Tranor i Vattenriket


Tillbaka till transidan
Tranobsar i datumordning

Tranräkning övernattning
Färgmärkta tranor

17-04-20 På kvällen var det 470 tranor kvar vid Pulken och med det avslutas årets tranräkning.
17-04-18
Tranorna har minskat i antal till 650 stycken på kvällen.
17-04-15
Påskafton, snöblandat regn och fortfarande 1000 tranor.
17-04-13
Cirka 1000 tranor kvar under den regniga eftermiddagen.
17-04-12
Antalet tranor fortsätter att minska. Drygt 1000 kvar för övernattning.
17-04-11 Vid kvällens matning räknades 1300 tranor på fältet, varav cirka 1/5 var ungfåglar födda förra året.
17-04-09
Drygt 1600 tranor kvar vid Pulken för övernattning.
17-04-08
På kvällen fanns 2800 tranor vid Pulken.
17-04-05 Många tranor gav sig av norrut idag och tranräkningen snannade vid 3400 tranor på kvällen.
17-04-02
Runt 7000 tranor kvar för övernattning vid Pulken.
17-03-31
En lite ökning till 8250 tranor på kvällen.
17-03-30
Det är fortfarande runt 7500 tranor vid Pulken.
17-03-27
Många drog vidare norrut idag, men det var också ett stort antal nya tranor som flög in på eftermiddagen. Totalt 7500 tranor på kvällen.
17-03-26 Idag blev det nytt rekord i antal tranor vid Pulken - 8900 stycken! Det kom ett stort insträck från söder (Tyskland) och samtidigt var det många flockar som drog norrut.
17-02-25
Trandagen firades med 6000 tranor, många hundra besökare och tranvärdarna som bjöd på fika.
17-03-22
Vid skymningen fanns 8000 tranor vid Pulken. Ungefär 5000 tranor fanns på matningsfältet under dagen och från kl 15 och framåt flög det in ytterligare 3000 tranor.
17-03-21
4500 tranors samlades för övernattning.
17-03-19
Ikväll startade matningen och 3200 tranor tog för sig på fältet.
17-03-18 På eftermiddagen fanns inga tranor alls vid Pulken, men på kvällen samlades 2000 tranor för övernattning.
17-03-16
Tranorna färre och rörligare idag. Drygt 1000 st på eftermiddagen.
17-03-15
Antalet tranor vid Pulken fördubblades sedan igår till hela 2900 stycken! De nyanlända tranorna hade säkert haft en tuff resa över Östersjön i den kraftiga västanvinden.
17-03-14 På kvällen samlades 1250 tranor vid Pulken för övernattning. Tranorna födosöker dagtid i jordbrukslandskapet och samlas vid Pulken för att övernatta i det grunda vattnet. För att undvika att tranorna ställer till skada på nysådda åkrar, matas tranorna med korn på fältet vid Pulken. Matningen startar först när lantbrukarna sätter igång med vårsådden, vilket dröjer lite till.
17-03-11 Knappt 200 sågs vid Pulken i kvällningen.

Årssammanfattningar av obsar

Transäsongen 2016 i siffror länk( 370 kB)
Transäsongen 2015 i siffror länk( 375 kB)
Transäsongen 2014 i siffror länk( 384 kB)
Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)Tranräkningar vid Pulken

Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedömma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.

Datum Kommentar Klockslag Antal tranor Obs av
17-04-20 Övernattning 19:00 470  
17-04-19 Övernattning 19:00 600 NW
17-04-18 Övernattning 17:15 650 EV
17-04-17 Övernattning 17:00 700 EV
17-04-16 Övernattning 19:00 750 EV
17-04-15 Övernattning 18:00 1000 NW
17-04-14 Övernattning 18:30 1000 EV
17-04-13 På matningsfältet 15:30 1000 EV
17-04-12 Övernattning 18:45 1000 AB, CN
17-04-11 På matningsfältet 19:30 1300 EV
17-04-09 Övernattning 18:45 1600 CN, AB
17-04-08 Övernattning 19:30 2800 EV
17-04-07 Övernattning 19:30 3300 EV, BT
17-04-06 Övernattning 19:00 3200 AB
17-04-05 Övernattning 18:15 3400 EV
17-04-04 Övernattning 19:30 8000 EV
17-04-03 Övernattning 19:30 5800 JS, CA, EV, CN
17-04-02 Övernattning 19:00 7000 EV
17-04-01 Övernattning 20:00 6500 EV
17-03-31 Övernattning 18:40 8150 UT, AB
17-03-30 Övernattning 18:00 7500 EV
17-03-29 Övernattning 18:00 7500 EV
17-03-28 Övernattning 19:30 7500 UT
17-03-27 Övernattning 20:00 7500 EV
17-03-26 Övernattning 19:30 8900 EV
17-03-25 Övernattning 18:30 6000 BT
17-03-24 Övernattning 17:35 6000 EV
17-03-22 Övernattning 18:30 8000 LN
17-03-21 Övernattning 18:30 4500 EV
17-03-20 Övernattning 18:30 3200 EV
17-03-19 Övernattning 18:30 3200 NW
17-03-18 Övernattning 18:30 2000 EV
17-03-17 Övernattning 18:30 1675 EV
17-03-16 Rörligt tranor 15:00 1000 EV
17-03-15 Övernattning 18:30 2900 EV
17-03-14 Övernattning 18:25 1250 EV
17-03-11 På matningsfältet 18:15 190 TL

EV= Evert Valfridsson, NW= Nils Waldemarsson, TL= Thomas Lindblad, LN= Linda Niklasson, BT= Bertil Troberg, UT= Ulrika Tollgren, AB=Agnetha

Färgmärkta tranor

Märkning, vänster Märkning, höger Ursprung Datum Obsplats Obs av
röd-röd-vit svart-röd-svart   17-04-07 Pulken EV, BT
blå-brun(möjl. röd)-blå röd-grön-röd född 2016 (ev. född 2015) 17-04-17
17-04-08
17-04-06
Pulken

EV
EV
EV

röd-grön-röd svart-vit-röd   17-04-04 Pulken EV
blå-grå-blå röd-grön-röd   17-04-07
17-04-04
17-04-01
Pulken EV, BT
EV
EV
röd-blå-röd
+ en röd ring längst ner på tarsen
svart-vit-röd   17-04-08
17-03-31
Pulken EV
LN
röd-svart-röd vit-gul-svart   17-03-30
Pulken EV
röd-vit(bara två ringar) röd-grön-vit   17-03-31
17-03-29
Pulken EV
LN, EV
röd- vit-röd gul-röd-vit   17-03-29
Pulken LN, EV
röd-röd-svart gul-grön-svart Norsk, kallas N 122 och är märkt 2011 i Sør-Trøndelag 17-03-25
17-03-23
Pulken EV
EV
röd-gul-gul
siffrorna 31på de gula ringarna
vit-röd-svart Finsk hona märkt 22 juli 2013 17-03-25
17-03-25
Pulken EV
LN
blå (endast en ring) röd-vit-gul Ursprung okänt menrapporterades från sydvästra Mecklenburg 21/3 och drog sedan direkt till Pulken, där den dök upp på eftermiddagen den 22/3 17-03-29
17-03-26
17-03-22
Pulken EV
EV, LN
LN
blå-blå-vit blå-gul-vit Hona, Wilma, märkt i Niedermützkow, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland 21 juni 2015. Sågs i Pulken 9-19 april 2016 17-04-03
17-03-29
17-03-22
Pulken EV
EV
LN
röd-vit-saknar en ring röd-grön-vit   17-04-04
17-03-21
Pulken EV
EV, BT
gul-röd-gul röd-grön-vit Ringmärkt i Finland - utanför Jakobstad (Pietarsaari på finska) 2012 17-03-22
17-03-21
Pulken LN
EV, BT
röd-röd(blekt)-vit röd-vit-blå   17-03-20
17-03-19
Pulken EV
EV
röd-röd(blekt)-vit röd-gul-svart Född 2006 Vännäs, Västerbotten 17-04-03
17-04-01
17-03-29
17-03-26
17-03-21
17-03-20
Pulken EV
EV
EV
EV
EV, BT
EV

blå-röd-blå

röd-grön-röd   17-03-20 Pulken EV
gul-blå-blå gul-blå-svart Hona ringmärkt på Rügen, Tyskland, som unge i juni 2014. Heter Freya II. 17-03-20 Pulken EV
röd - vit - röd
Den nedersta röda ringen på vänster ben var väldigt sliten och såg närmast vit ut, men man kunde ana en liten strimma rött.
röd - vit - blå   17-03-19

Pulken

LN
röd - röd - blå gul - svart - gul
Ringmärkt i Melhus kommune sydväst om Trondheim, Norge, 10 juli 2007. Heter N 66.
17-03-25
17-03-21
17-03-20
17-03-16

Pulken
Sågs första gången i Furuboda 1 april 2008 men även 31 mars 2009. Efter ett besök i Finland våren 2010 och i Hornborgasjön våren 2011 sågs den i Pulken 22 mars 2012. Därefter har den dykt upp här vid vårsträcket både 2013, 2014 och 2015

EV
EV, BT
EV
EV
röd - röd - röd vit - gul - vit Tranemo 2010
17-03-15

Stänkeryggen

HC

EV=Evert Valfridsson, LN= Linda Niklasson, HC= Hans Cronert, BT= Bertil Troberg, LN= Linda Niklasson

Färgkoden berättar vilken individ det är och vade den har för urstprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:

I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.

De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen (bl a Israel) och grön-röd-grön för den västra (bl a Spanien). 

Upp

Tillbaka