Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning
Tranräkningar Pulken, sammanfattning
Färgmärkta tranor
Tranräkning matning

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)

Sammanfattning av Tranvåren 2006

Tranvåren 2006 kom igång mycket sent och vintern låg kvar över landskapet när första tranorna siktades den 21 mars. Många i bygden hade ögonen öppna och innan första "trankvällen" den 30 mars hade nästa 40 inlägg kommit in i tranobsboken med obsar på tranor. De första lite större flockarna dök upp den 27 mars. Dessa tranor, i flockar om 150 till 300, stod på majsfälten mellan Ripa och Härnestad eftersom ingen vårsådd kommit igång. Lite större flockar började komma in i början av april. I samband med att vårsådden startade kom matningen på fältet mitt emot kiosken i Yngsjö igång den 7 april och redan dagen efter stod 400 tranor på matningsplatsen. Den 11 april färdigställdes också ett matningsfält vid Utemuseum Pulken.


06-10-25 Gringelstad


Mer än 50 tranor i plog ganska högt mot SO
Bernth G bernthg@adamomail.se Krstd

06-10-14 Sommarlust

kl 1830 tre stora plogar och flera mindre totalt c:a 250-300 tranor hög höjd ,söderut
Bernth G bernthg@adamomail.se Krstd

06-10-09 Golfbanan, Åhus

4000 c:a innehållande flera flockar sträckte mot S under ett par timmar på förmiddagen
Joon Albrektsson Åhus

06-10-09 Härlövsbogstornet

170 tranor sträckte söderut kl 14.15.
Sven Alfredsson sven.alfredsson@telia.com Kristianstad

06-10-09 Isternäset

ca 350 ex sträckte över kl 11
Christer Neideman

06-10-08 Kristianstad

ca 80 ex sträckte söderut kl 18
Christer Neideman

06-10-08 Öllsjö

30-talet tranor sträckte söderut ca kl 17.00
S-E Magnusson Öllsjö

06-10-08 Möllebacken, Nosaby

20 st flygande i sydlig riktning kl.17.30
Bengt Nilsson bengt.nilsson.nif@telia.com

06-09-26 Fälten Ö Hovby

C:a 20 betande tranor hela dagen
Bernth G bernthg@adamomail.se Krstd

06-09-16 Venestad gård, Rävshultavägen

79 rastande tranor kl 15.30. Ca 100 - 200 tranor har rastat här i minst två veckor.
Ulf Jungbeck

06-09-16 Pulken

Ca 350 tranor söder Hovby kl. 11. 52 tranor - varav 8 juv. rastade/nattade kl. 18.00 i Pulken.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

06-09-16 Hovby

ca 300 tranor kl 15
Christer Neideman

06-09-09 Pulken

Kl. 11 rastade 120 tranor och ca 30 sträckte förbi mot söder.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

06-09-01 Pulken

Kl. 11.35 stod det 236 tranor i Pulken - och lät som många fler ...
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se Ilnestorp

06-04-28 Hammarslund


Hemmatranorna har synts bägge två samtidigt på en stubbåker många gånger denna veckan. Förra veckan sågs bara en i taget. Troligen har häckningen misslyckats.
Christer Neideman

06-04-23 Pulken

39 ex på matfältet skrämdes iväg av överflygande havsörn kl 18
Christer Neideman

06-04-20 Pulken

43 tranor nere vid åkanten på eftermiddan.
Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck evert.valfridsson@snf.se

06-04-17 Pulken

Tranräkning. 70 tranor kom inflygande för övernattning, men vände av någon anledning. Ca 45 tranor sågs tidigare på kvällen på matfältet vid Yngsjö.
Anette Strand och Göran Knutsson gm Hans Cronert

060418 Stegåkra

45st som gick på fältet
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

06-04-18 Horna, östra Hammarsjön

ca 100 tranor på nysådd kornåker
Carina Wettemark Horna

06-04-16 Lilla Ugerup

Kl 10.25 140 ex på åker.
Ulf Jungbeck

06-04-16 Åsum - Yngsjö

minst 50 mellan N Åsum och Hovby, endast 20 på matfältet i Yngsjö
Christer Neideman

06-04-15 Västra sidan av Hammarsjön

ca 80 ex, de flesta landade, vid 11.30-tiden.
Hasse Cronert Österslövshus

06-04-15 Yngsjö

Klockan 10:30 65 tranor på matningsfältet och ca 114 rastande vi åkanten
Inge Staffanstorp

06-04-14 Yngsjö

7 st tranor under anflygning mot Pulken
Alexander Hagelborn alexander.hagelborn@telia.com Malmö

06-04-14 Björkhäll

18.00-20.00 180 tranor från väster.
Inge Åberg Kristianstad

06-04-14 Pulken

Obsar kl 18.00 - 20.00 kl 18.00 10 stationära. 19.04 kom 400 från öster (matningsplatsen) 19.37 från söder 63 19.52 från söder 12
Ulf Jungbeck

06-04-13 Pulken

När vi kom till Pulkentornet kl. 19.00 stod redan 200 tranor på plats. Ytterligare ca 100 kom in söderifrån och strax före 20.00 ca 300 från matningsfältet. Sammanlagt runt 600 tranor.
Karin och Ola Magntorn

06-04-13 kl 16:30 Yngsjö

På matningsfältet vid Trekanten (NV om Yngsjö by) födosökte 275 tranor och N om talldungen gick ytterligare ett femtiotal tranor.
Thomas Lindblad Olseröd

06-04-13 Yngsjö

Klockan 10 stod ca 275 tranor och åt på matningsfältet. Inga tranor på matningen vid Pulken.
Karin M

06-04-13 Arkelstorp vid avtagsväg mot Röetved

Sedan några veckor håller ett tranpar till vid en "sjö" som bildats i en åker, sådär två km söder om Arkelstorps samhälle, nära avfarten mott Röetved. Vägen bildar två starka kurvor just där, och det finns ingenstans att parkera, så tranorna känner sig nog ostörda av människor.
Gunnel Norrö tuvebo@mbox301.swipnet.se Gamla Arkelstorp

060412 Matningsfältet

7.15 ca 350st på fältet och längs ån. 6st Yngsjö kapell
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

06-04-11 Pulken

Fågelklubben räknade mellan kl.18.45 och 20.20 in sammanlagt 463 tranor vid Pulken.
Anette Strand via HC

06-04-11 Björkhäll

kl 1930 35st fr väster landar på marken kl 1950 2st fr väster landar på marken kl 2005 38st fr väster landar på marken kl 2010 42st fr väster landar på marken kl 2020 flyger alla ut till sjön kl 2025 15st fr väster direkt till sjön Totalsumma 132 st tranor från väster till Hammarsjön
Tomas Lindgreen lindgreen@telia.com N Åsum

06-04-11 Matningsfältet

På morgonen stod ca 400 tranor på matningsfältet har jag fått höra av två olika källor.
Via KM

06-04-10 Pulken

När vi anlände ca 19.00 stod där en ensam trana. Vid 19.30 flög de in från matningsfältet i många smågrupper och två stora grupper, en på ca 120 och en på ca 140. "Någon" noterade men ingen rapport än? Ville gärna vänta in en ny söderifrån kommande grupp och minsann när vi var på väg till bilen 20.15 kom det ett gäng på ca 40 st. Totalt under kvällen ca 400.
Margareta Hörby

06-04-10 Matningsfältet, Yngsjö

Kl. 1315-1400. Ca 100 åt på fältet, medan ca 200 tog det lugnt närmare ån och en bit norr om.
Hans Cronert

060410 Matninsfältet Yngsjö

Klockan 09.45 till 11:30 fanns det ca 300 tranor på fältet och åt, ett 50 tal kom inflygande under tiden
Inge absint05@hotmail.com Staffanstorp

06-04-10 Matningsfältet, Yngsjö

Klockan 07.45 stod ca 400 tranor på fältet och åt. Fler kom inflygande.
Karin Magntorn

06-04-09 Pulken

Mellan 19:20 och 19:50 kom det in 424 fåglar från norr till övernattningen i Pulken. Kl. 17:40 fanns 378 fåglar på fältet mitt emot Fyrkantens kiosk.
Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck evert.valfridsson@snf.se

060409 Yngsjö-Åhuskärr

0730 ca 150 på foderplats Trekanten 0800 ca 50 Stegåkra potatislager ca 300vid Ljunge Skola
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

06-04-08 Västra Hammarsjön

Kvällens tranräkning: 98 stationära. Från kl 1915 och fram till kl 2015 kom 198 tranor insträckande från väster. Totalt 296 tranor
Inge Åberg och Nils Waldemarsson

06-04-08 Pulken och Yngsjö

18:55 gick 169 tranor på "maten" mitt emot Fyrkantens Kiosk, Yngsjö. Samtidigt stod 4 tranor längst ner i Pulken.
Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck evert.valfridsson@snf.se

060408 Yngsjö

Ca 70st stående vid foderplatsen Trekantenskiosk samt ett trettiotal efter Stegåkra mot Åhuskärr på marken
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

06-04-08 Matningsfältet

kl. 13.30. Ca 25 tranor som ivrigt åt i norra delen av matningsfältet, 50-80 tranor stod strax intill mot ån.
Karin Magntorn Köpinge

06-04-07 Yngsjö kapell

145 tranor en knapp km söder Yngsjö kapell kl. 15.20
Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck evert.valfridsson@snf.se

06-04-07 PULKEN

CA 300 TRANOR mellan kl 19.20 och 20.20 det verkade som om en del tranor övernattade någon annanstans i Yngsjösjön eller Egesideområdet
Christer Neideman

06-04-07 300 m Norr om matningsfältet Yngsjö

Minst 60 tranor gick i kanten av åfåran utan att ha upptäckt att matningen på tranfältet (mitt för kiosken i Yngsjö) satt igång. SÅ HJÄLP GÄRNA TILL ATT HÅLLA KOLL PÅ NÄR DE BÖRJAR ANVÄNDA FÄLTET OCH RÄKNA GÄRNA HUR MÅNGA DE ÄR, och så förstås, rapportera i tranobsboken!
Hasse Cronert, för Trangruppen i Kristianstads Vattenrike

06-04-07 Olseröd

23 tranor mot N kl 18:10
Thomas Lindblad Olseröd

06-04-07 Yngsjötrakten

På åkrarna S om Yngsjö kapell gick 95 tranor vid 17-tiden
Thomas Lindblad Olseröd

06-04-06 Pulken

Vi anlände 19.15. Någon hade då räknat in ca 250 tranor. Därefter anlände smågrupper hela tiden. Kl 20.00 kom en större grupp söderifrån på ca 100 ex. Totalt ca 500 under denna blåsiga, ruggiga och mörka kväll.
Margareta Hörby

06-04-06 Yngsjö

Rundtur Pulken,Yngsjö, Åhuskärr, Gropahålet 14.30 - 16. 4 flockar med c:a 25 tranor i varje, alla med flygriktning norrut och stigande i höjd. Vid Pulken 6 och vattensamlingarna N Furubodavägen 8 på marken. Vid matningsfältet dygt 100 på marken
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

06-04-05 Pulken

Kvällens tranräkning. Fågelklubben räknade in 376 inflygande tranor till Pulken på kvällen.
Karin Magntorn

06-04-05 Västra Hammarsjön

Kvällens tranräkning: Totalt 94 tranor
Nils Waldemarsson

06-04-05 Åhus kärr söder om Yngsjö

450 tranor rastade på fälten väster om vägen.
Simone Röper/gm Hans Cronert

06-04-04 Pulken

425 tranor flög in söderifrån på kvällen.
Simone Röper/gm Hasse Cronert

06-04-02 Olseröds Sommarby

4 st. står på marken vid drändammen.
Jesper Olsen jesperolsen@telia.com Västra Vram

06-04-02 Hammarslund

23 flygande tranor cirklade över Hammarslund vid 17-tiden.
Helene Gunnarsson Kristianstad

06-04-03 Yngsjö

Ca 230 tranor på "matningsfältet" mitt emot Bilisten i Yngsjö på morgonen vid 7.30. Ännu matas det inte på fältet.
Patrik O via KM

06-04-02 Pulken

Ikväll kom tranorna nästan samtidigt med regnet! Totalt flög ca 390 fåglar in för övernattning i Pulken. Den första 70 fåglarna kom kl. 18.00 och de sista 50 kl. 20.00. Ungefär hälften av tranorna kom från söder och resten från norr. Ett par danskar, som använt söndagen för att leta tranor i Vattenriket, berättade att man under dagen sett ca 1.000 fåglar sträcka norröver förbi våra bygder.
Evert Valfridsson och Thomas Lindblad evert.valfridsson@snf.se

06-04-02 Västra Hammarsjön

Kvällens tranräkning: 4 stationära och 13 inflygande från sjön kl 18.30 Summa 17 st.
Inge Åberg och Nils Waldemarsson

06-04-02 Hammarslund

ca 100 tranor sträckte norrut i flockar på 10-25 ex under förmiddagen
Christer Neideman

06-04-02 Hedentorp

Trettiotal skruvade över Hedentorp vi 15-tiden. Fortsatte norrut.
Jan-Olov Eriksson Hedentorp

06-04-01 Yngsjö Kapell

ca 80 tranor flög norrut kl 17
Christer Neideman

06-03-31 Härnestad

Ca 100 tranor på majsältet vid Härnestads gård vid 12-tiden.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

06-03-31 Pulken

28 tranor flög in från söder 18.30 men gick inte ner utan fortsatte i riktning mot Härnestads gård och kanske Köpinge ängar. 18.40 kom ytterligare 11 som gjorde likadan. Men, så kl. 19.35 kom ca 75 tranor från söder som landade och dansade lite till glädje för de ca 15 personer som var på plats i tornet.
Karin Magntorn Köpinge

06-03-31 Härnestad

55 tranor, ca kl 15.00,på majsfält mellan Ripa och Härnestad
S-E. Magnusson

06-03-29 Härnestad

187 ex födosökte i majsfält kl.17:15
Linda Niklasson linda.niklasson@tele2.se Bromölla


Med så få kvälls-tranor vid Pulken under de båda räkningstillfällena, kan man förmoda att tranorna på majsfältet mellan Ripa och Härnestadsgården övernattar någon annan stans. Kan det månne vara i en överssvämning på Köpinge ängar?
Hans Cronert

06-03-30 Pulken

Fågelklubbens andra tranräkning: 56 tranor därav 2 stationära. 23 st kom in söderifrån kl 19.25. Från samma riktning kom ytterligare 31 st kl 19.45
Anette Strand, Göran Knutsson och Nils Waldemarsson

06-03-30 Härnestad 07.30

Ca 300 tranor på majsfältet och fler kom inflygande.
Karin Magntorn

06-03-29 Härnestad, 18.30

Stor flock med tranor stod kvar på majsfälten mellan Ripa och Härnestads gård när jag körde förbi 18.30
Karin Magntorn

06-03-29 Hammarslund

Trumpetande tranor hördes in i mitt kök vid 19-tiden. Hann tyvärr inte se dem då de flög sin kos.
Helene Gunnarsson antikvariatet@gmail.com Kristianstad

06-03-29 Kristianstads högskola

19 tranor flyger över högskolans kasernområde kl 11.45 i nordlig riktning
Jan-Erik Karlberg janerik.karlberg@telia.com Kristianstad

06-030-29 Tollarp

32 tranor sträckte mot NO
Gunilla Jenzén

06-03-29 N. Trolle Ljungby

20-30 tranor
Göran Frisk via KM

06-03-29 Mellan Ripa och Härnestad

Göran Frisk ringde och berättade att det fortfarande vid lunchtid stod 150 tranor på majsfälten.
Göran Frisk via KM

06-03-29 Håslövs ängar

150 tranor mot N mellan 08:40 och 10:15
Thomas Lindblad Olseröd

06-03-29 Banvallen Köpinge-Åsum

16 tranor ljudligt trumpetande på ett fält öster om cykelvägen på morgonen vid 7.30.
Karin Magntorn

06-03-28 Kristianstad

Kl 15.15 40 tranor över Egna Hem på rakt nordlig kurs. En halvtimme senare ytterligare 5
Wilöhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

06-03-28 Pulken

Första räkningen, sammanfallande med Fågelklubbens och Naturskyddsföreningens trankväll: 51 fåglar flög in för nattvilan kl. 19:55!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

06-03-28 Vä

Tre flockar tranor 15-20 st/flock flög över Vä mot norr mellan 15.00-16.00
Gunilla Jenzén

06-03-28 Pulken-Yngsjö-Härnestad

Ett par hundra tranor sträckte i mindre flockar norrut och minst 150 gick i majsfältet V om Ripa under eftermiddagen.
Hans Cronert

28-03-06 Tranängen

Så kom då tranorna till sist till Tranängens gård, Sydöstra Hammarsjön, två veckor försenade. Ett tjugotal cirklande i luften, letande efter fjolårspotatis
Mats B-O Larsson mats@mml.se Horna, Åhus

06-03-28 S Äspet, Åhus

Tranor , 12 st och en gås kom sv-ifrån med vinden, klockan 10.30, + 9 grader, snart sol.
Christer I Kjellqvist familjenkjellqvist@yahoo.se Åhus

06-03-28 S Äspet, Åhus

Tranor , 12 st och en gås kom sv-ifrån med vinden, klockan 10.30, + 9 grader, snart sol.
Christer I Kjellqvist familjenkjellqvist@yahoo.se Åhus

06-03-28 Ängagården

50 tranor på marken på morgonen enligt Göran Frisk.
Göran Frisk via KM

06-03-28 Täppet Åhus

10 Tranor sträckte norrut kl 11.00
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

06-03-28 Högskolan

1+6 tranor sträckte norrut kl 9.30
Christer Neideman

06-03-27 Härnestad, 14.00

Patrik Olofsson ringde just (klockan 14.00) och berättade att ca 200 tranor stod på majsfälten mellan Ripa och Härnestads gård och 15 ex vid Ängagården.
Patrik O via KM

06-03-25 Härnestad

46 ex på åkrar N Härnestad dessutom 14 ex S Yngsjö
Christer Neideman

06-03-24 kl 18:25-19:05 Pulken

Två tysta tranor landade 18:30 på den snötäckta, frusna nattplatsen i S delen av Pulken. Kl 18:43 kom ytterligare fyra - högljudd hälsningsceremoni! Fyra till anlände 18:47. Sist, kl 18:51 kom två tranor som gled över de 10 på marken, flög i en ögla tillbaka och passerade flocken på nytt, för att slutligen landa 200 m från flocken, i vasskanten med framåtriktade näbbar. Ut ur vassen slinker en mager rävstackare - avslöjad!
Thomas Lindblad Olseröd

06-03-24 kl 15:05 Yngsjötrakten

Två tranor sökte föda på en åker N om Yngsjö kapell.
Thomas Lindblad Olseröd

03-24-06 Sjögård

22 ex på åker + 8 ex str mot NV kl 13.oo
Ulf Jungbeck/Evert Valfridsson

03-24-06 Hovby - Kavrö

Hovby 2 str mot N kl 12.oo. Kavrö 9 ex på åker i norr + 6 ex mot Vramsåns mynning.
Ulf Jungbeck/Evert Valfridsson

03-22-03 Egeside

Kl 14.00 kretsade 6 ex över Egeside.
Ulf Jungbeck/Evert Valfridsson

06-03-24 Härnestad

20 st stod i en majsåker Norr om byn Kl.13,00
Joon Albrektsson joons@telia.com Åhus

06-03-24 Sjögård

Jag var vid Pulken och fick tips om en liten flock på 26 tranor som stod kvar på ett fält vid Sjögård när jag kom förbi kl. 14.30.
Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se Köpinge

06-03-24 Håslöv

1 par promenerade på Kvarnäsvikens is. 26 ex sträckte norrut kl 9
Christer Neideman

06-03-23 kl 17 Olseröd

Ett dussin tranor mot N
Rasmus Lindblad

06-03-23 Ripa

34 tranor på inflygning över Ripa. (KM saxat ur vårteckenrapporteringen)
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se

06-03-23 kl 13 Åhuskärr

Jonny som har bilverkstaden ringde och berättade, att 13 tranor just passerade norrut över Åhuskärr.
gm Thomas Lindblad

06-03-22 Hovby

Christina Göransson såg 12 tranor ca kl 17.30
Christer Neideman

06-03-22 Egeside

6 tranor över Egeside ca kl. 14! Men det behövs minst 6 till för att det ska bli nån trankväll på tisdag!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se Ilnestorp

06-03-21 Hammarslund

trana hörd på eftermiddagen
Christer Neideman

06-03-21 Åsums ängar

Två tranor landade i vassen utanför Åsumallet kl 16:20.
Thomas Lindblad Olseröd

06-03-21 Österäng

4 tranor sträckte norrut
Roine Strandberg

06-03-06 Kristianstad, Hedentorp

Enligt en trovärdig källa sågs två tranor bland en flock gäss på fältet söder om E 22:an vid Hedentorp (den första avfartan från motorvägen, d.v.s. mot bl.a. Åsum). Frågan väcks: är det nån mer som har sett nåt åt det här hållet?
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se


Tranräkningar övernattningsplatser

 

Datum Källa Pulken Hammarsjön Summa
06-04-17 Fågelklubbens räkning 70   70
06-04-14 Fågelklubbens räkning 475 180 655
06-04-11 Fågelklubbens räkning 463 132 600
06-04-08- 06-04-09 Fågelklubbens räkning 425 300 725
06-04-07 Annan rapportör ca 300    
06-04-06 Annan rapportör ca 500    
06-04-05 Fågelklubbens räkning 376 94 470
06-04-04 Annan rapportör 425  
06-04-02 Fågelklubbens räkning 390 17 407
06-03-30 Fågelklubbens räkning 56    
06-03-28 Fågelklubbens räkning 51    

Tranräkningar matningsfält, dygnsmax

Datum Matningsfält Klockslag Antal tranor
06-04-17 Yngsjö kväll 45
06-04-15 Yngsjö 10.30 180
06-04-12 Yngsjö 07.30 350
06-04-11 Yngsjö 08.30 400
06-04-10
Yngsjö 09.45 300
06-04-10 Yngsjö 07.45 400
06-04-09 Yngsjö 07.30 150
06-04-08 Yngsjö 19.00 170
06-04-08 Yngsjö   70
06-04-08 Yngsjö 13.20 25
06-04-07 Yngsjö Matningen påbörjad  

Färgmärkta tranor

Ännu inga färgmärkta tranor observerade 2006.

Tillbaka