Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning
Tranräkningar Pulken, sammanfattning
Färgmärkta tranor
Tranräkning matning

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)

Sammanfattning av Tranvåren 2007

Tranvåren 2007 kom igång tidigt och redan den 1 mars siktades de första häcketranorna. Den 12 mars var den första stora transträckdagen då många var flitiga att raportera och bl a räknades 860 ex sträckande från Håslövs ängar under dagen. När första trankvällen med föreningarna anordandes den 28 mars fanns ca 50 personer på plats och 800 tranor gick ner för att övernatta. Vid det laget hade närmare 100 inlägg gjort i tranobsboken!! Den 29 mars var första tranräkningen i Fågelklubbens regi. 1400 tranor i området (900 Pulken, 500 Hammarsjön). Den 30 mars påbörjades matningsfältet vid Yngsjö eftersom det var nysådd överallt och stora tranflockar började direkt söka sig till matningsfältet. Den 5 april såddes matningsfältet vid Pulken in. Under påskhelgen var det gott om tranor både på matningsfältet vid Yngsjö (ca 300-500 dagligen) och glädjande nog också under den 6 april på matningsfältet vid Pulken där 450 tranor åt på morgonen. Tranräkningen den 6 april bjöd på årets högsta säkra siffra, 1 390 övernattande tranor vid Pulken, som tyvärr skrämdes av båtburna gäster. Flockar med hundratalet tranor har hållit sig kvar i trakterna runt Yngsjö- Nyehusen ända till månadsskiftet april-maj och så sent som den 2 maj lästes flera färgmärkta tranor av.


07-10-06 Fårabäck - V Hammaren


ca 330 tranor sträckte söderut kl 08.30
Chister Neideman

07-10-05 Håslövs ängar

17.50 320 sträckande S 18.10 85 "
Göran Knutsson knutsson.goran@telia.com Kristianstad

07-10-05 Ilnestorp

Ca 550 fåglar sträckte söder i några flockar under ett fantastiskt låtande strax före kl. 16.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

07-09-16 Nedre delarna av Helgeån

Summering av tranor längs nedre delarna av Helgeån omkring helgen 15-16 september (minimisiffror, eftersom vi har ofullständig kunskap om övernattningsplatserna): 280 tranor vid Pulken, 210 tranor vid Hovby ängar och 200 tranor vid Gummastorpasjön. Dvs minst ca 700 ex.
gm Hans Cronert, Biosfärkontoret

07-09-15 Träne,någon mil sydväst om Kristianstad

08.00 lördag morgon c:a 100 tranor de flesta går och betar, en del bara står stilla, men det kommer nya flygande och en del lyfter och flyger iväg, svårt att säga åt vilket håll för de cirklar runt lite.
Maja Holmqvist Else-Maj.Holmqvist@Malmo.se Malmö

07-09-16 Furuboda

ca 110 tranor på fälten
Christer Neideman

07-09-15 Pulken

Ca 280 fåglar kunde räknas in kl. 18.55 när de hade samlats för natten innan de blev uppskrämda och drog iväg.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

070913 Pulken

kl 1645 c:a 400 tranor och fler på ingående på båda sidor av helgeå
Bernth Gerkens bernthg@adamomail.se Kristianstad

07.03-02 Lyngbygårds marker øst om Everöd

ca 200 betande traner på felten
Birte Andersen bia@km.dk Köpenhavn/Gringelstad

07-09-03 Hovby Ängar

9 st tranor betande ner mot Hammarsjön
Ulla & Ivan Kruys ulla.kruys@minmail.net Åhus

07-07-26 Pulken

Två tranor varav en märkt enligt följande: höger ben: blå-röd-vit; vänster:orange-röd-orange
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

07-08-24 Ilnestorp

35 tranor i tre olika flockar mot sydväst!
Evert Valfridsson evert.valfridson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

07-04-27 Pulken

Två tranor kl 15.
Thomas Lindblad O

07-04-25 Isternäset

ca 45 tranor sträckte förbi ca kl 10.30 dessum 16 ex överflygande Högskolan ca kl 12.30
Christer Neideman

07-04-25 Björkhäll (Hovby)

Drygt 90 tranor flög från SO Hammarsjön till markerna kring Gamlegård på sjöns V sida (S om Åsumallet).
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-14 Pulken

Ca 60 tranor kl 10 på förmiddagen.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-13 Pulken

Tranräkning. Mellan 19.15 och 20.15 flög det in totalt 261 tranor; 19.15 197 från söder, 20.05 2 från väster, 20.10 55 från nordväst och 2 från norr, 20.15 3 från söder och 2 från öster
Göran Knutsson och Anette strand knutsson.goran@telia.com Kristianstad

07-04-12 Nyehusen

17 ex födosökte S om reningsverket
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-12 Yngsjö

10 ex rastade mellan sjön och byn 17:35
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-12 Pulken

Ca 75 tranor på sovplatsen redan 17:30
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-12 Håslövs ängar

75 ex sträckte mot N strax före kl 12
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-12 Hammarslund

Två flockar om totalt ca 100 tranor sträckte förbi under lunchen (ca 11.45-12.15)
Christer Neideman

07-04-10 Nyehusen-Yngsjö

Ca 6-700 tranor under hela dagen
Patrik Olofsson

07-04-08 Yngsjö

två färgmärkta tranor sågs på matningsfältet på påskdagen: vänster: röd.blå.röd höger;gul-blå-vit (norsk) samt vänster: röd-svart-röd , höger röd-svart-gul (från Umeå)
Christer Neideman

07-04-09 Pulken

Totalt 685 tranor, därav 370 inflygande från söder, 300 från öster och 15 från NV.Räkningen startade kl 18.45.De sista noterades kl 20.10.
Mona Wall O Christer Ahlqvist mona.wall@comhem.se Kristianstad

07-04-09 Pulken

Totalt 685 tranor, därav 370 inflygande från söder, 300 från öster och 15 från NV.Räkningen startade kl 18.45.De sista noterades kl 20.10.
Mona Wall O Christer Ahlqvist mona.wall@comhem.se Kristianstad

07-04-09 Nyehusen-Yngsjö-Härnestad, kl.10.30

Toltalt ca. 530 tranor fördelade enligt följande: Nyehusen 160 ex., Matningsfältet Yngsjö 20 ex., nysådd 500 m N. matningsfält ca. 300 ex. och Härnestad 50 ex. En märkt trana från Umeå avläst. Den har varit här nästan en vecka nu.
Patrik Olofsson

07-04-08 Yngsjö

300 tranor på matningsfältet och graftens sidor kl.8.50
Rolf Sjöblom Åhus

07-04-07 Yngsjö matningsfält 1645

Ca 200 tranor och kl 1700 kom ytterligare exakt 74 Tranor inflygande söderifrån så att de gick att räkna styckevis. Kl 1800 fanns inga tranor vid Pulken - tack och lov - för en överfull (7 - 8 pers) gummibåt kom på ån. Kan det vara samma som dagen före?
Katarina & Lennart Nyberg lennartnyberg@telia.com Öllsjö, Kristianstad

07-04-07 Yngsjö matningsfältet, 7.30

Cirka 300 ex.
Patrik Olofsson

07-04-06 Yngsjö-Pulken, 10.30

Pulken matningsfält: 450 ex. kl. 10.30 och minst 300 ex. kvar vid 14.00. Gringelstad: 220 ex.
Simone Roeper gm Patrik Olofsson

07-04-06 Pulken

Totalt 1.390 fåglar flög in mellan 19:35 och 20:25. Av dessa kom ca 1.000 från söder och sydost och ca 160 från NO och matningsfältet. Vid ca 17:45 sågs 650 fåglar strax söder om Härnestads gård och ca 150 vid Trekanten och ca 200 nere mot Furuboda. Det allvarligaste ikväll var dock de störningar som inträffade av båtar/båtfolk. Ca kl. 19.00 sågs två personer kliva iland från en gummibåt rätt söderut från tornet och söder om övernattningsplatsen och skrämma iväg de drygt 110 tranor som vid kl.18.30 fanns där - till viss förtjusning för den handfull skådare i tornet. Men inte nog med detta. Ca kl. 20.30 kom en båt uppför ån och skrämde upp i princip hela flocken! Som under den kvart vi fortfarande (och svärande) fortfarande var kvar. Troligen gick de flesta ner igen på övernattningsplatsen senare. Ett s----s sätt av de här människorna! Och känner de igen sig och har nån hut i kroppen kan de väl höra av sig och förklara sitt tilltag!
Evert Valfridsson och Inge Åberg evert.valfridsson@snf.se

07-04-05 Matningsfältet Yngsjö

Jan Olsson ringde och rapporterade minst 500 tranor på matningsfältet kl 8 på morgonen
JO via Karin M

07-04-05 Pulken

45 st tranor på marken vid Pulken. Kl. 12.45.
Martin Åkesson birgitta@infoartefact.se Limhamn

07-04-04 Köpinge ängar

Ca 200 fåglar rastade, flög upp och rastade igen på Köpinge Ängar söder om Tuvesholm kl. 17.45
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

07-04-04 Pulken

Ca 800 fåglar flög in från såväl norr, söder som väster mellan 19.15 och 20.05
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

07-04-04 Furuboda

Minst 175 tranor V om kursgården kl 18:05.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-04 Yngsjö

Ca 480 tranor gick på matningsfältet och utmed Graften strax före kl 18.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-04 Matningsfältet

C:a 250 tranor på matningsfältet kl.16.30
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-04-04 Sjögårdsbron

50 tranor flög från Egeside österut kl 9:25.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-04 Yngsjö

225 tranor på matningsfältet, den insådda vallen och längs Graftens kanter kl 9:10.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-04 Furuboda

310 tranor på stubb och nysådd V om kursgården kl 9:00.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-03 Björkhäll

Ca 200 tranor kom från väster och landade för övernattning 19.30.
Inge Åberg Kristianstad

07-04-03 Pulken

Mellan 19.30 och 20.10 landade 880 tranor. 80 ex från NO kl 19.30 de övriga från SV. Kl 19.35 370 ex och kl 20.10 170 ex däremellan mindre flockar.
Ulf Jungbeck/Göran Knutsson

07-04-03 Fälten SSV Yngsjö

Tranforskare Simone Röper rapporterar ca 900 tranor på fälten, däribland två tranor färgmärkta som ungfåglar, en från Estland och en från Norge! SPÄNNANDE!
Hans Cronert

07-04-03 Yngsjö kapel/kärrfästerne

kl. 11.30 ca 300 traner betande mellem Kapellet og Kärrfästerne
Birte Andersen bia@km.dk Gringelstad/ Köpenhavn

07-04-03 Yngsjö

ll5 tranor på fält mellan Transval o Yngsjö Kl 9.15 75 tranor på matningsfältet Kl. 9.25
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-04-02 Matningsfältet vid Yngsjö

Tranforskare Simone Röper rapporterar två färgmärkta tranor vid matningsfältet. Den ena, som kunde avläsas fullt ut, är född utanför Umeå i fjol.
Hans Cronert

07-04-02 Yngsjö matningsfältet

Ca 800 gick på och vid matningsfältet på eftermiddagen, rapporterar tranforskare Simone Röper, bördig från Tyskland, bosatt i Umeå.
Hans Cronert

07-32-2 Olseröd

Räknade till 157 tranor som rastade mellan Olseröds by och havet i 2 dygn. Underbart!
Yvonne yhindeman@yahoo.co.uk Olseröd

07-04-02 Yngsjö Matningsfältet

Yngsjö skola såg ca 50 st tranor på matningsfältet klockan 09,00
Johan johanhansson_19@hotmail.com Kristianstad

07-04-01 Björkhäll

Tranorna kom ca 1 km mot norr och landade borta mot Gamlegård. De kom från väster. Kl 19.33 33 ex, 19.58 65 ex och 20.17 ca 65 ex.
Ulf Jungbeck/Göran Knutsson

07-04-01 Pulken

Ca 1300 tranor landade för övernattning mellan 19:00 och 20:20. Ca 100 kom söderifrån, ca 225 från väster och knappt 1000 från en sektor norr-öster om fågeltornet. Strax före 19:30 skrämdes flera hundra tranor, änder, gäss och vadare på vingarna av två skärmflygare (märkta 6833 respektive 4415), vilka flög i en sväng över Egeside och Pulken och vidare mot Everödshållet - en allvarlig störning!
Inge Åberg & Evert Valfridsson & Thomas Lindblad

07-04-01 Matningsfältet Yngsjö

Ca 500 tranor ivrigt ätande på fältet kl. 19
Karin Magntorn

07-04-01 Matningsfältet V Yngsjö

Kl 1530 stod där ca 150 Tranor och åt. Fram till 1615 kom flockar med 15 - 20 fåglar in var tredje till var femte minut. När vi åkte fanns där ca 300 Tranor.
Katarina & Lennart Nyberg lennartnyberg@telia.com Öllsjö, Kristianstad

07-04-01 Matningsfältet V om Yngsjö

Ca 625 tranor på matningsfältet och uppåt längs Graftens kanter kl 08:20.
Thomas Lindblad Olseröd

07-04-01 N om Olseröd (Köle)

115 tranor på nysådd kl 8:10.
Thomas Lindblad Olseröd

070331 Nöbbelöv

12 tranor flög söderut ( mot Hammarsjön?) kl 19.06
Gunilla Jenzén

07-03-31 Pulken

Pulken 19.30-20.15
Ikväll kom MINST 1400 tranor in till Pulken varav ca hälften i riktning från matningen. En stor flock från Köpinge hållet och resten från S.
Karin Magntorn

07-03-31 Yngsjö matningsfältet

350 ex på kvällen innan de flög till Pulken, rapporterade av Carl Andersson
Hans Cronert

070331 väg 118

Från Ljunge Skola till Rattikegården 10 grupper med 150-200st i varje som gick och åt vid 9 tiden i morse.
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

07-03-31 Längs väg 118 (Yngsjö)

Ca 270 N Rathkegården, ca 300 Trekanten Yngsjö (matningsfältet), minst 250 "Ängarna" samt ca 80 Stegåkra-Kärrfästevägen dvs minst 900 sammanlagt ca kl 16
Christer Neideman

07-03-30 Pulken

Ännu en härlig VINDSTILLA kväll vid Pulken. De stora tranflockarna kom in söderifrån och sent, 19.50-20.10 vilket gjorde det svårräknat minst sagt. Vi som stod i tornet (6 danska gäster och lika många svenskar) uppskattade antalet tranor denna kvällen till minst 1000, snarare 1000-1200.
Karin o Ola Magntorn

070330 Ljunge skola

Bakom gammla blomsterhandeln stod 8-900st och åt vid 8.30 tiden
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

070330 Kärrfästorna

Vid 8 tiden i morse 3-400 st stod på två fält och åt
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

070330 norr väg 118

norr väg 118 en till tre km söder Yngsjö kapell mer än 800 betande tranor observationen gjord 1000 till 1040
Bernth Gerkens bernthg@adamomail.se Kristianstad

070330 Utefter väg 118

kl 1000 till 1040 från 1 km till 3km söder Yngsjö kapel norr v 118 mer än 800 tranor betande
Bernth Gerkens bernthg@adamomail.se kristianstad

070329 Kärrfästerna

ca 250 st gick ner för kvällen på fält blev skrämda men kom tillbaka innan mörkret
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

07-03-29 Tranrastområdet -södra delen av Kristianstadsslätten

Summa, summarum har vi således minst 1400 tranor som rastar i vårt område nu. I fjol, som var ett riktigt dåligt år, nådde vi bara upp till som mest 700 fåglar.
Hans Cronert

07-03-29 Hovby ängar, Björkhäll

Ca 510 tranor landade för övernattning vid Hammarsjöns SV strand mellan kl 19 och 20.
Thomas Lindblad (& Hans Cronert) Olseröd

07-03-29 Pulken

Mellan kl 19:30 och 20:10 kom ca 900 tranor inflygande från sydsektorn (mest rakt syd, ett antal, ca 75, mer från SV). De sista flockarna kom efter kl 20 då det var tämligen mörkt, och uppskattningen av dessa ca 200 var mycket grov. Även den största sammanlagda flocken (ca 500+) var svårräknad då den var i flera led både horisonellt och vertikalt. Anette Strand, Göran Knuttson och Fredrik Ahlström
Fredrik Ahlström fredrik.ahlstrom@m.lst.se Kristianstad

07-03-29 Gringelstad

Ca 70 fåglar rastade/drog norrut från fält strax norr Vramsån öster om Lyngsjö stamp mellan Gringelstad och flygplatsen ca kl. 13.
Evert Valfridsson och Ulf Jungbeck evert.valfridsson@snf.se

070329 Tollarp

34 st tranor passerade Tollarp 15.30. Flocken delade på sig. 6 flög norrut, de andra åt väster
Gunilla Jenzén

070329 Tollarp

15.30 Tollarp kom en flock på 34 tranor. Flocken delade på sig och 6 st flög norrut de andra västerut. De gick ner i höjd och cirklade runt.
Gunilla Jenzén

07-03-29 kl. 10.00 Strax N. Olserödskorset, utmed väg 118

Cirka 800-900 ex. Ytterligare ett 30-tal stod vid Yngsjö kapell
Patrik Olofsson

07-03-28 Pulken

Totalt ca 800 fåglar flög in från söder (kanske kom de långt ifrån) mellan 19.00 och 19.45 till stor förnöjelse för de ca 50 personerna, som slutit upp på fågelklubbens och naturskyddsföreningens trankväll!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

07-03-28 Pulken

Från ett välfyllt fågeltorn sågs minst 800 tranor landa mellan kl 19 och 20 (En stor flock om minst 400 kom ganska sent)
Christer Neideman

07-03-27 Pulken

Mellan kl 18.00 och 19.45 var jag tillsammans med ett glatt och positivt gäng naturintresserade från Furuboda och ytterligare några till från den referensgrupp som just nu arbetar med att påtagligt förbättra tillgängligheten för "alla". Vi hade en underbar kväll där tranor i flockar om allt från 8 - 50 landade ner i solnedgångens så speciella sken och ljussättning. Som en finalnär vi skulle bryta upp och avsluta kom en pilformation tranor alldeles ovanför våra huvuden, kanske 25 - 30 m över oss, innan de landade ner 500 m bort. Deltagarna för kvällens besök lämnade då det landat cirka 300 tranor. Själv dröjde jag mig kvar ytterligare 20 min och under den tiden kom ytterligare drygt ett par hundra. Summa sumarum denna kväll landade mellan 500 - 600 tranor ner på Pulken denna kväll.
Jan Olsson / guideföretaget Landskapet JO info@Landskapet.se Åhus

07-03-25 Pulken

Jag läste fel på datumen: Thomas såg bara 225 ex vid Hästholmen den 25 (mot 260 den 26) Detta stämmer bättre med mina egna uppskattningar på den stora flocken vid Pulken. Så det blir närmare 450 än 500 tranor den 25.
Christer Neideman

07-03-25 Pulken

Med hänsyn till Thomas Lindblads siffror på den stora tranflocken, som vi säkert underskattade (till ngt över 200)så var var detr nog ca 500 tranor den 25
Christer Neideman

07-03-28 Åhus Täppet

15 tranor flyger över Täppet Kl 11.00
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-03-28 Cykelvägen Köpinge-Åsum

Minst 100 tranor på marken öster om cykelvägen mellan Åsum o Köpinge på morgonen vid 7.30
Karin Magntorn Köpinge

07-03-28 Sågmöllan och Köpinge fälad

50 tranor vid Sågmöllan, Gringelstad och minst 200 tranor vid Köpinge fälad på morgonen rapporterar Carl Andersson.
Hans Cronert

07-03-27 Yngsjö

En mindre flock tranor fanns utmed vägen i Yngsjö i morse (kl 7.30) flesta olda i dimman
kerstin sjögren kerstinisjogren@telia.com Yngsjö

07-03-26 Pulken

Tranräkning: Anette Strand, G Knutsson. F Ahlström, I Åberg. Raport: 19.20 42 rastande 19.20 19 fr söder 19.25 7 fr söder 19.45 260 fr söder 19.55 143 fr väster 20.00 8 fr söder 20.02 56 fr söder. summa tot 535 Ytterligare tranor hördes ca 20.l0 från andra sidan björkridån mot Helgeå.
Göran Knutsson knutsson.goran@telia.com kristianstad

07-03-26 Vägen Prästlönebostället - väg 118

Kl 19:18 passerade 19 tranor från S mot Pulken. Kl 19:25 kom ytterligare 7 ex från S mot Pulken. Kl 19:32 kom 35 tranor västerifrån och landade V om infarten till Nyehusen från väg 118, där redan 15 ex födosökte på ett grönt fält = 50 fåglar där. Kl 19:37 passerade (den stora flocken från Hästholmens gård?) 260 ex min obsplats på sin väg mot Pulken. Kl 19:50 flög 8 tranor mot N (och Pulken) över Kärrfästevägen.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-26 N om Olseröd

På en stubbåker vid Hästholmens gård gick 260 tranor mellan 18:50 och ca 19:30. Av och till försökte småflockar landa på en åker vid Köle, men skrämdes bort av den traktor som körde och sådde.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-25 N om Olseröd

Mellan Hästholmens gård och Köle (N om Olseröd) uppehöll sig ca 225 tranor på sena eftermiddagen.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-25 Pulken

ca 450 tranor kom in mellan kl 19 och 20
Christer Neideman

07-03-25 Köpinge och Gringelstads fälader

Sammanlagt ca 400 tranor på Köpinge och Gringelstads fälader rapporterar Carl Andersson under förmiddagen.
Hans Cronert

07-03-24 Pulken, 18.00-19.00

Ca 480 tranor kom in under kvällen, alla från SV.
Karin Magntorn

07-03-24 Olseröd

Minst 175 tranor vid Hästholmens gård, ca 1,5 km N om Olseröds by kl 15.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-24 Strax N om Olserödskorset

200 rastande, 100 flög mot N kl 11.00
Ann Mari Thorner

07-03-23 Gringelstads och Köpinge fälader

Sammanlagt ca 400 tranor på Gringelstads och Köpinge fälader rapporterar Carl Andersson.
Hans Cronert

07-03-23 Stänkeryggen

Kl 13.55 56 rastande söder gården.
Ulf Jungbeck

07-03-23 Sjögård

Kl 13.40 124 rastande 500 meter väster om bron.
Ulf Jungbeck

07-03-23 Gummastorpasjön

14 ex sträckande mot NO kl 09.45
Ulf Jungbeck

07-03-23 Härnestad

Rastande tranor på gammalt majsfält c.a 25 st Kl. 09.00 som senare lyfte norrut.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-03-23 Olseröd

På morgonen ropade några tranor från åkrarna NO om Olseröd.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-22 Fjällmossen

2 fåglar SV om parkeringen
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

070320 grönhult

2 st tranor spatserade på en naturbetesmark i grönhult.
embla hoff1@telia.com grönhult

07-03-21 Kärrfästorna

50 tranor lågt mot N (och Pulken?) kl 17:45
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-21 Ugerup

Kl 11.45 6 mot NV
Ulf Jungbeck

07-03-21 Hovby

Kl 11.15 30 rastande tranor
Ulf Jungbeck

07-03-16 Köpinge ängar

Öster om Helgeå rastade 112 tranor kl 10.40
Ulf Jungbeck u.jungbeck@minpost.nu

07-03-12 Kristianstad

Kl 16.00 11 mot V
Ulf Jungbeck

07-03-12 Gyetorp

Kl 14.40 25 mot N
Ulf Jungbeck

07-03-12 Bodarna

Kl 14.00 19(9+6+4) mot N
Ulf Jungbeck

07-03-12 Vannebergaholmen

Kl 12.40-13.35 41(10+8+13) mot N
Ulf Jungbeck

07-03-09 Vanneberga plurra

Kl 16.00 7 + 19 tranor mot NO
Ulf Jungbeck u.jungbeck@minpost.nu

07-03-07 Vittskövle

Kl 13.15 2 tranor mot NO
Ulf Jungbeck

07-03-04 Trolle Ljungby

Kl 23.30 4 tranor mot norr.
Ulf Jungbeck u.jungbeck@minpost.nu

07-03-21 Prästlönebostället, Vittskövle

Kl. 12:00 C.a 100 tranor på stubbåker 200 m öster gården, samtidigt svävar en glada över tranorna.
Johan Jansson joh.jan@bredband.net Vittskövle

07-03-21 Prästlönebostället, Vittskövle

Kl. 12:00 C.a 100 tranor på stubbåker 200 m öster gården, samtidigt svävar en glada över tranorna.
Johan Jansson joh.jan@bredband.net Vittskövle

07-03-21 Mjöåkra, S om Gringelstad

300-400 tranor på gammalt potatisfält, observerade av Carl Andersson.
Hans Cronert

07-03-19 mellan Hovby och Åsum

50-100 tranor på fält norr om Hovby på kvällen rapporterades av Rolf Sjöblom.
Hans Cronert

07-03-20 Juleboda

Kl 18:05-18:10 passerade 24 + 14 tranor norrut på låg höjd.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-19 Egeside-Pulken

Minst 110 ex. på fält strax V. om Egeside. Lyfte vid 18.15 och landade vid Pulken.
Patrik Olofsson

2007-03-18 Härnestad

256 ex.på f.d majsfält
Patrik Olofsson

2007-03-18 Pulken

2 tranor cirklar över Pulken och landar i bortre kanten sett från vägen. 3 tranor betande på ett fält söder om Köpinge. ca 16.30 - 17.00
Gun-Britt Fransman gun-britt.fransman@m.lst.se Bromölla

2007-03-18 Pulken

2 tranor cirklar över Pulken och landar i bortre kanten sett från vägen. 3 tranor betande på ett fält söder om Köpinge. ca 16.30 - 17.00
Gun-Britt Fransman gun-britt.fransman@m.lst.se Bromölla

07-03-17 Hovby

18 tranor rastade på förmiddan strax norr om Hovby och 20 rastade vid Gamlegård.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

07-03-17 Härnestad

Minst 250 på majsfältet
Christer Neideman

070316 Härnestad

Ca 300 landade på fd majsfältet vid 16 tiden
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

07-03-15 Yngsjö kapell

Tre tranor mot N 17:52-17:53.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-15 Åhus

30 tranor mot N kl 17:37-17:38.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-15 Vanneberga

40 tranor mot N kl 17:23-17:24.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-15 Härnestad kl. 8.20

300 tranor (varav en märkt) på majsfält.
Patrik Olofsson via KM

070313 Pulken

5 tranor rastar S sidan helgeå. 9 +9 passerar på hög norrut höjd med 5 min mellanrum
Bernth Gerkens bernthg@adamomail.se kristianstad

07-03-12 Pulken

Ca 20 tranor rastade vid mörkrets inbrott.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-11 vest om landoen

ca 35 traner mod øst
Birte Andersen bia@km.dk Gringelstad/Koebenhavn

07-03-12 Hammarslund

ca 80 översträckande ca kl 14 -15 plus ca 80 över Håslöv kl 15.30-16.30
Christer Neideman

07-03-12 Olseröd

trettiofem tranor mot N 16:06-16:10
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-12 Everöd

Tjugo tranor mot N 15:50-15:52
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-12 Kristianstad

Femtio tranor mot N över Resecentrum kl 15:24-15:26
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-12 Håslövs ängar

Första stor transträckdagen. Roine Strandberg räknade in inte mindre än 860 ex sträckande mot N under tiden 07:30-14:10.
genom Hasse Cronert

070312 Hammarsjön

Ett par som gick och spelade
Lennart Johanzon/BF Åhus info@johanzon.se Åhus

07-03-12 Stehag, Skåne

22 tranor på väg norrut
Sten O Andréasson sten@stenograf.se Stehag

07-03-12 Kristianstad

Tjugofyra tranor mot N över soptippen och Isternäset 10:18-10:23
Thomas Lindblad Olseröd

070311 Åhus

ca 35 st över Äspet mot landön
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

07-03-11 Åhus

11 tranor från väster cirklade över Kolonivägen på låg höjd och flög vidare norröver.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-03-10 Horna, Bondegård

8 tranor flög norrut
Anna Wettemark Horna

070309 Helgedal, Kristianstad

Tre tranor på låg höjd flög över Tobaksvägen kl 15.30 norrut
Jan-Erik Karlberg janerik.karlberg2telia.com Kristianstad

07-03-09 Olseröd

Två tranor mot N 16:37-16:38
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-09 Herkules

1 ex överflygande
Christer Neideman

07-03-09 Tollarp

14 tranor flög över Tollarp mot norr kl 14.00
Gunilla Jenzén Tollarp

07-03-09 Tollarp

14 tranor flög över Tollarp mot norr kl 14.00
Gunilla Jenzén Tollarp

07-03-09 Vä

Minst 50 tranor seglade runt över Vä 13.30. Sträckte mot norr
Egon Ringström Vä

07-03-09 Nosaby Idrottsplats

Trettiotal tranor drog trumpetande norrut över Nosaby kl. 13.10
Per Sköld per.skld@telia.com Hammar, Kristianstad

07-03-09 Åhus Täppet

10 tal tranor som flög in från kusten kl. 15.30.
Rolf Sjöblom sjoblom.rolf@telia.com Åhus

07-03-09 Olseröd

Tre tranor mot N 14:58-15:00
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-09 Åhuskärr

Två tranor mot N 14:45-14:46
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-09 Kärrfästorna

Sju tranor mot N 14:37-14:39
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-09 Gärds Köpinge

kl.15.00
6 tranor cirklade en stund ovanför mataffären innan de sträckte vidare norrut.
Karin Magntorn Köpinge

070307 Egeside Wittskövle

15st Flygande mot Härnestad.
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

07-03-07 Köpinge ängar

5 tranor rastade.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@snf.se

07-03-07 Över öllsjö

3st Tranor i formation riktning norrut Kl 14.00
Agne Damgaard agne.damgaard@swipnet.se Öllsjö kristianstad

07-03-06 Källegården, Vittskövle

7 st tranor på relativt låg höjd i riktning mot Pulken.
Leif Halvarsson Vittskövle

07-03-06 Egeside,Vittskövle

4 st tranor vid Ängagården, satt på ett fält och trumpeta mellan Döveväg och Ängagården.
Göran Frisk friskarna@bredband.net Vittskövle

07-03-06 Tranängen, Horna

Ensam trana på markerna ner mot Hammarsjön, Tranängens gård, Horna
Mats Larsson mats@mml.se Tranängen, Horna

07-03-04 Hovby ängar

Två tranor sträckte in från SV ca 13:30.
Thomas Lindblad Olseröd

07-03-05 Härnestad o Svarta Sjö

2 tranor Härnestad + 2 tranor Svarta Sjö
Patrik Olofsson via Karin M

07-03-04 Ingelstorp, Smedby, Kalmar

En ensam trana var, på ganska hög höjd ,på väg norrut under karaktäristiskt trumpetande. Samma afton uppmärkasmmades årets första morkulla (ensam) under flykt.
Jim Sundström jim.sundstrom@telia.com Kalmar

04-03-07 Nävlingeåasen

3 traner i luften fra nordvest mod sydøst (nord for Djurröd)
Steffen Leo Hansen slh.isv@cbs.dk Långaröd / Köpenhamn

04-03-05 Nävlingeåsen

3 traner i luften fra nordvest mod sydøst over Nävlingeåsen (nord for Djurröd)
Steffen Leo Hansen slh.isv@cbs.dk Långaröd / Köpenhamn

07-03-01 Österslövshus

I arla morgonstund, vid 5.30, hördes "hemmatranorna", som brukar bo mellan Ekestad och Karsholm, trumpeta.
Hans Cronert Österslövshus


Tranräkningar övernattningsplatser

 

Datum Källa Pulken Hammarsjön Summa
07-04-13 Fågelklubbens räkning 261    
07-04-09 Fågelklubbens räkning 685    
07-04-06 Fågelklubbens räkning 1390    
07-04-04 Fågelklubbens räkning 800    
07-04-03 Fågelklubbens räkning 880 200 1080
07-04-01 Fågelklubbens räkning 1300 160 1460
07-03-31 Annan rapportör 1400    
07-03-30 Annan rapportör > 1000  
07-03-29 Fågelklubbens räkning 900 510 1400
07-03-28 Annan rapportör 800    
07-03-27 Annan rapportör 500-600    
07-03-26 Fågelklubbens räkning 535    
07-03-25 Annan rapportör 450    
07-03-24 Annan rapportör 480    
07-03-12 Annan rapportör 20    

Tranräkningar matningsfält, dygnsmax

Datum Matningsfält Klockslag Antal tranor
07-04-09 Yngsjö 10.30 20
07-04-08 Yngsjö 08.50 300
07-04-07 Yngsjö 07.30 300
07-04-06 Pulken 10.30 450
07-04-05
Yngsjö 08.00 500
07-04-05 Pulken 12.45 45
07-04-05 Yngsjö 08.00 500
07-04-04 Yngsjö 18.00 480
07-04-02 Yngsjö eftermiddag 800
07-04-01 Yngsjö 08.20 625
07-03-31 Yngsjö 19.00 ca 350
07-03-30 Yngsjö Matningen påbörjad  

Färgmärkta tranor

Datum Märkning, vänster Märkning, höger Ursprung Obs av
07-05-02 röd-svart-röd blå-vit-svart Märkt som bounnge i Västergötland 2006 PO, HC
07-05-02 röd-vit-röd röd-gul-röd Märkt som bounge i Umeå 2006 PO
07-04-10 röd-röd-vit röd-gul-blå Märt som bounge u Umeå 2006 PO
07-04-09 röd-svart-röd röd-svart-gul Märkt som bounge i Umeå 2006 PO
07-04-08 röd-svart-röd blå-svart-gul Märkt som bounge i Umeå 2006 CN
07-04-08 röd-blå-röd gul-blå-vit Norskt urpsrung CN
07-04-04 röd-blå-grön gul-blå-vit Norkst ursprung SR, PO
07-04-03 vit-svart-vit gul-vit-svart Estnisk trana som märktes i Paslepa, Läänemaa 2005 SR
07-04-03 röd-vit-röd gul-vit-röd Norkst urpsrung SR
07-04-02 röd-svart-röd röd-svart-gul Märkt som bounge i Umeå 2006 SR
07-03-15 röd-svart-röd svart-blå-grön Märkt Västmaland 2003 PO
07-03-15 röd-vit-röd gul-svart-grön Norskt ursprung PO

PO= Patrik Olofsson, SR= Simone Röper, CN= Christer Neideman, HC= Hans Cronert

Tillbaka