Tranor i Vattenriket


Tranornas ankomst i månadsskiftet mars-april är ett efterlängtat vårtecken och de senaste åren har de mäktiga fåglarna rastat i allt större antal i Kristianstadsbygden. Mellan 3000 och 5000 tranor räknats samtidigt på fälten och/eller vid övernattningsplatserna de senaste åren. Hur många som rastat i Vattenriket är omöjligt att säga, men kan kanske ligga på mellan 6000 och 10 000 om man kalkylerar med att varje trana i snitt rastar tre dagar.

Foto patrik Olofsson/N
Foto: Patrik Olofsson/N.


Se tranorna vid Pulken

De rastande tranorna provianterar under dagen på åkerfält i jordbrukslandskapet som omger våtmarksområdet.

Natten tillbringar de på grunt vatten i våtmarkerna vid Egeside och södra Hammarsjön. Här känner de sig trygga för fyrfota rovdjur. 

De senaste åren utfodras tranorna med korn på ett fält vid Pulken. På så vis hålls de borta från den begärliga vårsådden på kringliggande åkrar. En bonus är att tranorna då också finns till allmän beskådan på nära håll vid Utemuseum Pulken. Utemuseet fungerar som fågeltorn och därifrån har man fin uppsikt över de inflygande tranorna på kvällen.
Karta och vägbeskrivning till Pulken


Matningsfält skyddar vårsådden  

Tranmatning vid Pulken.
Matningsfältet vid Pulken. Foto Patrik Olofsson/N.

Tidpunkten för de vårrastande tranorna sammanfaller med vårbruket och sådden av korn och vårvete. Den nysådda grödan utgör begärlig föda för tranorna och skador har rapporterats. Samtidigt som tranorna kan ställa till problem för lantbrukarna, har de stora flockarna blivit positivt uppmärksammade av den naturintresserade allmänheten. 
De översomrande ungtranorna kan orsaka skador på sättpotatis som ibland är omfattande. Några skador orsakade av de 5-10 par som häckar i området har inte rapporterats. 

För att förebygga konflikter mellan olika intressen och istället gemensamt försöka finna konstruktiva lösningar på tranproblematiken bildades hösten 1997 en Trangrupp inom ramen för verksamheten i Kristianstads Vattenrike. I gruppen finns representanter från lantbruksorganisationen (LRF), berörda odlare, naturskyddsförening, fågelklubb, Kristianstads kommun (Kristianstads Vattenrike) och Länsstyrelsen. KLF sponsar med korn. 

Med de erfarenheter som några i Trangruppen inhämtade vid studiebesök i tranrastområdet Rügen-Bock, nära Stralsund i norra Tyskland hösten 2002, och egna erfarenheter från våren 2003 hoppas Trangruppen få möjlighet att locka tranorna till en speciell tranmatningsplats så fort de anländer. Genom att locka tranorna till ett fält och där erbjuda mat är det lättare att få acceptans för att lantbrukare skrämmer tranorna från de åkrar där de ställer till skada.


Härom kvällen besökte jag de fina våtmarkerna vid Pulken, strax väster om Yngsjö. Strandängarna låg vattentäckta och glittrande. Enkelbeckasiner for brummande genom luften och stora andflockar snattrade från vattenspegeln. Ett tiotal hägrar gick och fiskade i det grunda vattnet och ett par nyanlända skräntärnor gav sig till känna med hesa stämmor. Solen sänkte sig och plötsligt hördes ett välbekant trumpetande från skyn. Strax ovanför horisonten kom tranorna in från fälten i böljande flockar och hundratals svepte de in över de översvämmade betesängarna. Så snart de landat ute på de vattendränkta ängarna drabbades många fåglar av akuta vårkänslor. Flera tranor dansade runt med hetsiga krumsprång och bugningar så att tuvorna flög i luften. Med jämna mellanrum sträckte de på halsarna och basunerade ut att våren var här. 
Text: Patrik Olofsson/ N

 

Tillbaka