Utställning i naturum Vattenriket

utställning i naturum Vattenriket vattensjukt vattenriket Biosfär globalt fiskar Många landskapstyper Alla tiders vatten Strömmande vatten Staden i Vattenriket Besök Vattenriket Fåglar

 1. Vattenrikt-vattensjukt-vattenriket
 2. Biosfär globalt
 3. Biosfär lokalt
  Strandängarna är bondens levebröd
 4. Fiskar
  Kulturbärare får ålakusten att leva
 5. Hammarsjön (akvariet)
 6. Alla tiders vatten
  Han buteljerar 500 år gamla regndroppar
 7. Från skogen till havet
  Vått och torrt
  Ett riktigt hästjobb gör nytta i naturen
 8. Strömmande vatten
  Musslor arkiverar förändringar i miljön
 9. Staden i Vattenriket
  Värdefull närhet till ån och naturen
 10. Besök Vattenriket
  Lillö populär och historisk besöksplats
 11. Fåglar
  Havsörnen- symbol för levande natur

U-turn aroundVattenriket i litteraturen

På tredje våningens balkong finns en så kallad U-turn around. Veva och lyssna till ljudfiler utdrag av litterära verk som handlar om Vattenriket!

Läs mer och lyssna på ljudfilernaTillfällig utställningar på naturumTillfälliga utställningar

Höstfåglar 2013 (pdf 570 kB) Vadare i Äspet och gäss på ån och ängar. Höstens fåglar i Vattenriket.

Från källa till hav 2013 (pdf 5,6 MB) Vattnets väg i Vattenriket från källsprång, via strömmande vatten och ut till havet.

Tranor i Vattenriket 2013 (pdf 1 MB). Om tranor och tranmatning.

Vinter i Vattenriket 2012-2012 (pdf 1 MB). Gå ut även på vintern! Örnar, småfåglar och utter väntar i Vattenriket.
Gäss i massor - komplement till Vinter i Vattenriket (pdf 4450 kb).

Vattenstaden Kristianstad (pdf 1.2 MB)- möjligheter och utmaningar med en stad som bitvis ligger flera meter under havsytan. Hösten 2012.
in english Kristianstad in the heart of the weatlands (pdf 650 kb)

 


Fredrik Pettersson ritade huset.Läs om huset och utställningen

länk Historien bakom naturum Vattenriket och arkitektens tankar- Från våtmarkscenter till naturum Vattenriket

länk Bygget av huset

Se alla bidrag i arkitekttävlingen

 


Tillbaka