Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning
Tranräkningar Pulken, sammanfattning
Färgmärkta tranor
Tranräkning matning

Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)

Sammanfattning av Tranvåren 2008

Under hela februari rapporterades tranor men större flockar från runt mitten av mars. Tranorna stod runt om i bygden, många på gamla majsfält. Den 20 mars var många flitiga och rapporterade och som mest hade då 1200 fåglar samlats på ett fält varifrån de lyfte för att flyga för övernattning. Vid Fågelklubbens första räkning, den 26 mars räknades 1192 tranor in. Även den 28 och 29 mars räknades lika många in. En morgontidig observation från den 30 mars kl. 06.15 berättar om ljudligt trumpetande från de övernattande tranorna. Samma dag, den 30 mars, har matningen börjat på fältet vid Pulken. Här spreds under dagen 300 kg "tranmat" för att locka tranorna hit.

På tranräkningen den 1 april räknades inte mindre än 1700 tranor in, drygt 400 gick ner på västra sidan av Hammarsjön och ca 1300 kom in vid Pulken.

På lördagen den 5 april hittade tranorna fram till matningsfältet vid Pulken tornet. De följande dagarna observerades som max 400 tranor på och i anslutning till matningsfältet.

Vid fågelklubbens sista räkning den 10 april gick räknades drygt 500 tranor in. Större delen av tranorna har dragit vidare, men fortfarande i månadsskiftet april-maj syns flockar om tiotals tranor till och kvällen den 27 april övernattade så mycket som 230  tranor i södra delen av Hammarsjön.


08-11-08 Hammarslund


Samma ungfågel med hängande vinge som den 5 nov sågs på Håslöv gick på åker nära Fågelängsvägen
Christer Neideman

08-10-14 Landön

Andrahandsuppgift: Starkt sträck mot S minst 600 sedda på eftermiddagen
Christer Neideman

08-10-12 Hammarslund

Ca 150 mot S i skymningen (kl 18.15)
Christer Neideman

08-09-24 Barsebäck

Ca 200 tranor kommer in från Lundåkrabukten och sträcker sydost in över land vid 18-tiden. Letade de övernattning? I så fall var?
Birgit Pehrsson birgit.pehrsson@lomma.se Hofterup

08-09-28 Hammarslund

ca 200 i två flockar sträckte förbi ca kl 16 Nästa morgon 29 sep kl 9 sträckte ca 120 ex förbi
Christer Neideman

08-09-12 Pulken

465 tranor, tog "nattkvist" med dans och glada tillrop söder om besöksanläggningen, vid 1930-tiden
Hans Cronert Österslövshus

08-09-09 Pulken

Ca 300 tranor mitt på dagen enl. Micke Douhan som är på plats och bygger toalett vid tornet.
Karin M

08-09-06 Hovby

ca 150 tranor nedanför Hovby kl 19.30 Endast 11 st (3 kullar) vid Pulken kl 20.00
Christer Neideman

08-09-05 Trantider igen!

FREDRIKSDALSVIKEN: 145 rastade på fält och strandängar nära Fredriksdals gård i går kväll. PULKEN: minst 200 rastande på förmiddagen nedanför Pulkentornet
Hans Cronert

08-08-25 Gaddaröd

Ikväll såg vi den tyska tranan (vänster blå-blå-vit, höger vit-svart-gul). På en stubbåker i Gaddaröd i par med annan.
Rydhagen a.rydhagen@swipnet.se

08-06-08 Pulken

ca 40 ex vid den yttre pölen
Christer Neideman

08-05-11 Hörby-S. Rörum

Observerade ett tranpar med två ungar.
Sven Ingvar Granemark Lund

08-05-01 Egeside

ca 150 tranor flög upp från Egeside när båt passerade
Christer Neideman

08-04-27 Hovby ängar

Ett 40 tal tranor drog söderut längs sjön kring lunchtid.
Karin o Ola Magntorn Köpinge

08-04-28 Kanalhuset

7 st tranor drog norrut, kl.09.30
Christer Ahlquist, Kristianstad

08-04-27 Hammarsjön söder

230 fåglar, gamla och unga, rastade i södra Hammarsjön nära Helgeåns utflöde kring kl. 13.00.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-04-22 Olsgård

16 tranor snurrade vid 10-tiden runt över fälten vid vindmöllorna "bakom" Olsgård och drog (såg det ut som i alla fall) sen vidare mot norr.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-04-20 Ekenabben

2 tranor gick och åt ett par hundra meter öster om ekenabbstornet på em.
Gunnar svensson gunnar.a.svensson@telia.com Kristianstad

08-04-20 Håslövs ängar

10 st tranor mot norr, kl.10.30 17 st tranor mot norr, kl.10.50
Christer Ahlquist Kristianstad

08-04-15 Pulken

Endast 7 tranor på matfältet/sovplatsen i skymningen. Ca 125 tranor landade någonstans mellan Ripa och Härnestad strax före solnedgången, men kom inte till Pulken (åtminstone inte före 20:50). Tre älgar - två kalvar och en ko -förgyllde aftonen
Thomas Lindblad Olseröd

08-04-13 Pulken

Knappt 100 tranor på förmiddagen Två färgmärkta gick på tranåkern: Vä: röd,röd,blå Hö: Gul,svart,gul Vä: röd,blå,röd Hö: röd, mörkgrön, svart (sista färgen svårsedd) sista fågeln var en något halt ungfågel
Christer Neideman

08-04-12 Pulken

ca 500 vid Pulken kl 20 Från början (ca kl 19) gick ca 300 på tranåkern
Christer Neideman

08-04-13 Centrala Ystad

20 tranor kl. 12.40 från havet flög mot N.
Hans Olsson Ystad

08-04-13 Diverse

115 tranor rastade på N delen av Hovby ängar. På matningsfältet vid Pulken gick 80 tranor kl 13:15 och ytterligare 32 sträckte mot N 13:30
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-12 Rebbetuaröd

En färgmärkt trana i par, vid Rebbetuarödsgården. Höger-vit,svart,gul Vänster-blå,blå,vit De var där igår också, fast då intill Forsakarsvägen.
Rydhagen Gaddaröd

08-04-11 Ekenabben

Mellan 10.20 och 10.50 letade 80 tranor uppvindar för att dra norrut
Christer A o Micke D Kristianstad

08-04-11 Över Kårhuset Högskolan

ca 30 st i luften mot Lingnäset, Araslövshållet. Tutade duktigt
Arne Tegnér arne.tegner@hkr.se KRISTIANSTAD

08-04-11 Över Kårhuset Högskolan

ca 30 st i luften mot Lingnäset, Araslövshållet. Tutade duktigt
Arne Tegnér arne.tegner@hkr.se KRISTIANSTAD


Därmed är de av fågelklubben organiserade tranräkningarna vid Pulken och västra sidan av Hammarsjön slut för sässongen. Tack alla räknare för en jättefin insats, till hjälp för alla transkådande besökare i området och ett viktigt bidrag till ökad kunskap för att minimera skadorna för lantbruket.
Hans Cronert, för Trangruppen i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

08-04-10 Pulken

Två färgmärkta tranor fanns vid Pulken på kvällen, vi kunde bara avläsa den ena, som var röd-svart-röd och blå-röd-vit
Christer A & Anette S

08-04-10 Pulken

ca 18:30 gick 57 tranor på matningen, och ytterligare 87 på ängarna runtomkring. Några av de inflygande tranorna gick också ner på matningen först, och flera rörde sig mellan ängarna och matningen. Totalt blev det 431 tranor i Pulken denna kväll
Anette S &Christer A

08-04-10 Västra sidan av Hammarsjön

Fågelklubbens tranräkning: ca 100 tranor uppehölls sig vid V delen av Hammarsjön vid 19-1930-tiden. Troligen har de flesta tänkt övernatta här.
Hans Cronert och Thomas Lindblad

08-04-07 Västra Hammarsjön

Fågelklubbens tranräkning; 75 tranor flög inför övernattning på kvällen.
Christer Ahlquist och Linda Niklasson

08-04-09 Pulken, matfältet

Ca 220 tranor på matfältet vid 9-tiden
Patrik Olofsson

08-04-07 Pulken

Fågelklubbens tranräkning: Kl 1845 420 tranor på eller invid matningsfältet. Kl 1925 500 tranor in från söder,flera grupper av dessa landar direkt på matningsfältet. Kl 2005 till 2020 landar ytterligare 150 tranor på övernattningsplatsen. Totalt 1070 tranor.
Nils Waldemarsson

08-04-05 Nordmaling

6 tranor flyger NNO över Nordmalingsfjärden vid20:30 tiden. Svag sydlig vind. Soligt
Lars Wikman lars.wikman@biologigrand.ac Umeå

08-04-07 N.Lingenäset

Kl.11.15 25 st flygande mot norr Kl.11.20 27 st flygande mot norr Kl.11.40 10 st flygande mot norr
Christer Ahlquist Kristianstad

08-04-07 Pulken 13.30

Cirka 300 tranor (200 på matningsfältet och ca. 100 på ängen strax intill).
Patrik Olofsson

08-04-06 Pulken

Drygt 30-talet besökare i trankvällen kunder uppleva att ca 1.600 tranor samlades för natten. Av dessa kom ca 1.400 från söder i 3-4 stora flockar mellan kl. 19.35 och 20 och resten från N och NV. Kl. 18.30 fanns ca 120 tranor på matningsfältet och som mest ca 200 fåglar sedan en del av de inflygande valt att titta in på restaurangen.
Evert Valfridsson och Christer Neideman evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-04-06, lunchtid Pulken, matningsfältet

220 tranor på matfältet nedanför besöksanläggningen vid Pulken.
gm Ulf Börjesson / Hans Cronert

08-04-06, lunchtid Pulken, matningsfältet

220 tranor på matfältet nedanför besöksanläggningen vid Pulken.
gm Ulf Börjesson / Hans Cronert

08-04-04 Pulken

Tranräkning: totalt ca 1.400 fåglar för övernattning. Kl. 18.20 fanns 345 tranor men de flesta drog senare iväg. Kl. 19.00 gick dock ca 100 fåglar som mest och käkade på matningsfältet; 19.20 kom ca 100 fåglar från NO; 20.00 flög ca 900 fåglar in från S; 20.05 ytterligare ca 300 fåglar från S.
Evert Valfridsson, Göran Knutsson och Christer Ahlquist. evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-03-04 Björkhäll

140 tranor samldes för övernttning mellan kl 19.30 till 20.00.
Inge Åberg och Linda Niklasson

08-04-02 Pulken

Redan vid 18.30 kom ett hundratal tranor som stannade en halvtimme innan de drog bort åt norr. De kom sen tillbaks " i rätt tid" vid halv åtta och kvart i åtta kom en mycket stor flock med kanske uppåt 1000 tranor från syd. Uppskattningsvis fler tranor denna kvällen än vid tranräkningen, kanske uppåt 1500 tranor. Projektet ökad tillgänglighet i Vattenriket hade åtta gäster med olika funktionshinder som gladde sig åt tranorna tillsammans med de andra besökarna i tornet. Tack till fågelklubbens Nils W som hjälpt till att visa och berätta två kvällar i rad!
Karin M Köpinge

08-04-02 Åsumtorp

13 tranor flög över Åsumtorp norrut
Tarja Vänskä Kristianstad

08-04-02 Åsumtorp

13 tranor flög över Åsumtorp norrut
Tarja Vänskä Kristianstad

08-03-31 NNV Friseboda

Mellan Furubodavägen och 118 på fälten 2 km norr Friseboda ca 5 - 600 tranor kl 1830 - 1900.
Katarina och Lennart Nyberg lennartnyberg@telia.com Öllsjö, Kristianstad

08-04-01 Västra sidan av Hammarsjön

Sammanlagt 430 tranor samlade sig för övernattning mellan kl 18 och 20. 110 stod på stubben när vi kom. Ytterligare 320, fördelat på två tämligen likstora flockar, kom inflygande i riktning från Köpinge-Gringelstad.
Inge Åberg, Göran Knutsson och Hasse Cronert

08-04-01 Pulken

Tranräkning: Cirka 1300 tranor flög in från S mellan kl 19.30 och 20.00
Christer Neideman

08-04-01 Yngsjö kapell

1035 tranor födosökte på nysådd SV om kapellet kl 19:05-20:05.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-31 Från Fjälkinge till Pulken

Fjälkinge 11 st tranor, kl.10.55 Viby 25 st tranor, kl.11.05 Rinkaby 30 st tranor, kl.11.10 Pulken 75 st tranor, kl.11.25 Samtliga flög norrut.
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-31 Finlandshusen

16 st tranor kon flygande längs Helgeå söderut, kl. 07.10
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-31 Kanalhuset, Kristianstad

Kl 10.55 flög 60 tranor mot norr.
Ulf Jungbeck

08-03-30 Fjälkestad

Kl 11.25 - 11.40 flög 56 tranor mot norr, 20+11+25.
Ulf Jungbeck

08-03-30 Pulken

Intensivt trumpetande och mycket dans på morgonen vid 6.15-tiden, när de fortfarande var kvar på övernattningsplatsen söder om Pulkentornet. Bör ha varit minst 1000 tranor.
Hans Cronert Österslövshus

08-03-30 Rinkaby

En flock på c:a 100-150 tranor flög över Rinkaby mot nordväst vid 11-tiden.
Ragnar Martinsson r.mn@telia.com Rinkaby

08-03-29 Björhäll

Kl 18.00 - 19.30 tranräkning med 0 tranor.
Ulf Jungbeck

08-03-29 Pulken

Åter kom fåglarna rakt söderifrån, men lite tidigare ikväll. 18:10 kom de första 230, och samtidigt passade ytterligare ca 50 på att dra vidare norrut över tornet. 18:25 ca 235, 18:57 667st och 19:00 de sista 34. Totalt 1166 tranor som övernattar vid Pulken.
Anette S, Inge Å och Göran k

080329 ÅhusKärr-Yngsjö

Från Åhuskärr till Yngsjö längs 118 fanns ett tiotal grupper om ca4-500 tranor i varje
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

08-03-29 Solberga

2 st tranor står och äter ute på ängarna.Dom har varit här i ett par dagar.
Anna henke-anna@tele2.se Solberga utanför Knislinge

08-03-29 Stockholm, Nackaresarvatet

En trana vadande i vassen vid Källtorspsjön vid Hellasgården i Nacka söder om Stockholm.
Sandra O Stockholm

08-03-28 Råbelöv

10+35 tranor sträckte norrut vid 9-tiden
Hans Cronert Österslövshus

08-03-28 Pulken

ca 1100 tranor landade mellan kl 18 och 19 men blev sedan bortskrämda ( i bästa fall av en räv,även mindre sångsvanar tycktes övernatta vid Pulken
Christer Neideman

08-03-28 Härlöv, Kristianstad

Kl 09.55 flög 25 tranor mot norr.
Ulf Jungbeck

08-03-27 Isternäset

Göran Knutsson såg 30 tranor gå ner mot Isternäset. På min kvällspromenad vid Västra fäladen hörde jag tranor från Isternäset. Då det börjat mörkna kunde jag inte ta mig dit och räkna dom.
Inge Åberg Kristianstad

08-03-27 Hedentorp, Kristianstad

Kl 10.25 -10.40 flög 73 tranor mot norr 30+17+26.
Ulf Jungbeck

08-03-27 Hammarslund

ca 100 ex i mindre flockar flög norrut ca kl 9.30
Christer Neideman

08-03-26 Åhuskärr

Ca 825 tranor födosökte på fältet med liggsäd SV om Åhuskärr kl 12:30.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-26 Pulken

Första tranräkningen blev besvärlig - tranorna kom alla inflygande rakt söderifrån i svagt till obefintligt ljus. 18:45-18:50 kom först ca 792, och 19:11 ca 400. Totalt ll92 tranor, varav de först anlända dansade muntert.
Anette S & Christer A

08-03-25 Ystad saltsjöbad

90 tranor från havet tog höjd och drog mot N kl. 11:45
Hans Olsson Ystad

08-03-25 Olseröd

16 tranor mot N kl 11:36.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-25 Eskilstorp (S om Everöd)

12 tranor mot Ö kl 10:30.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-25 Kanalspången

Ca. 60 tranor flög nordost, kl.10.20
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-25 Åhuskärr

Kl 7:35: 625 tranor födosöker på liggsäd SV om Åhuskärr (Köle).
Thomas Lindblad Olseröd

080324 Grave Kärrfästerna

ca 1200 spelande och ätande på flera fält under dagen
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

08-03-24 Olseröd

Fyrtiosex ex mot N 14:52-15:35 (12+16+1+17)
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-24 Sydvästra sidan av Hammarsjön

140 fåglar sträckte mot N mellan 8.30 och 11.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-03-24 Åhus kärr

ca 675 fåglar rastade kl. 13.20 söder om Åhus kärr mellan väg 118 och vägen mot Söderäng.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

08-03-24 kl.10 Kristianstad-centrum

Ca 30 st cirklade och trumpetade övergamla lasarettsområdet på väg norrut
Annika Åkerberg annika.akerberg@telia.com Kristianstad

08-0323 Pulken 18.30-19.00

Minst 600 ex. slog sig ner för natten.
fam. Rydhagen

08-03-21 Ilnestorp

38 fåglar mot NO strax före skymningen. Vacker långfredagskonsert över snön!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

08-03-21 o 23 Karsholm

60 str N ca kl 10 21/3 och 70 ex str N ca kl 9 23/3, Karsholm
Hans Cronert Österslövshus

08-03-23 Hammarslund

Minst 120 förbiflygande under dagen
Christer Neideman

08-03-23 Pulken. kl.13.30

20 st.tranor rastade och flög senare söderut
Solveig og Niels Gjerding nielsgjerding@mac.com Vånga // Köbenhamn

08-03-23 Udden, Ksd

2 st tranor flög söderut, kl.10.25
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-23 Udden, Ksd

13 st tranor flög norrut, kl. 10.20
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-20 över Kristianstad

25 tranor kretsade över stan, kl.16 .00
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-20 Pulken

4 tranor flög söderut, kl.12.05
Christer Ahlquist Kristianstad

08-03-20 Ripa

Minst 1200 ex. lyfte på kvällen och flög norrut.
Patrik Olofsson

080320 Egeside

Ca 50st gick och åt vid 16tiden
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

08-03-20 Olseröd

Glest insträck mot N på eftermiddagen: 115 ex kl 15:13, 30 ex 15:51, 3 ex 15:54, 5 ex 16:01, 6 ex 16:06, 11 ex 16:12, 35 ex 17:01, 95 ex 17:11, 45 ex 17:25 och slutligen 60 ex 17:29 = summa 405 tranor sträckte in mot Vattenriket.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-20 Kristianstad

Tretton ex mot N över CSK 14:28.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-20 Ripa

minst 450 rastade i majsfält strax NV om byn. Flockar sträckte tidigare under eftermiddagen, bl a 50 mot NNO över Hammarsjön.
Hans Cronert Österslövshus

08-03-20 Hedentorp, Kristianstad

Kl 15.00 flög ca 25 tranor mot norr.
Ulf Jungbeck

08-03-20 Kristianstad Egna Hem

7 sträckte mot norr kl 12.15
Wilhelm Luttropp luttropp@telia.com Kristianstad

08-03-20 Hammarslund

17 + 11 ex överflygande kl 14
Christer Neideman

08-03-20 Oxlaby,utanför Ronneby

2st står på en åker,det är tredje året,jag ser ett tranpar i samma område
ewa karlsson mellb@spray.se Kuggeboda,Listerby

08-03-16 Pulken

Kl. 18.00 vindstilla, +3, 3 tranor parning, rördrom och dubbeltrast på avstånd
Hans Olsson

08-03-16 Karsholm och Hercules

16 str N kl 8 Karsholm, 12 str N kl 10 Hercules
Hans Cronert Österslövshus

08-03-16 Olseröd

Sex tranor mot N kl 15:32 och ytterligare 11 ex mot N kl 15:43.
Thomas Lindblad Olseröd

080316 Veberöd

Ca 100 tranor på väg norr över kl 12,30 de kom på ganska låg höjd över Veberöd.
Inge Andersson Simrishamn

08-03-15 Olseröd

Ytterligare 64 tranor mot N 17:18.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-15 2 km V. Ystad

kl. 15:30 c:a 200 tranor kom in från havet & flög mot N.
Hans Olsson hans.ada@sovde.nu Ystad

08-03-15 Olseröd

Nittioåtta (98) tranor mot N kl 16:55.
Thomas Lindblad Olseröd

080314 Gyllebo

Två rastande Tranor på en äng i riktning kursgården
Inge Andersson Simrishamn

080312 Fjugesta

1 trana står och går vid Logsjön.Hon är ensam ropar från morgon till kväll.
Berit Mähl Nyström berit.m.nystrom@minpost.nu Fjugesta

08-03-11 Pulken

Kl 17-18 Nio tranor flög över Pulken mot NV. Fjorton stycken flög in söder ifrån och landade strax före kl 18. Nu är våren på G!!!
Anette Rydhagen

08-03-11 Pulken

Kl 17-18 Nio tranor flög över Pulken mot NV. Fjorton stycken flög in söder ifrån och landade strax före kl 18. Nu är våren på G!!!
Anette Rydhagen

08-03-11 Kavrö bro

4 st på marken och 4 st flygande norrut
Peter Holgersson peter.holgersson@pliktverket.se kristianstad

080311 Simrishamn

Klockan 12.50 10 stycken Tranor flög på låg höjd över Simrishamn mot norr
Inge Andersson absint05@hotmail.com Simrishamn

08-03-11 Nv Härnestad

Patrik Olofsson smsade just och rapporterade (kl 11.20) 24 tranor på f.d majsfält nv Härnestad.
Patrik O via KM

08-03-10 Kristianstad

Två tranor mot NO över Resecentrum kl 16:28.
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-10 Hovby Ängar

5 st. står på marken och rastar, kl.15.00
Andreas Magnusson andreas.magnusson@utb.kristianstad.se Ovesholm

080309 Furuhov

Jag observerade en flock på ca20-25 st tranor som flög över furuhovs fotbollsplan med riktning mot hammarsjön ca kl 15:30
Jessica Andersson Åhus

08-03-09 Pulken

1 st trana mot Pulken, gick inte ner. Därefter 7 st flygandes mot Pulken men vände genast tillbaka. Och en stor flock högt högt uppe synbar från parkeringen vid Pulken. ca kl 17.00.
Margareta Rosvall margareta@rosvalls.se Hörby

08-03-09 Kumlan (Maglehem)

Elva tranor mot N kl 15:43
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-09 Hammarslund

En mycket högljudd trana på fältet vid fd minkafarmen
Christer Neideman

08-03-08 Olseröd

Sex tranor mot N kl 13:14
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-07 Svarta sjö - Kavrö

Minst en trana i åkerkanten
Christer Neideman

08-03-04 Vittskövletrakten

11 tranor drog sakta norrut vid 14-tiden
Hans Cronert

08-03-04 Kristianstad

Tio tranor kretsade över Vattentornet kl 14:55
Thomas Lindblad Olseröd

08-03-04 Viby

Tranor hörda på eftermiddagen
Christer Neideman

08-03-04 Horna

2 tranor på markerna ner mot Hammarsjön
Marie Larsson Tranängen, Horna

08-03-01 Svarta sjö

En trana stod i åkerkanten nära alskogen. Lokal häckfågel?
Patrik Olofsson

080229 Egeside

två st som åt på ett fält vid 13.20
Lennart Johanzon/BF info@johanzon.se Åhus

08-02-24 Friseboda

7 ex sträckte norrut längs havet vid 13-tiden
Hans Cronert Österslövshus

08-02-24 Olseröd

Tre tranor mot NV i hård vind kl 13:42.
Thomas Lindblad Olseröd

08-02-10 Vittskövle

10-12 skrikande tranor på låg höjd i riktning mot Pulken syntes mot den fortfarande ljusa skyn ifrån Källegården, Vittskövle, c:a klockan 17:00.
Leif Halvarsson havva@havva.se Vittskövle

08-02-10

Tranor synliga över Simrishamn drog norr över,antal vet ej men det var några stycken kl 11,00
Inge Andersson binge08@okraft.nu Simrishamn

08-02-08

Tranor synliga över Simrishamn drog norr över,antal vet ej men det var några stycken kl 11,00
Inge Andersson binge08@okraft.nu Simrishamn

08-02-10

6 st tranor flög norrut över Gualöv kl 1015
alf Lundquist alf-kerstin@telia.com Gualöv

08-01-22 Simrishamn

2 stycken flög över Simrishamn - Riktning NO ut över Hanöbukten. Kl. 16.10
Leif Holst leif@okraft.nu Simrishamn

08-01-12 Håslövs ängar

ca 40 st sträckte norrut från Hammarsjön över Håslövs ängar.
Kristian k_joensson@hotmail.com Viby (Håslöv)

Tranräkningar övernattningsplatser

 

Datum Källa Pulken Hammarsjön Summa
08-04-12 Christer Neideman 500 - -
08-04-10 Fågelklubbens räkning 431 100 530
08-04-07 Fågelklubbens räkning 1070 75 1145
08-04-04 Fågelklubbens räkning 1400 140 1540
08-04-01 Fågelklubbens räkning 1300 430 1730
08-03-29 Fågelklubbens räkning 1166 0 1166
08-03-28 Christer Neideman 1100 - -
08-03-26 Fågelklubbens räkning 1192 0 1192

Tranräkningar matningsfält, dygnsmax

Datum Matningsfält Klockslag Antal tranor Obs av
08-04-13 Pulken Förmiddag 100 CN
08-04-12 Pulken 19.30 300 CN
08-04-10 Pulken 18.30 57 AS, CA
08-04-09 Pulken 09.00 220 PO
08-04-07
Pulken 18.45 420 NW
08-04-06 Pulken 12.00 220 UB

Färgmärkta tranor

Datum Märkning, vänster Märkning, höger Obsplats Ursprung Obs av
08-04-02
08-04-03
08-04-13
röd-blå-röd röd-grön-svart Furuboda
Furuboda
Pulken
Västerbotten SR
SR
CN
08-04-12 blå-blå-vit vit-svart-gul Rebbetuaröds-gården Tysk RY
08-04-02 röd-svart-röd gul-svart-gul Gringelstad Norsk SR
08-04-01
08-04-03
08-04-13
röd-röd-blå gul-svart-gul Furuboda
Furuboda
Pulken
Norsk PO,SR
SR
CN
08-03-31
08-04-01
08-04-10
röd-svart-röd blå-röd-vit Furuboda
Furuboda
Pulken
Tranemo, Sverige PO, SR
AS, CA
08-03-30
08-03-31
08-04-01
08-04-01
08-04-02
08-04-03
röd-blå-röd blå-röd-vit Furuboda Tranemo, Sverige PO, SR

PO= Patrik Olofsson, SR= Simone Röper, AS= Anette Strand, CA=Christer Ahlqvist, Ry= Rydhagen, CN= Christer Neideman, NW = Nils Waldemarsson, UB= Ulf Börjesson

Tillbaka