Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning

Tranräkning övernattning
Färgmärkta tranor

Sammanfattning av Tranvåren 2011

Aldrig förr har så många tranor räknats samtidigt vid Pulken. Som mest samlades 7200. Och besökarna låg inte långt efter. Bara under en vecka passerade mer än 3500 personer besöksräknaren som fanns på plats.
Första halvan av mars syntes enstaka tranor och mindre flockar i trakten.
21 mars märktes att tranorna började komma i större antal. Nästan 1000 tranor sågs övernatta vid Pulken.
25 mars påbörjades matningen vid fältet strax intill Pulken. Det var runt 2000 övernattande tranor de närmaste dygnen.
30-31 mars slog tranorna alla rekord. Hela 7200 tranor övernattade vid Pulken. Troligtvis bidrog dåligt flygväder till den stora ansamlingen.
4 april hade vädret blivit bättre och många tranor gav sig av. Runt 2000 tranor övernattade fortfrande vid Pulken. De flesta av dem uppehöll sig på matfältet under dagen och nästan inga tranor kom inflygande från omgivande fält.
14 april var övernattande tranor nere på ca 500 st.

Tranornas invasion har i år också väckt stor uppmärksamhet i radio, tv, på bloggar och i nyhetsartiklar. Både i Sverige och i Danmark. Kristianstadsbladet var först ut med att konstatera att ”våren har kommit med skorrande trumpetstötar och långsamma vingslag”.

Stort tack till Fågelklubben som räknat tranor och hjälpt till att ta emot besökare i Pulkentornet! Tack också till alla besökare vid Pulken! Vilken tranvår vi har fått uppleva!


11-10-01 15:55 Gualöv
Över 100 tranor i en enda mäktig plog flög söderut trumpetande.
Lennart Qvarsell lennartq@hotmail.se Gualöv

11-10-01 15:15 Olseröd
2400 tranor mot S i ett mäktigt utsträck efter kl 13!
Thomas Lindblad Olseröd

11-10-01 15:15 Olseröd
2400 tranor mot S i ett mäktigt utsträck efter kl 13!
Thomas Lindblad Olseröd

11-09-17 15:35 Olseröd
Minst 700 tranor sträckte söderut på eftermiddagen.
Thomas Lindblad Olseröd

11-09-11 16:05 pulken
48st. inkl. ett fåtal ungfåglar, stående/liggande
Ole stor_soren@hotmail.com Vankiva (Hässleholms kommun)

11-09-11 16:05 pulken
stående/liggande
Ole stor_soren@hotmail.com Vankiva (Hässleholms kommun)

11-09-09 13:00 Härlövs ängar
Mer 40 cirklade öve Härlövs ängar för att vinna höjd
Bernth Gerkens bernthg@bikab.net Kristianstad

11-08-09 16:30 Pulken
i alt rastade 26 tranor i Pulken idag. En flock på 23 adulta och en ungfågel samt et par som gick för sig själva invid Pyramiderne i syd-Pulken. Spännande nog var den ena fågeln i paret märkt. Vänster uppifrån: RÖD SVART RÖD / höger uppifrån: BLÅ RÖd VIT.
carl christian tofte Pulken - Härnestad

11-05-25 10:40 Simrishamn
6 ex tranor cirklade över simrishamn sen bestämde de sig för att dra åt norr.Man kan tycka att de är lite sent på säsongen,men tydligen inte.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-04-02 10:00 Pulken
Märkta fåglar som jag missat att raportera: vänster: blå-röd(ingen tredje ring synlig) och höger: gul-röd-vit; vänster: röd-gul-svart och höger gul-svart-grön; vänster: röd-röd-blå och höger: röd-vit-grön.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-04-13 18:10 Pulken
Ca 352 tranor på och kring matningsplatsen varav ca 25 var ungfåglar. Ringmärkta tranan vänster:röd-röd-röd och höger: svart-gul-röd fortfarande kvar. Frågan är om inte kvällens tranmöte var minst lika trevligt som när det fanns betydligt fler fåglar på plats ...
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-04-12 20:00 Pulken
Fågelklubbens sista? tranräkning för denna säsong. 930 tranor gick till övernattning. 600 av dessa kom söderifrån
Nils Waldemarsson Bromölla

11-04-11 14:00 Pulken
C.a 1200 tranor dansande och badande, ja en del åt oxå. Dessutom utefter Helgeåslingan ner till Åhus c:a 600
Bernth Gerkens bernthg@bikab.net Kristianstad

11-04-11 14:00 Pulken
C.a 1200 tranor dansande och badande, ja en del åt oxå. Dessutom utefter Helgeåslingan ner till Åhus c:a 600
Bernth Gerkens bernthg@bikab.net Kristianstad

11-04-10 19:45 Pulken
Ca 1 625 tranor samlade för natten! Knappt 1 200 på plats redan 16:25 Infloget huvudsakligen från NV-N-NO, ett 40-tal från S. Närmare 100 besökare under fem timmar innan kvällen tog över!Två ringmärkta: vänster:blå-gul-blå o höger röd-blå-gul; vänster: röd-röd-röd (eller en lång helt röd ring)o höger svart-gul-röd.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-04-10 11:30 Gärsnäs
Ca 200ex tranor passerade Gärsnäs för vidare mot norr.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-04-09 20:00 Pulken
Totalt minst 2 150 tranor när fågelklubbens räkning avbröts kl. 20. Redan 15:45 fanns 1 850 fåglar på matningen med omgivningar - få inflygningsrörelser alltså. Drygt 50-talet besökare under sen em och kväll. Ett båtsällskap på ån skrämde upp delar av den samlade fågelmenigheten för en kortare stund men alla fåglar återvände! Två färgmärkta fåglar ikväll: v:blå-gul-blå och h:röd-blå-gul; v:röd-svart-röd och h:röd-gul-vit.
Evert Valfridsson, Linda och Alf Niklasson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-04-08 18:00 Pulken
Minst 1200 tranor var samlade i sandstormen över matfältet vid 18-tiden. Tveksamt om det flyger in fler tranor under kvällen mtp de hårda svårflugna vindbyarna.
Hans Cronert hans.cronert@kristianstad.se Österslövshus

11-04-06 20:00 Pulken
Totalt ca 2 250 tranor samlade för natten när fågelklubbens räkning avslutades kl. 20.15. Fåglarna var väldigt oroliga hela kvällen och ganska stora flockar lämnade vid flera tillfällen Pulken för att senare återkomma. Därför väldigt svårt att ange nånting om flygriktningar - men bara några tiotal fåglar kom in från söder.
Evert Valfridsson och Christer Ahlquist evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-04-05 20:00 Pulken
En kylslagen och regnig kväll, men vi värmdes av alla positiva människor med och utan rullstol som kom till Pulken. En uppskattning av tranantalet som gjordes av Patrik säger 2700 tranor när vi lämnade vid 20 tiden. Många av flockarna som flög in kom lågt över tornet från norr, hur fint som helst! Vi läste också av några ringmärkta. En svensk trana från Umeå (enl SR) väben röd-svart-röd, höben röd(ser orange ut) gul-vit. Likaså en tysk trana väben blå-blå?-vit, höben blå-svart-vit. Karin M/Josefin S/Patrik O
Karin Magntorn Köpinge

11-04-04 19:45 Pulken
Efter en uppskattning mellan tummen och pekfingret tror jag att det var strax under 2000 tranor vid 19.45. Det var under kvällens lopp bara ett fåtal som flög in från närliggande fält för övernattning.
Josefin Svensson josefin.svensson@kristianstad.se Villands Vånga

11-04-04 11:00 Gualövsområdet
250-300 tranor flyger norrut. Först två flockar på vardera c:a 50 tranor, därefter ett flertal flockar med varierande antal. De cirklar uppåt och sedan formerar de sig till plogar och flyger norrut.
Lennart Qvarsell lennartq@hotmail.se Gualöv

11-04-03 19:45 Pulken
4 000 fåglar inväntade natten när fågelklubbens räkning avslutades 19:45. Redan 17:05 fanns 3 400 på matfältet med omgivningar och nästan samtliga, som senare flög in,kom från väster och norr. Hyffsat många tranor kvar alltså för hugade intresserade att njuta av de närmaste dagarna!
Evert Valfridsson, Ulf Jungbeck och Christer Ahlquist evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-04-02 15:00 östra Hammarsjön
ca 2570 sträckte norrut över östra delan av Hammarsjön mellan ca kl 7 och 15 (iakttagna av Roine Strandberg), vilket innebär att dessa bör ha lämnat Kristianstadsslätten för vidare färd mot häckningsområden i norr.
Hans Cronert hans.cronert@kristianstad.se Kristianstad

11-04-02 11:15 Sommarlust
2 april kl 11:15 flög c:a 50 traor , en stor och en mindre "plog" mot norr
Bernth Gerkens bernthg@bikab. net Kristianstad

11-04-02 19:30 Pulken
Fortfarande många övernattande tranor på plats! 5 600 tranor totalt i Pulken när vi avbröt kl. 19:30. Redan kl. 17:30 fanns ca 4 000 fåglar på matningsfältet med omgivningar - resten av fåglarna kom sedan successivt in från väster fr.o.m. 17:45. Väldigt många besökare också under söndagseftermiddagen - kanske 5-600 personer! Möjligen rekord det också!?
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-04-01 06:00 Pulken
Morgonräkning av de övernattande tranor i Pulken gav 6293 stycken, som övernattade dels i syd-Pulken, dels i Pulkens centrala vattenhål. Utflöget från nattvisten höll på från ca 06:10 tills räkningens slut 07:35. Ulf Börjesson åkte ut med korn i gryningen vilket avhöll fåglarna från at flyga direkt til matningsfältet, De första drygt 1500 fåglar som flög ut lämnade därför lokalen, medan de resterande landade i väst-Pulken och avvaktade en stund innan de gick över på matningsfältet. Detta är den högsta tranciffer jag har räknat nånsinn i Pulken och den följer på ett par dagar med rekordnoteringar.
Carl Christian Tofte Pulken, Härnestad

11-03-31 19:30 Pulken
Tranracet fortsätter! Ikväll hade mer än 7.200 övernattande fåglar noterats, när Nordöstra Skånes Fågelklubbs räkning avbröts. Mot slutet lite svårräknat p.g.a. dimma och regn. Redan kl. 17:30 fanns drygt 4.200 fåglar på matningsfältet - successivt flög sedan ca 2.500 fåglar in från väster och ca 500 från söder. Fortsatt mäktiga upplevelser i Pulken för både tranräknarna och de många besökarna! Stundtals väldigt hög euforifaktor!
Evert Valfridsson, Ulf Jungbeck och Christer Ahlquist evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-03-30 19:30 Pulken
Rekord igen eller i alla fall en tangering! Minst lika många som igår kväll eller ca 7 200 tranor församlade när vi avbröt kring 19:30! Tyvärr stördes räkningen mot slutet av dimma som följd av den "svala" havsluft som kom in med ostanvinden. Och minst ett 100-tal entusiastiska besökare i samband med Fågelklubbens tranaktivitet avnjöt kvällen!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-03-29 19:30 Pulken
Rekord! Sammanlagt minst 6 500 fåglar samlade för natten! En sanslös upplevelse både för ögat och örat! Redan kl. 16:30 (caen halvtimme efter Ulfs matning) fanns 3 550 tranor på och kring matfältet.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-03-29 10:30 Maglehem
ca 150 tranor sträkte norr över.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-28 19:30 Pulken
Fågelklubbens andra tranräkning. Totalt 3824 tranor. Cirka 2500 stod på matningsfältet med omgivningar kl 1830. Övriga flög in huvudsakligen från nordost fram till skymningen.
Nils Waldemarsson Bromölla

11-03-27 19:30 Pulken
Totalt ca 1800 tranor räknades in på kvällen.
Carl Andersson Gringelstad

11-03-27 16:00 Pulken
Ca 2000 tranor på matningsfältet och markerna runt omkring. Nya småflockar landade hela tiden.
Christer Neideman Hammarslund

11-03-26 19:16 Pulken
KORREKTION: Antalet var 1595 tranor, INTE 1495.
Carl Christian Pulken, Härnestad

11-03-26 19:16 Pulken, Utemuseum
Räkning av övernattande tranor gav 1495. Kvällen förlopp på det konstiga sättet, att runt trettonhundra tranor redan var på plats i Pulken vid räkningens början, långt de flesta på och runt matningsfältet. Alltså rörde det sig bara om runt 300 fåglar som flög inn till Pulken från andra ställen och dessa kom huvudsakligen från nordost. Jag undrar om det inte fanns några tranor alls vid Yngsjö Kapell denna kvällen och i fall det gjorde, var de i så fall övernattade. Inte i Pulken i alla fall.
Carl Christian Pulken Härnestad

11-03-27 13:00 Veberöd
45 tranor överflygande veberöd sträckte norr över.
Inge/Ossian absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-26 10:00 Pulken
Ca 400 tranor i utkanten av matningsfältet i strålande sol. En buss med danska ornitologer njöt också av sol o tranor!
karin magntorn köpinge

11-03-25 19:10 Pulken
Sammanlagt minst 2 100 tranor kom in till övernattningsplatsen vid fågelklubbens första tranräkningstillfälle. Av dessa kom ca 1 550 från områdena söder om Puliken och ca 550 från områdena norr om Pulken. Mer än 100 personer övervakade fåglarna!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Nordöstra Skånes Fågelklubb

11-03-25 19:00 Pulken
Minst 1725 flög in mot Pulken kl 18-19
Christer Neideman Hammarslund

11-03-23 07:30 Olseröd
ca 500 tranor, två ringmärkta RBuR/WBuG (märkt vid Hornborgasjön 2003) - om jag minns rätt är detta den första ringmärkta trana från Hornborgasjön i Vattenriket!, BuYBu/RWBk (tysk)
Simone Röper Olseröd

11-03-25 17:50 Söderäng
ca 120 på plöjd stubbåker, en tysk märkt BuYBu met/BuGY - det verkar har kommit över en del tyska tranor med vinden, detta var redan den andra tyskmärkta trana jag såg i år
Simone Röper Olseröd

11-03-25 17:45 Kölevägen
ca 80 i fjolårsmajs
Simone Röper Olseröd

11-03-25 17:30 Yngsjö kapell
ca 400 på majsstubb
Simone Röper Olseröd

11-03-25 07:00 Olseröd
ca 500 tranor i farten på åkrarna norr om Olseröd
Simone Röper Olseröd

11-03-25 09:40 naturum Vattenriket
30 st överflygande tranor i riktning mot nordost.
Josefin Svensson josefin.svensson@kristianstad.se Villands Vånga

11-03-24 18:00 Pulken
Mer än 500 tranor vid Pulken och minst 150 av dem på det bearbetade matfältet. I morgon, fredag, börjar tranmatningen vid Pulken, i syfte att förebygga skador på de korn- och veteåkrar bönderna börjat så i trakten.
För Trangruppen/Hans Cronert hans.cronert@kristianstad.se

11-03-23 16:00 Väster Yngsjö Kapell
1500-2000 tranor på marken och livnärde sig på spillmajs från 2010 års odling.
Gerd o Johan Jansson Vittskövle joh.jan@bredband.net Vittskövle

11-03-23 13:05 Simrishamn
En flock tranor ca 70 ex på väg norr över från simrishamn.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-23 10:00 Kristianstad
100 tranor i 2 grupper, 45 flög norrut och resten cirklade över länsstyrelsen.
Gun-Britt Fransman Bromölla

11-03-21 15:54 Naturum
34 st som flög i svag v-formation österut
Helena hilajna@hotmail.com Kristianstad

11-03-22 14:21 Pulken
Trana 1575 rastande och det kommer ständigt flera söderifrån. Det är nog ingen dum ide med en utflyckt hit ikväll. Varmt är det också: 13,5 grader i skuggab. Här raster även uppimot 500 bläsgäss samt tre mindre sångsvanar.
Carl Christian Tofte Pulken, Härnestad

11-03-23 11:55 Simrishamn
8 tranor över simrishamn sträkte norr över.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-23 11:55 Simrishamn
8 tranor över simrishamn sträkte norr över.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-22 09:00 Håslövs ängar
350 ex i mindre flockar sträckte mot N kl 8.30-10.00
Christer Neideman Hammarslund

11-03-21 17:00 Kölevägen
ca 400 tranor i fjolårsmajs
Simone Röper Olseröd

11-03-21 06:15 Sparreholm Sörmland
Ensam trana cirklade över samhället och trumpetade!
Annette Granquist annette.granquist@folkbildning.net Sparreholm Sörmland

11-03-21 18:59 Pulken
Idag är den första dagen i år där jag har sett mera end "några" tranor i Pulken. Jag räknade de övernattande tranor från 17:37 tills mörkret sänkte sig 18:59 och resultatet blev 983 stycken, som nästan alla kom inflygande lågt söderifrån och landade i syd-Pulken samt vid de tjörnar som jag kallar "Pyramiderne" (de har form som pyramider och när jag engång fik se en kohäger gå just där var likheten med Egyptien slående).
carl christian tofte Pulken, Härnestad

11-03-21 10:00 naturum Vattenriket
44 st flygande tranor över naturum Vattenriket i nordostlig riktning.
Josefin Svensson josefin.svensson@kristianstad.se Kristianstad kommun

11-03-21 09:30 Fårabäck
25 + 8 ex sträckte mot N
Christer Neideman christer.neideman@naturskyddsforeningen.se Hammarslund

11-03-21 11:20 centrala Kristianstad
5 ex flygande mot norr
Hans Cronert Österslövshus

11-03-20 18:00 Råbelövssjön
22 tranor sträckande mot norr
Hans Cronert Österslövshus

11-03-21 10:05 Simrishamn
26 tranor paserade simrishamn riktning norr över,dom kom på ovanligt låg höjd.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-20 11:00 Öllsjö
11 tranor flyger i riktning mot Vinnö.
Möllerström sara.mollerstrom@utb.kristianstad.se Kristianstad

11-03-20 07:00 Olseröd, Roteholmsvägen
38 tranor på åkern
Simone Röper Olseröd

11-03-19 06:30 Olseröd, Roteholmsvägen
30 dansande tranor på åkern
Simone Röper Olseröd

11-03-19 17:00 Olseröd
Ytterligare 280 tranor mot N mellan kl 16 och 17. Även 8 mindre sångsvanar mot O och två yngre havsörnar som drog norrut.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-19 16:27 Åsumtorp
ca 40 tranor flyger ovanför Åsumtorp, riktning nordost.
Tarja Vänskä Kristianstad

11-03-19 16:00 Olseröd
Etthundranittio tranor mot N mellan kl 15 och 16. Även en gammal pilgrimsfalk mot N 15:35.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-19 15:00 Olseröd
Glest insträck, 38 tranor mot N på 40 minuter (14:20-15:00). Flockarna drivs ut mot kustlinjen i den friska NV-vinden.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-19 13:30 olseröd
Från väg 19 och in på väg 118 mot Åhus ca 2-300meter vänster sida på åker svanar gäss och ca 10 tal tranor.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-19 09:00 Simrishamn
10 tranor och efter en stund 13 till de cirklade o väntade tydligen in varandra över havet för att sedan sträcka norr över,en härlig syn.
Inge absint05@hotmail.com Simrishamn

11-03-19 13:40 Olseröd
Tolv tranor sträckte mot N.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-19 12:00 Köle (N om Olseröd)
Åtta rastande tranor bland 45 sångsvanar och kanadagäss på blöt åker.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-19 11:35 Söderäng (V om Åhuskärr)
Åtta tranor mot N.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-16 10:05 Yngsjö kapell
Sju tranor på åkrarna V om kapellet.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-16 09:55 Köle (N om Olseröd)
Tjugofem tranor lyfte från åkermark och flög mot Åhuskärr.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-15 13:00 Pulken
6 fåglar står längst ner i Pulken - de ger sig iväg efter en kvart samtidigt som ytterligare 5 fåglar flyger i lite svårbestämd riktning förbi.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-03-12 Olseröd
Nitton tysta tranor i fjolårsmajsen vid Köle kl 16.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-12 Håslövs ängar
Tre tranor mot N vid 14-tiden.
Thomas Lindblad Olseröd

11-03-09 Pulken
kl. 18:15 står 13 tranor på ängen i södra Pulken.
Carl Christian Tofte Pulken, Härnestad

11-03-09 Pulken
4 stycken tranor kom inflygande från syd-ost och landade på "matningsfältet" kl. 17:11.
Carl Christian Tofte ctofte@hotmail.com Pulken, Härnestad

11-03-07 Årröd
Två fåglar lät sig både höras och beskådas på måndagseftermiddagen!
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

11-03-08 Kristianstad
Välkommen att rapportera tranor 2011!
Ebba Trolle ebba.trolle@kristianstad.se Kristianstad


Tranräkningar övernattning

Datum Kommentar Klockslag Antal tranor Obs av
11-04-14 Övernattning   500 CA
11-04-13 Matningsfältet 18.10 352 EV
11-04-12 Övernattning, fågelklubbens sista räkning 20.00 930 NW
11-04-10 Övernattning 19.45 1625 EV
11-04-09 Övernattning 20.00 2150 EV, AN, LN
11-04-08 Övernattning 18.00 1200 HC
11-04-06 Övernattning, fågelklubbens räkning 20.00 2250 EV, CA
11-04-05 Övernattning 20.00 2700 PO, KM, JS
11-04-04 Övernattning 19.45 2000 JS
11-04-03 Övernattning, fågelklubbens tranräkning 19.45 4000 EV
11-04-02 Övernattning 19.30 5600 EV
11-04-01 Morgonräkning av övernattande 06.00 6293 CCT
11-03-31 Övernattning, fågelklubbens tranräkning 19.30 7200 EV
11-03-30 Övernattning 19.30 7200 EV
11-03-29 Övernattning 19.30 6500 EV
11-03-28 Övernattning, fågelklubbens tranräkning 19.30 3824 NW, JS
11-03-27 Övernattning   1800 CA
11-03-26 Övernattning 19.16 1595 CCT
11-03-25 Övernattning, fågelklubbens tranräkning 19.10 2100 EV
11-03-25 Övernattning 19.00 1725 CN
11-03-21 Övernattning 17.37-18.59 983 CCT

CCT= Carl Christian Tofte, CN= Christer Neideman, EV= Evert Valfridsson, CA= Carl Andersson, NW= Nils Waldemarsson, JS= Josefin Svensson,
PO= Patrik Olofsson, KM= Karin Magntorn, CA= Christer Ahlquist, HC= Hans Cronert, LN= Linda Niklasson, AN= Alf Niklasson


Färgmärkta tranor

Märkning, vänster Märkning, höger Ursprung Datum Obsplats Obs av
röd - röd - blå röd - vit - grön     Pulken EV
röd - gul - svart gul - svart - grön     Pulken EV
Blå - röd - ? Gul - röd - vit     Pulken EV
Gul - gul - blå Röd - vit - blå Finland 11-04-07 Pulken SR
Röd- röd - röd Svart - gul - röd Västmanland 11-04-10
11-4-13
Pulken
Pulken
EV
EV
Blå - gul - blå Röd - blå - gul Tyskland 11-04-10
11-04-09
Pulken
Pulken
EV
EV, AN, LN
Röd- röd - blå Gul - vit - svart Norge 11-04-01 Pulken SR
Röd - röd - blå Gul - röd - grön Norge 11-04-01 Pulken SR
Röd - svart - röd Blå - röd - vit Tranemo
2006
11-04-01
11-03-28
Pulken
Pulken
SR
SR
Blå - blå - vit Blå - svart - vit Tyskland

11-04-05
11-04-01

Pulken
Pulken

KM, PO, JS, SR

Röd - svart - röd

 

Röd -gul - vit

 

Märkt 20 km söder om Umeå 2004. Fanns vid Pulken även i fjol.
Läs mer (exl)

11-04-09
11-04-07
11-04-05
11-04-03
11-03-28

Pulken
Pulken
Pulken
Pulken
Pulken

EV, AN, LN
SR
KM, PO, JS
KM, PO
SR

Blå -gul- blå Röd - vit - ssvart Svart 11-03-23 Olseröd SR
Röd - blå - röd Vit - blå - grön Hornborgasjön 11-03-23 Olseröd SR
Blå - gul - blå Blå - grön - gul Tyskland 11-04-07
11-03-25
Pulken
Söderäng
SR
SR

SR= Simone Röper, KM= Karin Magntorn, PO= Patrik Olofsson, JS= Josefin Svensson, LN= Linda Niklasson, AN= Alf Niklasson, EV= Evert Valfridsson,

 

Tillbaka