Tranor i Vattenriket


Tranvåren 2018

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor vid Pulken. Under den perioden kan du läsa här hur många tranor som setts. Har du själv sett tranor i Vattenriket? Vi vill gärna ta del av dina obsar!

18-03-21 Klockan 18 fanns 260 tranor vid Pulken.

Årssammanfattningar av obsar

Transäsongen 2016 i siffror länk( 370 kB)
Transäsongen 2015 i siffror länk( 375 kB)
Transäsongen 2014 i siffror länk( 384 kB)
Tranvårarna 2000-2013 – en sammanfattning länk( 380 kB)


Har du sett tranor i Vattenriket?

Fyll i dina uppgifter här:

Datum
(skriv så här 18-03-05)

Tidpunkt
(skriv så här 09:30)

Lokal

Observation (ange ungefärligt antal och notera gärna om de står på marken, flyger, och i så fall flygriktning)

Ditt namn

Din e-post adress

Din hemortTranobsar

18-03-21 14:00 Västraby
Ca 10 tranor kom i flok och flögg mot nord övar Västraby. Tidligara på dagan hatte jag hört tran-trompeteran i vor närhet.
Annette Bøje annetteboeje@gmail.com Västraby

18-03-22 17:00 Hornstorp, Småland
6 Tranor på marken mellan Hornstorp och Hamneda.
Thorsten Esling thorsten.esling@gmail.com Traryd

18-03-21 18:00 Pulken
Kl. 18.00 fanns ca 262 tranor lite spridda över Pulken! Visserligen 4.200 färre än samma datum förra året men eftermiddagen bjöd på mer än 150 fåglar, som verkade komma inflygande från söder.
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Fågelklubben

18-03-21 17:00 Täppet, Åhus
13 Tranor flög norrut över Täppet i Åhus
Pia Malmberg Pia. malmberg@mail.se Åhus

18-03-21 15:05 Älmhult
20 tranor flög nordväst
Kent rasmussen Kent.r@telia.com Älmhult

18-03-21 16:40 Traryd, Småland
Nio Tranor flygande norrut över Traryd.
Thorsten esling thorsten.esling@gmail.com Traryd

18-03-21 14:30 Sjön Möckeln
15-20 tranor flög nordväst tämligen låg höjd.
Jan Nordström jan-emil. nordstrom@telia.com Älmhult

18-03-21 14:40 Öllsjö,
7 st tranor med bra fart åt nordväst
Per Wintzell per.wintzell.spray.se Öllsjö,Kristianstad

18-03-21 15:15 Näsum
25-26 kretsar över Ryssberget mot nordost.
Ingegerd Carlsson pia-ingegerd.carlsson@telia.com Näsum

18-03-21 15:0~ Sjöbo
40 st nordost
Sten Ahrén rumbagatan@gmail.com Sjöbo

18-03-21 12:30 S.Björstorp Brösarp
Ca 15 tranor kretsa över S.Björstorp- Brösarp. Försvann sedan söder ut.
Inger Mårtensson ingeranita@hotmail.se S. Björstorp.

18-03-20 09:30 Smygehuk
1st stor trana på marken/åkern.
Mats mats.lindgren@kiwa.com Malmö

18-03-20 09:00 Gualöv
10 tranor flyger mot NO.
Lennart Qvarsell lennartq@bromolla.info Gualöv

18-03-19 16:45 Pulken
Kom inflygande i små grupper, 75 ex hade landat då jag körde, kom troligtvis in några till. Nu är de på gång!!
Linda Niklasson linda.niklasson@yahoo.com Bromölla

18-03-19 08:20 Traryd, Småland
17 Tranor på marken norrut Traryd.
Thorsten Esling thorsten.esling@gmail.com Traryd

18-03-19 15:00 Pulken
37 st flög över Pulken norrut
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

18-03-19 13:32 Pulken
Tre stycken landade på matningsfältet.
Lennart Johanzon info@johanzon.se Åhus

18-03-15 16:45 Ljungby, Småland
Ett Trana, flygande vid Lagan.
Thorsten Esling thorsten.esling@gmail.com Traryd

18-03-16 13:50 Öster om Köpinge
5 tranor flög söderut riktning mot Pulken
Niclas Pihl pihl@jordkulan.nu Gärds Köpinge

18-03-10 14:45 Olseröd
Två tranor mot N
Thomas Lindblad thomaslindblad6@gmail.com Degeberga

18-03-09 16:00 Köpinge ängar
Två förbiflygande
Thomas Lindblad thomaslindblad6@gmail.com Degeberga

18-03-05 15:30 Kruthuset Härnestad
2 st tranor vid fältet
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

18-02-25 12:00 Pulken
15 fåglar rastade längst i väster i Pulken medan en massa skridskoåkare höll till längst i öster! Högsta rapporterade antalet på Artportalen hittills i år! Kanske samma trol. övervintrande fåglar som setts sedan årsskiftet i olika delar av östra Skåne - kanske nyanlända vårtecken ...
Evert Valfridsson evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se Ilnestorp

18-02-20 10:00 Fågelängsvägen Viby
Ensam trana observerad över Fågelängsvägen väster om Viby samhälle. Flygriktning norrut.
Hans-Åke Ström ake-strom@hotmail.se Kristianstad, Hammar 10:66

18-02-19 10:20 Olseröd
Fyra tranor mot NO över byn.
Thomas Lindblad thomaslindblad6@gmail.com Olseröd

18-02-20 16:00 Pulken/Vittskövle vägen
11 st tranor flyger, flyttar sig på åkern
Hanna Laine hannamlaine@gmail.com Åhus

18-02-19 10:20 Olseröd
1 st trana flyger i östnordöstlig riktning
C-E Hagentoft hagentofthus@gmail.com Olseröd


Tranräkningar vid Pulken

Under högsäsong räknar Nordöstra Skånes Fågelklubb tranorna vid Pulken. Statistiken används inom Trangruppen för att bland annat bedömma när det är så många tranor i bygden att det är dags att mata dem så att de inte gör skada på nysådda åkrar.

Datum Kommentar Klockslag Antal tranor Obs av
18-03-21 Övernattning 18:00 262 EV

EV= Evert Valfridsson

Färgmärkta tranor

 

Färgkoden berättar vilken individ det är och vade den har för urstprung. Så här står det på www.svenskatranor.se:

I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring (höger ben) i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.

De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen (bl a Israel) och grön-röd-grön för den västra (bl a Spanien). 

Upp

Tillbaka