Alla tiders vatten


Vattnet har format landskapet under många geologiska tidsepoker och ger oss nu också ett utmärkt dricksvatten. Här finns norra Europas största grundvattenmagasin.

Illustration av peter Elfman efter förlaga av Sven-Erik magnusson.   Inlandsisen smälter. Illustration av Peter Elfman efter förlaga av Sven-Erik Magnusson.
För 75 miljoner år sedan simmade svanhalsödlor, hajar och bläckfiskar i det varma krittidshavet. I dag finns norra Europas största grundvattenmagasin djupt nere i kalkavlagringarna.  

För 12 600 år sedan smälte inlandsisen bort i Kristianstad. Sedan dess har strandlinjen vandrat upp och ner nästan 100 meter.

 


Gropahålet. Foto Sven-Erik Magnusson.Redan på 1600-talet började man förändra Helgeåns nedre vattensystem. 1775 blev Gropahålet vid Yngsjö Helgeåns nya utlopp i havet. Fortfarande finns stora vattenvärden kvar, både för lokalbefolkningen och turister.

Helgeåns vattenyta i Kristianstad varierar beroende på vattenföringen vid olika årstider. På vintern ligger vattenytan ofta en meter över havsytans nivå. På sommaren är vattennivån ibland så nära havsytan att ån rinner baklänges. Med en grundgående båt utan hög hytt kan du ta dig de 3,5 milen från havet ända upp till Torsebro.

 

 

   
Vattenstånd i Kristianstad
Högvatten i Helge å, Tivoliparken. Foto Sven-Erik Magnusson. Normalt lågvatten i helge å, Tivoliparkern. Foto Sven-erik magnusson.
Högvatten i Helge å, Tivoliparken 2002. Normalt lågvatten i Helge å, Tivoliparken.
   
   
   
   
   

Illustrationer Peter Elfman efter förlagor av Sven-Erik Magnusson. Foton Sven-Erik Magnusson.

vattenkran

Kristianstads grundvatten

Under Kristianstadsslätten finns norra Europas största grundvattentillgångar. I lager av grus, sand, kalksten och sandsten rör sig grundvatten i olika nivåer och riktningar. Grundvattnet används som dricksvatten i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla och Östra Göinge samt till ett flertal industrier. Stora mängder grundvatten används också tidvis till jordbruksbevattning.

Läs mer

länk Mer än 75 miljoner år i Vattenriket (pdf 4 MB)

länk Malmbergs i Yngsjö som buteljerar 5000 år gamla regndroppar

länk Kristianstads kommuns hemsida om grundvattnet


Visste du att?Visste du att...

... det kända strandängsområdet, Håslövs ängar, skapades i samband med att Helge å bröt sig ett nytt lopp till havet 1775
... Helge å kommer ur ”Helige å” vilket betyder ”den stora ån”
... krittidshavet lämnade kvar avlagringar som är uppåt 400 meter tjocka

 

 

 

Tillbaka