gick kl. 13.00 "Christers trana" v.ben röd/blå/röd, h.ben röd/grön/svart som varit här sedan 3 april.
På matningsfältet ca 800 tranor och här gick kl. 14 den trana som märkts i Västmanland v.ben. röd/blå/röd h.ben svart/röd/blå.
Karin Magntorn Köpinge

04-05-08 Matningsfältet kl. 13.00

Göran Frisk låter rapportera att det står ett hundratal tranor på fältet kl. 13.00
Göran Frisks uppgifter via KM

05-04-08 Färgmärkta tranor kvar

Åtminstone tre av de färgmärkta tranorna är kvar fortfarande. "Christers trana", som först lästes av den 3 april hade flyttat sig till Furuboda. Den är här på sitt 6:e dygn nu. Den tyska tranan (blå-svart-blå på h ben) samt ytterligare en av de svenska stod på matningen. Dessa observerades första gången den 4 april.
Patriks uppgifter gnm KM

04-05-08 Matningsfältet, Yngsjö kl.08.00

Runt 1000 ex på matningsfältet.
Karin Magntorn

05-04-07 Yngsjö-Furuboda

18.00-19.00 Tranorna åter samlade på matningsfältet, 900-1000 ex. och vid Furuboda kursgård ca. 650 ex. Ugerup ca. 130 ex.
Patrik Olofsson

05-04-06 Pulken

1609 tranor gick in för övernattning vid Pulken!
Tranräknarna

05-04-06 Matningsfältet

Använder mig nu av tranobsboken för att påpeka hur viktigt det är att INTE gå ut på fältet där tranorna matas, utan att stanna vid vägkanten och beskåda dem.
Igår vid 17-tiden stod drygt 1000 tranor på fältet när två par med kikare vid två olika tillfällen skrämde iväg tranorna genom att gå ut på fältet. Den sista störningen gjorde att tranorna lyfte, splittrades till små flockar som sedan började födosöka på nysådda fält runt omkring, till nackdel både för lantbruket och för transkådningen.
Även idag på morgonen stod tranorna i smågrupper på många fält i trakten Ripa- Härnestad.
Karin Magntorn, infosekr. Vattenriket

05-04-06 Björkhäll Hovby

Tranräkning. Kl 20.20, när det nästan var nermörkt, landade 310 tranor samlat vid sjökanten.
Mona Wall, Tomas Lindgreen, Nils Waldemarsson

05-04-06 Info om färgmärkta tranor vid matningsfältet

Patrik Olofsson låter meddela efter kontakt med Göran Lundin i svenska tranarbetsgruppen att de fyra märkta tranorna har följande historia:
Två st födda utanför Skellefteå 2004
En född vid Strömsnäs Västmanland 2003
En märkt som ungfågel i Tyskland.
Vad vi också vet är då, genom Christers avläsning den 3:e april, att den ena Skellefteåtranan nu är här på sin fjärde dag.
Patrik Olofssons uppgifter via KM

05-04-06 Yngsjö, matningsfältet m.fl

Mellan kl 09.00 och 10.00 stod 1300-1400 tranor på matningsfältet. Fyra färgmärkta avlästa.
Furuboda: 450 tranor
Ugerup: 140 tranor
N och NV Gärds Köpinge: 33 tranor
Patrik Olofsson

05-04-05 Yngsjö-Matningsfältet

Ca 700 tranor vid 18-tiden, livligt spelande med fler-meter höga skutt och glatt trumpetande!
Hans Cronert Österslövshus

05-04-05 Yngsjö-Furuboda

Yngsjö, matningsfältet: Tranorna lyfte från Pulken 06.00-06.30 Vid kl.07.00 fanns minst ett 1000-tal tranor på utfodringsfältet vid Yngsjö och de flesta var kvar under dagen. Furuboda, kväll: minst 300 ex. på nysådd åker. Ugerup: 70-80 ex. vid midagstid
Patrik Olofsson

05-04-05 Nöbbelöv

150+50 tranor på marken på morgonen.
Hans Cronert Österslövshus

05-04-04 Pulken

En ljuvlig kväll med både mycket folk i tornet och många tranor som kom in för övernattning vid Pulken. Mellan tummen och pekfingret kom åtminstone 1500 tranor in för övernattning, men det kan ha varit upp emot 2000. Hälften från söder och hälften från norr. Insträcket började 19.20 och var i princip slut 20.00.
Karin Magntorn Köpinge

05-04-01 Tollarp

10 tranor sträckte NO
Gunilla Jenzén Tollarp

05-04-04 matningsfältet yngsjö

ca 1200 tranor på matningsfältet kl 10:15.
kain magntorn

050403 Björkhäll, Hovby

Tranräkning: Då räkningen började 19.00 fanns det reda 35 spelande traner. 19.25 - 19.3o flög det in 195. Totalt 230. Som bonus fick vi en passerande duvhök, äntligen!
Göran Knutsson, Inge Åberg Kristianstad

05-04-03 Pulken

Tranräkning. Mellan kl 19.35 och 20.00 landade 68 tranor för övernattning. Från kl 20.00 till 20.20 landade 1788 tranor. Totalt alltså 1856 st. Av dessa kom 75% från nordvästlig till nordostlig riktning och övriga 25% flög in söderifrån.
Nils Waldemarsson Bromölla

05-04-03 Yngsjö

En färgmärkt trana på matningsfältet på morgonen Vänster: orange,ljusblå,röd Höger: röd,grön,svart Den enbenta tranan sågs mitt emot kapellet på kvällskvisten
Christer Neideman

05-04-03 Pulken

Ca 1470 tranor lyfte mellan kl 06.25 och 06.45
Christer Neideman

05-04-03 Matningsfältet, Yngsjö

Kl. 9 på morgonen stod ca 90 tranor strax bredvid matningsfältet. Efter en stund lyfte drygt hälften och sträckte norrut i det strålande vädret.
Karin och Ola Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge

05-04-02 Österslövshus

Över Österslövshus sträckte ett antal tranflockar från 8 upp till ett 40-tal individer norrut under senare delen av förmiddagen och tidiga eftermiddagen. Flockarna passerade på allt högre höjd efterhand som dagen framskred. Gissningsvis passerade ett par hundra fåglar.
Hans Cronert Österslövshus

05-04-02 Olseröd

12 ex mot N 14:45 och ytterligare 14 ex mot N 15:20. Då och då har jag hört tranor men inte kunnat upptäcka dem, kanske för att en del flockar flugit på hög höjd och varit svåra att upptäcka mot molnfri himmel. Men jag tror inte här kan ha passerat mer än något hundratal norrut idag.
Thomas Lindblad Olseröd

05-04-02 Yngsjötrakten

Furuboda 70 ex på stubbåker 06:50. Yngsjö kapell 76 ex på höstsådd V om vägen 07:00. Nyehusen 280 ex på stubbåker 07:05. Matningsfältet V om Yngsjö 770 ex+23 i luften 07:20. S om Ratkegården gick 550 ex på vårbrukad mark kl 08:45 och då fanns det bara 160 ex kvar på matplatsen i Yngsjö.
Thomas Lindblad Olseröd

050402 Åsumtorp

Äntligen såg jag 5 st tranor som kretsade ovanför Åsumtorp :)De flög vidare norrut.
Tarja Väsnkä tarja.vanska@utb.kristianstad.se

05-04-01 Pulken

Tranorna var svårräknade eftersom det kom en jätteflock (800 st ?)i riktning från matningsfältet kl 20. Totalt uppskattningsvis ca 1900 på övernattningsplatsen
Christer Neideman

05-04-01 Hammarsjön

Vid 19.45-tiden var ca 350 tranor samlade på några olika platser vid sjön för övernattning
Hans Cronert Österslövshus

05-04-01 Yngsjö-Matningsfältet

Matningsfältet såddes igår in med korn igår och idag hittade tranorna det! Vid 18.30-tiden, innan de flög ner till Pulken, gick här ca 450 tranor som kunde beskådas från vägen väster om (P-platserna) och den mindre vägen mellan Yngsjö och Härnestad.
Hans Cronert Österslövshus

05-03-31 Pulken

Mellan kl. 19.30 och 20.15 kom totalt ca 1.500 tranor in till övernattningen vid Pulken! Nästan samtliga kom från områdena söder och sydväst om Pulken.
Evert Valfridsson, Anette Strand och Göran Knutsson evert.valfridsson@snf.se

05-03-31 Björkhäll-Hovby

Kl 18.48 kom 34 ex från NV landade söder Hovby. Kl 19.10 stod 212 ex 200 m SO Hovby, efterhand fram till 19.40 kom ytterligare 20 ex från SO. Samtidigt stod 80 ex 700 m V Hovby, dessa började flyga mot No kl 20.00. Kl 20.05 började de 232 SO Hovby flyga mot NO men på grund av mörkret såg jag inte var de landade. Summa 312 tranor.
Ulf Jungbeck

05-03-30 Pulken

Trankvällen avslutades/fullbordades (sent omsider) med att sammanlagt ca 750 tranor flög in från söder/sydväst och ställde sig längst ner i Pulken. De första kom 19:20 - de sista 20:10. Ca 500 av fåglarna sågs under dagen på födosök på olika ställen söder om Yngsjö.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-03-29 Köpinge ängar

327 på marken väster om vägen vid Lunden kl 15.00. En halvtimme tidigare 6 rastande Ängagårdsvägen, Egeside.
Ulf Jungbeck

05-03-29 Nymö

18+4 tranor mot N kl 13:02
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-28 Vramsåns mynning

Ca kl. 19.45 stod 20 tranor strax norr om Vramsåns mynning i Helgeån.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-03-28 Pulken

Mellan 18.15 och 19.15 drog ca 40 tranor över Pulken från söder och fortsatte norrut, utan att landa vid Pulken.
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge

05-03-28 Pulken

Kl 19:45 flög flera stora flockar in från söder. Summa 230 tranor landade på övernattningsplatsen.
Thomas Lindblad med Anette Strand & Göran Knutsson Olseröd

05-03-28 Olseröd

3 ex mot N kl 15:35
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-28 Näsby gård

42 tranor flög på låg höjd mot Fredriksdal
Inge Åberg Kristianstad

05-03-27 vid Egeside

177 rastade
Göran Arstad Åhus

05-03-26 N om Balsberget

totalt ca 30 tranor sträckte NO på relativt låg höjd när dimman lättat vid 9.30-tiden
Hans Cronert Österslövshus

05-03-25 kl 15 .15 Tollarp

20 tranor flög no
Gunilla Jenzén Tollarp

05-03-25 kl 15 .15 Tollarp

20 tranor flög no
Gunilla Jenzén Tollarp

05-03-25 kl 14 Kumlan, V om Maglehem

16 tranor mot NO
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-25 Yngsjö kl 11

20 tranor mot N
Thomas Lindblad Olseröd

25-03-05

Ca 200 flyvende og skrigende traner set kl. 16:15 ca. 200m oppe i luften over Furesøen (12 km nord for København - Danmark). De cirklede rundt og var i vildrede om kursen. Stadigt cirklende forsvant de dog i nordøstlig retning i løbet af 5 minutter
Henrik Tholle henriktholle@hotmail.com Virum - nord for København

05-03-25 Åsumtornet

52 tranor mot nordost kl. 14.00
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-03-25 Pulken

Sammanlagt 66 tranor sträckte i småflockar mot norr Kl.13 - 13:30
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

05-03-23 Yngsjö

Trana 7 st sträckande mot NO
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

05-03-23 N Åsum

Ca 85 st på åkern mitt emot N Åsums kyrka.
Anders Danielsson Kristianstad

05-03-22 Cykelvägen mellan Åsum och Köpinge

Två tranor på marken på stubbåker kl. 16.30
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge

05-03-22 Hammar Kristianstad

3+2 tranor flög över Hammar kl.10.50 4 st. kl. 13.50. Alla i N-O riktning.
Per Sköld per.skld@telia.com Kristianstad, Hammar

05-03-22 Fjällmossen

12 sträckande åt NO vid kl 8.15 + hojtande häcketranor på mossen.
Hans Cronert

05-03-22 kl 07:45 Kavrö, S om Hammarsjön

31 tranor mot N
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-21 Hammar, Nosaby

Tre tranor flög ganska högt och cirklande i nordostlig riktning vid 13.30-tiden idag.
Per Sköld per.skld@telia.com Kristianstad

05-03-21 Kumlan, V om Maglehem

15 ex mot NO kl 17:15
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-21 Pulken 18.30-19.00

Minst 120 ex. på övernattningsplats
Patrik Olofsson

05-03-21 Kristianstads centrum

16+12 sträckte norrut över staden vid kl 13.10.
Hans Cronert

05-03-21 Färlöv

Kl 13.25 flög en flock om 14 tranor i nordlig riktning över Färlöv.
Torgny Roosvall torgny.roosvall@telia.com FÄRLÖV

05-03-20 Färlöv

Kl 20.00 hördes tranor från Araslövssjön
Torgny Roosvall torgny.roosvall@telia.com FÄRLÖV

05-03-20 Karsholm

"Häckeparet" på plats!
Hans Cronert Österslövshus

05-03-21 Håslövs ängar

4 tranor seglar över mrådet vid parkeringen. Drar sedan österut. ca 15.00. Ensam trumpetande trana över samma område ca 15.30
Gunnar Löfdahl gunnar.loefdahl@bostream.nu Kristianstad

05-03-20 kl 18:00-18:45 Pulken

29 tranor fortsatte norrut förbi Pulken, ytterligare 8 landade i Egeside. På övernattningsplatsen stod 22 tranor kvar vid mörkrets inbrott = summa 59 ex sedda
Thomas Lindblad Olseröd

050320 Hofterup

Vi vet! Ganska långt från Kristiansted, men i kväll kl. 17.35 sträckte över Hofterup 9 tranor ljudligt NO. Kanske med sikte på Kristianstad. Vacker syn!
Birgit Pehrsson Hofterup

05-03-20 Olseröd

29 ex kl 13:00 + 6 ex 13:05 + 11 ex 14:55 = summa 46 ex mot NO
Thomas Lindblad Olseröd

05-03-19 Köpinge fälad

Två ljudliga tranor sträckte över fäladen.
Karin och Ola Magntorn Köpinge

05-03-17 Svarta sjö

Trana, gissningsvis något häckande par i trakten, hördes ropa från Svarta sjö, V om Åhus, i förmiddagsdiset.
Hans Cronert Österslövshus

05-03-15 Egeside

En ensam trana Kretsade över Egeside
Inge Åberg Kristianstad

05-03-14 Ängagården. Vittskövle

5st tranor, på fd potisåker. Måndag 14e Mars klockan 17:20.
Göran Frisk Vittskövle

05-03-08 Gringelstad

En ensam trana som kretsade över Gringelstad och sedan vände söderut.
Calle Andersson

05-03-07 Ekomuseets kontor

Nu är tranrapporteringen öppen!
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge

 

Färgmärkta tranor

  Märkning, vänster Märkning, höger Ursprung Sedd
Trana nr 1 bröd-blå-röd svart-röd-blå Märkt som bounge -03 Strömsnäs, Västmaland 4/4
6/4
7/4
9/4
Trana nr 2 röd-blå-röd röd-grön-svart Märkt som bounge -04 utanför Skellefteå 3/4
5/4
6/4
7/4
9/4
Trana nr 3 röd-svart-röd röd-gul-svart Märkt som bounge -04 utanför Skellefteå 5/4
6/4
Trana nr 4 blå-svart-blå svart-röd-gul

Märkt som bounge i Tyskland 17 juli 2003. Tranan kallas enligt tyska tranprojektet för "Schröder" efter tyske förbundskanslern eftersom den är märkt med tyska flaggans färger.

5/4
6/4Tillbaka